Biuro Informacji Kredytowej, czyli popularny BIK, jest instytucją, która gromadzi i udostępnia dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych klientów, zarówno indywidualnych jak i przedsiębiorców, banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Dane
adwokat warszawa   , , , ,
Fundusz inwestycyjny, najprościej rzecz ujmując, tworzą pieniądze zgromadzone i powierzone przez indywidualnych inwestorów specjalistom, którzy zarządzają nimi na rzecz swoich klientów. Owe zarządzanie polega na inwestowaniu wpłaconych do funduszu środków
adwokat warszawa   , ,
Zajęcie majątku dłużnika przez komornika jest ostatnim etapem mającym na celu przymuszenie dłużnika do zaspokojenia roszczeń wierzyciela, często jednakże się zdarza, że sprytny dłużnik uniemożliwia podjęcie skutecznej egzekucji poprzez wykorzystanie
adwokat warszawa  
Zwykle zaczyna się tak… brak zapłaconej raty lub 2, coraz większe opóźnienia w spłacie kredytu. Przypomina sobie o nas bank w którym został zaciągnięty kredyt. Niestety nie jest to miła
adwokat warszawa   , , ,
W grudniu 2010 r. 1247 klientów mBanku wystąpiło do Sądu z pozwem zbiorowym przeciwko mBankowi, domagając się stosownej ochrony przed nienależytym wykonywaniem swoich zobowiązań umownych przez bank. Reprezentujący klientów banku
kredyt we frankach pozew   , , , ,
Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015r. sygn. akt P 45/12 Trybunał konstytucyjny orzekł, iż „art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
sprawa przeciwko bankowi   , ,
Polisolokaty nadal spędzają sen z powiek osobom, które zawarły tego typu umowy. Przypomnijmy, polisolokata to połączenie umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zatem z jednej strony konsument zawiera tradycyjną umowę
polisolokaty   , ,
W następstwie kryzysu gospodarczego na rynkach finansowych Europy, którego eskalacja nastąpiła na przełomie 2008 i 2009 roku, ogromna ilość kredytobiorców (w tym także polskich) zaciągnęła kredyty denominowane w obcych walutach
adwokat bank   , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × 2 =