EKSPRESOWE Unieważnienie kredytu we frankach PKO BP (NORDEA Habitat) z 2007 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie oraz 342.420,93 zł oraz 54.680,79 CHF dla naszych Klientów

EKSPRESOWE Unieważnienie kredytu we frankach PKO BP (NORDEA Habitat) z 2007 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie oraz 342.420,93 zł oraz 54.680,79 CHF dla naszych Klientów

W dniu 19 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt. sygn. XXVIII C 9051/21 w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu