mBank nie rozwiązał jeszcze do końca problemu frankowego, a już na horyzoncie pojawiają się kolejne trudności z którymi bank będzie musiał sobie poradzić. W ostatnim czasie kredytobiorcy żywo zainteresowali się tzw. sankcją kredytu darmowego, czyli darmowym kredytem (bez opłat i porwizji), a że jej zastosowanie jest możliwe, gdy bank dopuścił się naruszeń w zawartej umowie kredytowej, to banki, i w tym również mBank, mają się czego obawiać, gdyż praktycznie żadna instytucja kredytowa nie wystrzegła się błędów. Kredytobiorcy szykują się więc na kolejną potyczkę z bankami, sprawdź zatem czy i w Twoim przypadku uzyskanie darmowego kredytu jest możliwe.

Banki, w tym mBank zawierają umowy niezgodne z prawem.

Teoretycznie, sankcja darmowego kredytu nie powinna dla banków stanowić problemu, ponieważ jej zastosowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy umowa kredytowa zawarta z konsumentem nie zawiera elementów przewidzianych ustawą, w praktyce jednak, banki mają bardzo duży kłopot by właściwie w umowie opisać te kwestie, które w umowie muszą się znaleźć. Praktyka pokazuje, bowiem, że kredytodawcy szczególnie „gubią się” przy prawidłowym opisywaniu i liczeniu wszelkich opłat, które finalnie ma ponieść kredytobiorca, czyli przy tych kwestiach, które dla każdego z nas są najistotniejsze.

Do najczęstszych naruszeń ze strony banków, które pojawią się podczas zawierania umów kredytowych, zaliczyć więc można:

– źle obliczone oprocentowanie kredytu

– źle obliczone inne niż odsetkowe koszty kredytu lub ustalenie ich na wyższym poziomie niż jest to dopuszczalne

– inna kwota kredytu jest wskazana w umowie, a inna została rzeczywiście wpłacona kredytobiorcy

– nie podanie w umowie wszystkich informacji, których wymagają przepisy.

Niestety nagminne wręcz jest, że banki „zapominają” podać wszystkich kosztów, które kredytobiorca będzie musiał ponieść wykonując umowę, a także, choć w umowie podają np. całkowitą kwotę kredytu do zapłaty (nie rzadko nawet w kilku miejscach), bardzo często wskazane kwoty różnią się od siebie, czasem nawet kilkunastoma złotymi, lecz właśnie takie praktyki banków uprawniają kredytobiorców do otrzymania darmowego kredytu. Co istotne, z sankcji darmowego kredytu skorzystać można także wtedy, gdy kredytodawca nie przekazał kredytobiorcy wszystkich dokumentów, np. regulaminu w którym określone zostały zasady zmiany oprocentowania kredytu, więc tak naprawę nie trudno znaleźć jest argument by otrzymać darmowy kredyt.

Sankcja darmowego kredytu aktualizuje się zawsze wtedy, gdy bank naruszy, choćby w minimalnym zakresie, przynajmniej jeden z obowiązków nałożonych przepisami, dlatego warto sprawdzić zawartą umowę kredytową, bo darmowy kredyt może być na wyciągnięcie ręki.

Zawarłeś z mBankiem umowę? Sprawdź czy należy ci się darmowy kredyt.

Sankcja darmowego kredytu jest dla wszystkich kredytobiorców niesamowicie atrakcyjnym rozwiązaniem, bo w końcu kto z nas nie chciałby zwracać do banku tylko nominalnej wartości otrzymanego kapitału, jednak „nie wszystko złoto co się świeci”, ponieważ i po stronie kredytobiorcy ustanowione zostały ograniczenia, które mogą go wykluczyć z otrzymania darmowego kredytu.

Będąc kredytobiorcą skorzystasz zatem z kredytu darmowego, gdy:

– zaciągnąłeś kredyt jako konsument, a więc umowa kredytowa zawarta z bankiem nie jest umową, którą zawarłeś w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową

– kwota uzyskanego kredytu nie jest większa niż 255 550 zł i dotyczy to również kredytu udzielonego w walucie innej niż waluta polska

– zaciągnąłeś kredyt, gdy obowiązywała już ustawa o kredycie konsumenckim, a więc po dniu 17 grudnia 2011 r.

– w sytuacji, gdy już spłaciłeś swoje zobowiązanie, od dnia spłaty nie upłynął jeszcze rok.

W sytuacji, gdy spełniasz powyższe warunki, a bank naruszył swoje obowiązki i zawarł z tobą umowę niezgodną z prawem, możesz skorzystać z sankcji darmowego kredytu, a żeby to zrobić, wystarczy, że złożysz kredytodawcy pisemne oświadczenie, iż zwracasz kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Takie oświadczenie musi oczywiście zawierać uzasadnienie, koniecznym zatem jest byś wskazał w nim jakich naruszeń dopuścił się bank. Pamiętaj, że jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek trudności z analizą umowy kredytowej i ustaleniem, gdzie bank popełnił błąd, nie wahaj się skontaktować z kancelarią specjalizującą się w sporach bankowych, gdyż wtedy szybko otrzymasz profesjonalną pomoc.

Ile można zyskać na Sankcji Kredytu Darmowego mBank

Taktyka banków w przypadku rozpatrywania oświadczeń kredytobiorców o skorzystaniu z sankcji darmowego kredytu jest taka sama jak w przypadku kredytów frankowych, czyli banki nadal nie widzą winy po swojej stronie, jednak nie możesz takimi działaniami się zniechęcać.

Praktycznie wszystkie banki działają w bardzo podobny sposób i zawierają w umowach podobne zapisy, jednak odnosząc się konkretnie do umowy mBanku, okazało się, że bank ten nieprawidłowo naliczał kredytobiorcom odsetki, darmowy kredyt jest więc na wyciągnięcie ręki!

W jednej z analizowanych umów kredytowych, mBank przy kalkulacji całkowitej kwoty kredytu do spłaty zawyżył należne mu odsetki o około 7 tys. zł, dla banku kwota ta może nie wydawała się duża, lecz dla kredytobiorcy są już to poważne pieniądze, zwłaszcza, że przy prawidłowym wyliczeniu, bank zyskałby na odsetkach ponad 42 tys. zł, a w wyniku nieprawidłowych wyliczeń blisko 50 tys. zł. Nieświadomy kredytobiorca oczywiście tak skonstruowaną umowę podpisał, gdyż oczywistym jest, że nikt nie robi dokładnych wyliczeń odsetek wskazanych w umowie, będąc w banku na podpisaniu umowy, efekt pazerności banku jest jednak taki, że dziś taki kredytobiorca może skutecznie domagać się sankcji darmowego kredytu, a bank zamiast zarobić, straci cały zysk z umowy, czyli ponad 60 tys. zł.

Powyższy przykład jasno pokazuje, że również duże i liczące się banki, jak mBank, nie działają tak jak powinny, a każda ich czynność powinna zostać skontrolowana. Na niekorzyść kredytobiorców działa również fakt, że banki z zasady nie uznają składanych przez nich oświadczeń dotyczących sankcji darmowego kredytu, więc zadłużonym zostaje tylko droga sądowa, jednak w żadnym wypadku nie powinni oni z niej rezygnować, gdyż brak działań tylko utwierdza banki w ich bezkarności, a wówczas banki nigdy nie zaczną prowadzić działalności w pełnej zgodzie z obowiązującymi regulacjami.

Kredyt za darmo mBank – zwrot opłat i prowizji – kiedy możesz uzyskać Sankcję Kredytu Darmowego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *