Przedsiębiorcy także wygrywają w sprawach frankowych – Raiffeisen Polbank przegrywa

Przedsiębiorcy także wygrywają w sprawach frankowych – Raiffeisen Polbank przegrywa

Konsumenci mają łatwiej, gdyż będąc z zasady słabszą stroną umowy zawieranej z przedsiębiorcą, są lepiej chronieni i posiadają więcej uprawnień. Ale kredyty zawierają również przedsiębiorcy i choć tutaj, z uwagi iż umowa zawierana jest pomiędzy dwoma profesjonalistami, przepisy są bardziej

Jakie koszty można odzyskać, gdy kredyt zostanie wcześniej spłacony?

Jakie koszty można odzyskać, gdy kredyt zostanie wcześniej spłacony?

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie zatem z przytoczoną definicją, konsumentem jesteśmy, gdy np. kupujemy lodówkę do nowego mieszkania, jak również wówczas, gdy zawieramy z bankiem

Pozew zbiorowy się przedłuża – czy da się z niego wystąpić i złożyć pozew indywidualny? (kredyt we frankach)

Pozew zbiorowy się przedłuża – czy da się z niego wystąpić i złożyć pozew indywidualny? (kredyt we frankach)

Postępowanie grupowe, a więc to zainicjowane na skutek złożenia pozwu zbiorowego, trwa zdecydowanie dłużej niż tradycyjne postępowanie indywidualne, co spowodowane jest między innymi zupełnie odrębną i bardziej rozbudowaną procedurą, która poprzedza takie postępowanie. W przypadku postępowania grupowego najpierw bowiem, na