Sąd Okręgowy w Warszawie Unieważnienie kredytu Deutsche Bank i 123 819,98 zł oraz 63 670,88 CHF dla naszych Klientów. Działalność gospodarcza zarejestrowana w kredytowanej nieruchomości.

Sąd Okręgowy w Warszawie Unieważnienie kredytu Deutsche Bank i 123 819,98 zł oraz 63 670,88 CHF dla naszych Klientów. Działalność gospodarcza zarejestrowana w kredytowanej nieruchomości.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem w dniu 26 kwietnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 17196/21 z powództwa naszego Klienta przeciwko  Deutsche Bank Polska