Prawomocne zabezpieczenie roszczenia naszego Klienta w sprawie o unieważnienie kredytu GE Money Bank S.A. (BPH S.A.)

Prawomocne zabezpieczenie roszczenia naszego Klienta w sprawie o unieważnienie kredytu GE Money Bank S.A. (BPH S.A.)

Składając pozwy przeciwko bankom dość często jednocześnie zgłaszamy wniosek o zabezpieczenie roszczeń naszych klientów. Zabezpieczenie, o jakie wnosimy, może mieć dwojaki charakter, tzn. może przyjąć postać wstrzymania obowiązku spłaty rat

Zabezpieczenie roszczenia naszego Klienta (wstrzymanie spłaty kredytu) mBank – bez spłaty kapitału!

Zabezpieczenie roszczenia naszego Klienta (wstrzymanie spłaty kredytu) mBank – bez spłaty kapitału!

Z uwagi na duże zainteresowanie Klientów posiadających kredyt frankowy w mBank możliwością „sądowego wstrzymania spłaty kredytu” – poniżej zamieszczamy informacje odnośnie możliwości podjęcia takich działań w tym banku. W celu