Miło nam poinformować o następnym prawomocnym wyroku w sprawie kredytu indeksowanego do CHF.  

Mianowicie, Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Roman Sugier w dniu 18 listopada 2022 r. oddalił apelację Santander Consumer Bank Spółki Akcyjnej we Wrocławiu oraz zasądził od Banku na rzecz naszych Klientów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego (sygn. akt: I ACa 917/21) . Cała sprawa trwała jedynie 20 MIESIĘCY

  • Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację Santander Consumer Bank i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.
  • Sąd Apelacyjny uznał, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawarta pomiędzy naszymi Klientami jest nieważna, ze względu na abuzywność niektórych postanowień umownych, takich jak klauzule waloryzacyjne i spread walutowy.
  • Prawomocny wyrok w tej sprawie przyniósł naszym Klientom szacunkową korzyść na poziomie ok. 350.000,00 złotych.

 

Sąd Apelacyjny rozpoznawał apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 341/21, w którym to Sąd ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z 2009 r., zawarta pomiędzy naszymi Klientami jest nieważna; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W treści apelacji pełnomocnik Banku podniósł szereg zarzutów, dotyczących zarówno naruszenia przepisów prawa materialnego, jak i procesowego.

Apelacja okazała się niezasadna.

W ocenie Sądu Apelacyjnego wyrok Sądu I instancji był trafny, jednakże z nieco innych przyczyn, niż wskazał w pisemnym uzasadnieniu Sąd Okręgowy.

Przede wszystkim dla Sądu Apelacyjnego kluczowa okazała się abuzywność niektórych postanowień umownych. W tym kontekście Sąd zwrócił uwagę na klauzule waloryzacyjne (przeliczeniowe) odsyłające do kursów w tabelach Banku, w których treści Bank zastrzegł możliwość ustalania kursów bez żadnych kryteriów, czy miarodajnych mierników.

Mimo tego, że Bank w toku procesu dowodził, iż kursy w tabelach były kursami „rynkowymi”, to istotne znaczenie ma możliwość ich jednostronnego kształtowania.

Co nadto istotne, wpływ na ocenę abuzywności klauzul miał także mechanizm tzw. spreadu walutowego, a więc możliwość przeliczenia kapitału kredytu po kursie kupna z tabel Banku, a spłat po kursie sprzedaży.

Eliminacja kwestionowanych postanowień powoduje, że odpada możliwość rozliczenia. W konsekwencji, mimo odmiennych twierdzeń Banku, nie można utrzymać tej umowy w mocy po „wykreśleniu” klauzul abuzywnych.

Prawomocny wyrok w tej sprawie przyniósł naszym Klientom szacunkową łączną korzyść na poziomie ok. 350.000,00 złotych.

Sprawę prowadzili adwokat Jacek Sosnowski oraz adwokat Bartłomiej Górczyński – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Ekspresowe PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu Santander Consumer Bank. Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach w 20 MIESIĘCY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *