Warszawa PRAWOMOCNE SZYBKIE unieważnienie kredytu we frankach i 210 973,56 zł dla naszych Klientów – WYGRYWAMY z Millennium Bank (umowa Millekredyt DOM). Próba wyłączenia sędziego posiadającego kredyt we frankach

Warszawa PRAWOMOCNE SZYBKIE unieważnienie kredytu we frankach i 210 973,56 zł dla naszych Klientów – WYGRYWAMY z Millennium Bank (umowa Millekredyt DOM). Próba wyłączenia sędziego posiadającego kredyt we frankach

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem wydanym ws. V ACa 1364/22 oddalił apelację Banku Millennium S.A. w Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie wydanego dnia 20 maja 2022 r. ws.