Unieważnienie kredytu w Dolarach Amerykańskich (USD) zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A i 355 451,30 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

Unieważnienie kredytu w Dolarach Amerykańskich (USD) zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A i 355 451,30 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

Dnia 27 lipca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie ws. I ACa 14/23 zmienił punkt III wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, zaskarżonego przez Kancelarię w imieniu Klienta i zasądził dodatkowo