Egzekucja z nieruchomości – co możemy zrobić gdy komornik dokona zajęcia

Egzekucja z nieruchomości – co możemy zrobić gdy komornik dokona zajęcia

Uzyskanie wyroku sądowego zasądzającego wierzycielowi należność od dłużnika, z reguły jest dopiero pierwszym krokiem do faktycznego jej wyegzekwowania, gdyż dłużnik zazwyczaj nie jest chętny do zapłaty zaległej należności, wierzyciel zmuszony jest więc zwrócić się do komornika o wyegzekwowanie zasądzonego świadczenia.

Kiedy można złożyć skargę na działania komornika?

Kiedy można złożyć skargę na działania komornika?

Zajęcie majątku dłużnika przez komornika jest ostatnim etapem mającym na celu przymuszenie dłużnika do zaspokojenia roszczeń wierzyciela, często jednakże się zdarza, że sprytny dłużnik uniemożliwia podjęcie skutecznej egzekucji poprzez wykorzystanie odpowiednich środków prawnych do których niewątpliwie należy skarga na czynności

Nie spłacasz kredytu? Bank musi UDOWODNIĆ przed sądem ile jesteś mu winien!

Nie spłacasz kredytu? Bank musi UDOWODNIĆ przed sądem ile jesteś mu winien!

Zapewne wszyscy pamiętamy, że w kwietniu bieżącego roku wydany został jeden z najistotniejszych, z punktu widzenia konsumenta, wyroków Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 45/12, w którym to Trybunał stwierdził, iż przepisy przyznające bankom możliwość prowadzenia egzekucji przysługujących im wierzytelności, z