Prawomocne unieważnienie kredytu frankowego Raiffeisen. Dwie apelacje i pełna wygrana. Wyeliminowanie zarzutu zatrzymania i 266.517,13 zł oraz 85 800 zł odsetek dla naszych Klientów

Prawomocne unieważnienie kredytu frankowego Raiffeisen. Dwie apelacje i pełna wygrana. Wyeliminowanie zarzutu zatrzymania i 266.517,13 zł oraz 85 800 zł odsetek dla naszych Klientów

Sąd Apelacyjny w Warszawie w niniejszej sprawie rozpoznawał dwie apelację:  Pozwanego Banku, który kwestionował wyrok Sądu I instancji w zakresie ustalenia nieważności umowy podpisanej z EFG Eurobank Ergasias SA Spółka