Jako jedna z pierwsza kancelarii w Polsce, skutecznie dochodziliśmy roszczeń konsumentów związanych z polisolokatami. Jesteśmy kancelarią adwokatów i radców prawnych więc wszystkie sprawy prowadzą jedynie adwokaci co gwarantuje bezpieczeństwo i rzetelne wykonanie zlecenia.

Dochodzimy zwrotu opłat likwidacyjnych i ich odpowiedników, kwestionujemy legalność produktów ubezpieczeniowo inwestycyjnych ,wykazujemy stosowanie przez firmy doradztwa finansowego nieuczciwych praktyk rynkowych. Wszystkie postępowania prowadzimy indywidualnie.

W ramach pomocy udzielanej konsumentom uwięzionym w niechcianych produktach finansowych negocjujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i instytucjami finansowymi oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych o ustalenie bądź o zapłatę aż do uzyskania prawomocnych wyroków.

Opłaty likwidacyjne są wynikiem rozwiązywania umów produktów finansowych (między innymi tzw “polisolokaty”), które opierają się na konieczności płacenia regularnych składek, w wymiarze rocznym, kwartalnym lub miesięcznym. Przepisy prawa i liczne prawomocne wyroki stanowią iż opłaty likwidacyjne (zmniejszone świadczenia wykupu) nakładane przez towarzystwa ubezpieczeniowe na klientów przedterminowo wypłacających środki z polis są formą kar umownych stanowiących klauzule niedozwolone, których, w świetle prawa, nie wolno stosować. Opłata likwidacyjna jest częstokroć bardzo wysoka i wynosi od kilkudziesięciu do nawet 100% zainwestowanych w polisolokaty środków.

Kancelaria pomaga Klientom, którym w związku z rozwiązaniem polisy ubezpieczyciel pobrał opłatę likwidacyjną stanowiącą całość lub część zainwestowanego kapitału. Zapewniamy kompleksowe doradztwo, reprezentujemy Klienta w przedsądowych, polubownych negocjacjach z ubezpieczycielem oraz przed sądem, wnosząc o zwrot nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej, powiększonej o należne odsetki ustawowe.

Przeczytaj także:

Jak odzyskać pieniądze z polisolokat

Na czym polega oszustwo na polisolokatach

Pobieranie opłat likwidacyjnych (dotyczących rozwiązania umowy) jest niedozwolone w świetle prawa, ponieważ narusza rażąco interesy konsumenta. W związku z czym postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU) nie są wiążące. Ponadto tego rodzaju opłaty są pobierane bezpodstawnie, wobec czego pieniądze powinny zostać zwrócone poszkodowanemu, a żądanie ich zwrotu jest w pełni uzasadnione.

Utracone środki można odzyskać w sądzie, składając przeciwko ubezpieczycielowi lub bankowi pozew, a najkorzystniejszą alternatywą jest pozew indywidualny.

Kancelaria adwokacka adw. Jacek Sosnowski adwokaci i radcowie prawni prowadzi już setki spraw w sądzie mając na ten cel zbudowany zespół doświadczonych prawników, którzy specjalizują się w pozwach dotyczących produktów finansowych.

 

Obecnie prowadzone przez nas sprawy dotyczą ubezpieczycieli:

   • Generali
   • Axa
   • Aegon
   • Nationale-Nederlanden(ING)
   • Skandia (Vienna Life)
   • Compensa
   • Europa
   • Open Life
   • PKO BP (Nordea)
   • Allianz

Posiadasz polisolokatę – skontaktuj się z nami telefonicznie tel. (22) 2951294 lub wyślij wiadomość e-mail: sekretariat@adwokatjsosnowski.pl – przedstawimy szybki plan odzyskania środków.