Kredytobiorcy posiadający kredyt we frankach, zgłaszając się po pomoc do kancelarii, mają jasno określony cel, do którego dążą. Jest nim niewątpliwie unieważnienie umowy kredytu. Uzyskanie prawomocnego rozstrzygnięcia przed Sądem otwiera przed kredytobiorcami niejako „nowy rozdział w życiu” i uwalnia ich od długoletniego zobowiązania. 

W tym miejscu warto sobie zadać pytanie: Czy po prawomocnym unieważnieniu umowy kredytu we frankach dotychczasowy kredytobiorca ma obowiązek zapłaty podatku? 

Prawomocna wygrana w sprawie frankowej co do zasady nie jest związana z obowiązkiem zapłaty podatku. 

Przy powyższych rozważaniach odrębnie jednakże należy wskazać na sytuację, w których kredyt został zaciągnięty w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W takim przypadku każda sprawa powinna zostać przeanalizowana indywidualnie, gdyż tutaj mogą wchodzić w grę przepisy podatkowe. 

Podsumowując – poza przypadkami związanymi z prowadzenia działalności gospodarczej, które powinny być indywidualnie analizowane- uzyskanie prawomocnego wyroku w sprawie frankowej nie będzie wiązało się z obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego od korzyści uzyskanych w wyniku zapadłego wyroku sądowego. 

Aby uzyskać pewność w zakresie neutralności podatkowej zdarzenia, jakim jest zakończenie sporu z bankiem, możliwe jest wystąpienie przez kredytobiorcę z wnioskiem o uzyskanie podatkowej interpretacji indywidualnej. Jest to rozwiązanie stosunkowo tanie.  

Podatek po unieważnieniu kredytu we frankach w sądzie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *