Tym razem występujemy w roli pełnomocnika Powoda, którym jest kredytobiorca. Przeciwnik znany na rynku bankowym – Bank Millenium S.A. Zaś tematem pod rozwagę będzie kredyt hipoteczny zaciągnięty we frankach, konkretniej – ciekawe jego zabezpieczenie –  ubezpieczenie kredytów hipotecznych z niskim udziałem własnym kredytobiorcy (dalej pojawi się jako UNWW).

Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą – niski wkład własny to udział środków własnych kredytobiorcy (różnica pomiędzy wartością nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, a kwota kredytu) w stosunku do wartości nieruchomości poniżej wymaganego 20 % wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu w przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej.

Klient zwrócił się do nas celem odzyskania uiszczonych składek na ubezpieczenie jego kredytu. Kwota: 14 716 zł (rzecz jasna + odsetki). 

Powód czyli nasz Klient z uwagi na brak dysponowania innym środkiem zabezpieczenia zobowiązania kredytowego został zobligowany do jego zabezpieczenia w postaci UNWW. Zasady miały być proste – klient banku ma obowiązek płacić mu składkę i zwrócić koszty, które bank ponosi w związku z zawarciem umowy UNWW.

Bank miał tym samym zabezpieczyć się na wypadek  w razie niewypłacalności naszego Powoda, wówczas zwrócić się do zakładu ubezpieczeń o wypłacenie odszkodowania. W odniesieniu do kwoty całego kredytu ponad 300 000 zł, dla Powoda kwota ubezpieczenia nie wydawała się wygórowana, rata – 1 968 zł. Jednak najpierw 36 miesięcy i tak okazuje się, że nie dobiliśmy do progu salda zadłużenia kredytu, zatem kolejne 3 lata ubezpieczenia. Dług miał spaść a nie spadł, w takich kwotach, trochę to zajmie. Po drodze aneks, podwyższenie stawki ubezpieczenia.

Bank wyciąga ręce po kolejne kwoty rzekomego ubezpieczenia. Brzmi znajomo? Zatem to co  w treści poniżej jest dla Ciebie.

Koszt umowy ubezpieczenia miał pokrywać kredytobiorca, ale pozostaje pytanie czy w ogóle dochodzi do ubezpieczenia samego kredytu, który zaciąga nasz klient.

Kolejny raz sztandarowym zadaniem Kancelarii było poddanie szczegółowej analizie treści umowy kredytowej i zapisów regulujących jej zabezpieczenie. Jak się okazuje UNWW nie do końca zabezpieczało bank przed niewypłacalnością naszego Powoda, tylko okazało się drogą do uzyskania czystego zysku przez bank.

Zatem ubezpieczenie czy może ukryta prowizja? I też tego próbują aktualnie chwycić się banki proponują swoim klientom zamianę UNWW na prowizję. Zatem zastanów się czy odzyskujesz od banku to co im nienależne czy pozwalasz na kolejne coraz to większe raty kredytu powiększone o ubezpieczenie.

W sporze sądowym wiele potknięć banku. Podejmowanie niekorzystnej argumentacji, zeznania pracowników banku potwierdzające trafne zarzuty Kancelarii.

Jeżeli to co zostało zaproponowane przez bank, zaś Ty nie miałeś na to rzeczywistego wpływu, koniecznym jest przeanalizowanie przez profesjonalistę, które z postanowień mogą zostać uznane za klauzule abuzywne.

Kolejne raty kredytu, zwiększające się, uciekają z automatu z Twojego konta. Spłacasz kapitał, dług powinien maleć, a raty coraz większe, których w żaden możliwy sposób nie jesteś w stanie samodzielnie przeliczyć. Składka ubezpieczenia uzależniona od franka szwajcarskiego. Jeżeli to oddaje Twoją aktualną sytuację to czas najwyższy zwrócić się o pomoc do nas.

CHCESZ ODZYSKAĆ UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO —> Odzyskaj ubezpieczenie niskiego wkładu UNWW

Sąd w uzasadnieniu opisanej sprawy mówi wprost: składki uiszczanej tytułem UNWW zostały ustalone przez bank w sposób dowolny, arbitralny i nieznany konsumentowi. UNWW raczej niewiele mają wspólnego z dobrymi obyczajami i naruszają interesy naszego konsumenta. Klauzule abuzywne, tajemnicze ubezpieczenie, którego treść bank chce chronić tajemnicą handlową. A Ty w ostateczności nie wiesz co, kiedy ile płacisz.

W uzasadnieniu dalej czytamy: Konsument powinien uzyskać jasną informację, kiedy i w jakich okolicznościach zakład ubezpieczeń może odmówić zapłaty odszkodowania; Klient powinien otrzymać również wszystkie istotne informacje dotyczące umowy ubezpieczenia. Zatem problematyczne staje się jeżeli dla potencjalnego klienta banku obcym staje się pojęcie regresu ubezpieczeniowego.

Jako konsument nie musisz posiadać szczegółowej wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania produktów bankowych. Jednakże należy ponowić, iż to na banku – profesjonaliście ciąży obowiązek informacyjny w stosunku do Ciebie, a Ty musisz być świadomym konsumentem. Zagrożeń jest wiele, zaś świadomość jest niezwykle ważna. Sam wybór danego sposobu zabezpieczenia nie dowodzi zgody na każde zagrożenia z ustanowienia jego płynące.  Bank rzecz jasna nie pozostawał bierny w trakcie procesu, jednak obrona była wręcz nieudolna.

Zatem o ile przyszła rata Twojego kredytu zabezpieczona w sposób UNWW jest Ci nieznana, wysokość jej może Cię zaskoczyć jak  w minionych miesiącach, po zastanowieniu nie wiesz dokładnie z kim to ubezpieczeniu kredytu zostało zawarte, ani czy w ogóle dotyczy Twojego kredytu – pora zdecydować czy nadal pozwolić zarabiać bankom czy też realnie odzyskać to co im nienależne.

MASZ KREDYT WE FRANKACH —> Zleć analizę umowy kredytu CHF

CHCESZ ODZYSKAĆ UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO —> Odzyskaj ubezpieczenie niskiego wkładu UNWW

MASZ KREDYT W ZŁOTÓWKACH LUB INNY PROBLEM Z BANKIEM – NAPISZ adwokat@adwokatjsosnowski.pl

Kredyt w Banku Millenium i ukryty zysk Banku w UNWW – odzyskane 14.716zł!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *