Unieważnienie umowy kredytu we frankach – czyli co się dzieje gdy wygrywamy z bankiem w sądzie.

Unieważnienie umowy kredytu we frankach – czyli co się dzieje gdy wygrywamy z bankiem w sądzie.

Liczba pozwów przeciwko bankom, w których kwestionowane są zapisy umów kredytowych udzielonych we frankach szwajcarskich z biegiem czasu wcale nie maleje, w orzecznictwie rozbieżności są już mniejsze i sądy coraz częściej orzekają, że zawarte umowy kredytowe są nieważne. Dla frankowiczów

Przedsiębiorcy także wygrywają w sprawach frankowych – Raiffeisen Polbank przegrywa

Przedsiębiorcy także wygrywają w sprawach frankowych – Raiffeisen Polbank przegrywa

Konsumenci mają łatwiej, gdyż będąc z zasady słabszą stroną umowy zawieranej z przedsiębiorcą, są lepiej chronieni i posiadają więcej uprawnień. Ale kredyty zawierają również przedsiębiorcy i choć tutaj, z uwagi iż umowa zawierana jest pomiędzy dwoma profesjonalistami, przepisy są bardziej

Jakie koszty można odzyskać, gdy kredyt zostanie wcześniej spłacony?

Jakie koszty można odzyskać, gdy kredyt zostanie wcześniej spłacony?

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie zatem z przytoczoną definicją, konsumentem jesteśmy, gdy np. kupujemy lodówkę do nowego mieszkania, jak również wówczas, gdy zawieramy z bankiem