Kredyty hipoteczne są popularną formą finansowania zakupu nieruchomości. W przypadku takich kredytów, kredytobiorcy często zastanawiają się, czy mogą skorzystać z sankcji kredytu darmowego, która pozwala na zwrot kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu czyli tak naprawdę kredytobiorca otrzymuje kredyt za darmo. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i dowiemy się, czy sankcja kredytu darmowego dotyczy kredytu hipotecznego.

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego jest jedną z możliwości przysługujących kredytobiorcom, którzy chcą walczyć z nieuczciwymi postanowieniami umowy kredytowej. Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, kredytobiorcy mają prawo do złożenia kredytodawcy pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, co pozwala im zwrócić kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca musi jedynie zwrócić kwotę kapitału.

Sankcja kredytu darmowego a kredyt hipoteczny

Sankcja kredytu darmowego jest uregulowana w ramach ustawy o kredycie konsumenckim, natomiast kredyty hipoteczne podlegają przepisom ustawy o kredycie hipotecznym, w której sankcja taka nie występuje. Ustawa ta obowiązuje natomiast od 22 lipca 2017 roku.

Oznacza to, że sankcja kredytu darmowego może mieć zastosowanie wyłącznie do kredytów hipotecznych udzielonych pomiędzy 19 grudnia 2011 roku a 21 lipca 2017 roku. Pozostałe kredyty hipoteczne nie są objęte sankcją kredytu darmowego ale istnieje inne rozwiązanie dla tych kredytobiorców.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w swoim wyroku potwierdził, że sankcja kredytu darmowego może mieć zastosowanie do umów kredytu hipotecznego zawartych po 18 grudnia 2011 roku, ale przed wejściem w życie Ustawy o kredycie hipotecznym.

Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Aby móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego, muszą zostać spełnione określone warunki. Przede wszystkim, kwota kredytu nie może przekraczać 255 550,00 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej. Ponadto, umowa kredytu musi zostać podpisana po 17 grudnia 2011 roku, kredytobiorca musi posiadać status konsumenta, a także musi terminowo spłacać wszystkie raty. Ważne jest również, aby od ostatnich działań związanych z kredytem nie minął więcej niż rok, oraz aby kredyt nie był zabezpieczony nieruchomością.

Przesłanki zastosowania sankcji kredytu darmowego obejmują również brak określenia czasu obowiązywania umowy, brak określenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i całkowitej kwoty do zapłaty, brak szczegółowego objaśnienia zasad spłaty kredytu, brak informacji o innych dodatkowych kosztach i opłatach.

Alternatywa dla sankcji kredytu darmowego – pozew WIBOR

W przypadku kredytów hipotecznych, które nie spełniają warunków zastosowania sankcji kredytu darmowego, alternatywą może być złożenie pozwu dotyczącego WIBOR. Pozew WIBOR umożliwia kredytobiorcom żądanie usunięcia wskaźnika WIBOR z umowy kredytowej lub unieważnienia samej umowy kredytowej. W przypadku unieważnienia umowy, kredytobiorca może otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych środków.

Sankcja Kredytu darmowego czyli kredyt hipoteczny za darmo

Sankcja kredytu darmowego dotyczy wyłącznie kredytów hipotecznych udzielonych w określonym przedziale czasowym. W przypadku kredytów, które nie spełniają tych warunków, alternatywą może być złożenie pozwu dotyczącego WIBOR, który umożliwia żądanie unieważnienia umowy kredytowej i zwrotu wpłaconych środków.

Jeśli jesteś kredytobiorcą zainteresowanym skorzystaniem z sankcji kredytu darmowego lub złożeniem pozwu dotyczącego WIBOR, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie bankowym. Prawnik pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i możliwości oraz opracować odpowiednią strategię procesową. Skontaktuj się z naszym zespołem prawników, którzy posiadają bogate doświadczenie w obszarze kredytów hipotecznych i ochrony konsumenta.

Kredyt Hipoteczny za darmo – Sankcja kredytu darmowego przy kredytach hipotecznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *