Kancelaria prowadzi sprawy klientow poszkodowanych przez W Investmets S.A. w związku z funduszami z portfela inwestycyjnego FinCrea S.A. TFI

Informujemy, że zespół kancelarii adwokat Jacek Sosnowski adwokaci i radcowie prawni zajmuje się dochodzeniem roszczeń od Baltic Bridge S.A. (W Investments S.A.) oraz innych podmiotów, którym można przypisać odpowiedzialność odszkodowawczą w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi funduszy z portfela inwestycyjnego FinCrea S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN), zarządzanych przez Dom Maklerski W Investments S.A. kierowany przez Piotra Wiśniewskiego, a następnie przez Meridian Fund Management S.A.

Osoby zainteresowane reprezentacją prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail na adres: adwokat@adwokatjsosnowski.pl  w tytule maila prosimy wpisać – reprezentacja W Investments