PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach naszych Klientów w Millennium Bank na zakupów nieruchomości mieszkalnej, refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe, modernizację i remont mieszkania, a także na inne potrzeby konsumpcyjne

PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach naszych Klientów w Millennium Bank na zakupów nieruchomości mieszkalnej, refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe, modernizację i remont mieszkania, a także na inne potrzeby konsumpcyjne

Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wydanym w sprawie o sygn. akt VI ACa 575/22 oddalił apelację oraz zasądził od Banku Millennium