Miło nas Państwa poinformować, że nasza Kancelaria odnotowała kolejny, wręcz spektakularny sukces, w całości wygrywając proces zainicjowany przez Getin Noble Bank w którym bank domagał się od naszych klientów ponad 500 000,00 zł! Skąd jednak powstało tak wysokie roszczenie po stronie banku?

Jak łatwo się domyśleć, nasi klienci zawarli umowę o kredyt we frankach szwajcarskich, po wzroście ceny franka spłacenie zobowiązania nie było więc możliwe i bank wypowiedział zawartą umowę żądając natychmiastowej zapłaty ponad pół miliona złotych. Kredytobiorcy na szczęście nie poddali się, tylko zgłosili się do naszej Kancelarii, wybrali więc najlepsze z możliwych rozwiązań.

Sprawa od początku nie wyglądała najlepiej, po wypowiedzeniu zawartej umowy bank skutecznie wystąpił o wydanie w sprawie nakazu zapłaty i nakaz taki uzyskał, gdyby więc klienci w porę nie zareagowali, wówczas nakaz ten stałby się prawomocny, a bank mógłby skutecznie windykować kwotę, która w nakazie została zasądzona, czyli 569 583,00 zł! Taki nakaz, choć wygląda „groźnie”, niczego w sprawie jeszcze nie przesądza, istotne jednak jest by nie pozostać wówczas biernym i tak jak nasi klienci, zgłosić się do profesjonalistów.

Dostałeś nakaz zapłaty w związku tzw. kredytem we frankach – koniecznie NATYCHMIAST zgłoś się do nas. Masz tylko 14 dni na podjęcie stosownych kroków prawnych. 

Na skutek podjętych przez nas działań, w pierwszej kolejności, wzruszyliśmy wydany przez sąd nakaz zapłaty i sprawa trafiła do rozpoznania na zasadach ogólnych, wtedy jednakże zaczęła się najtrudniejsza batalia. W trakcie prawie dwuletniego procesu naszym zadaniem było bowiem wykazanie, że zawarta umowa kredytowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne i ta sztuka w stu procentach się nam udała.

 

Przypomnijmy, niedozwolonymi postanowieniami są te postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie i wówczas takie zapisy nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie uzgodnione indywidualnie są natomiast te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu, w szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

W przypadku umów kredytowych we frankach szwajcarskich nagminne wręcz jest zawieranie w umowach zapisów, które tylko bankowi przyznają możliwość zróżnicowania wysokości kursu przyjętego dla przeliczeń kwoty kredytu z PLN na CHF, a następnie przeliczeń wysokości wymaganej spłaty z CHF na PLN. Zapisem niedozwolonym jest również umożliwienie kredytodawcy swobodnego ustalania wysokości każdego z tych kursów.

Co warto podkreślić, sądy coraz częściej wskazują również, że dla stwierdzenia niedozwolonego charakteru określonych postanowień umownych nie ma żadnego znaczenia to, w jaki sposób bank rzeczywiście ustalał kurs waluty, do której kredyt był indeksowany, w szczególności nie ma znaczenia, czy bank rzeczywiście korzystał z możliwości, jakie wynikają dla niego z określonego brzmienia postanowień umownych. Istotne jest jedynie, żeby nie było żadnych przeszkód, aby z takich uprawnień, mogących naruszać interesy konsumenta, można było skorzystać.

Dnia 8 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, sygn. akt: I C 975/17, wydał w przedmiotowej sprawie wyrok w którym w całości oddalił dochodzoną przez bank kwotę, sąd uznał więc, że na skutek niedozwolonych postanowień zawartych w umowie, roszczenia banku z tytułu rzekomych zaległości w spłacie kredytu, wysuwane względem naszych klientów, są bezzasadne.

 

Dodatkowo, na co również warto zwrócić uwagę, sąd zasądził na rzecz naszych klientów kwotę ponad 12 000 zł tytułem zwrotów kosztów procesu oraz obciążył bank pełnymi kosztami sądowymi w sprawie, bank nie tylko więc nie wyegzekwował żadnych należności od naszych klientów, lecz poniósł również dodatkowe, bardzo wysokie, koszty procesu. Wskazana sprawa z całą pewnością bankowi się „nie opłaciła”, niestety banki mają to do siebie, że szybko się nie zniechęcają, można więc się spodziewać, że podobnych spraw będzie jeszcze wiele, pamiętaj jednak, że takie postępowanie można wygrać, a my chętnie Ci w tym pomożemy.

Kolejne starcie z Getin Bank i znów wygrywamy sprawę o 569.583,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *