Wyrokiem z dnia 9 marca 2023 r. wydanym w sprawie o sygn. akt  VI ACa 717/22 Sąd Apelacyjny w  Warszawie VI Wydział Cywilny – po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2023 r. w Warszawie na rozprawie, sprawy z powództwa Klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. w Warszawie o zapłatę i ustalenie,  na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 października 2021 r., sygn. akt XXV C 3938/20 – co do zasady podtrzymał wyrok Sądu I-ej Instancji, tj. Sądu Okręgowego w Warszawie, w zakresie ustalenia nieważności kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, oraz zasądzenia na rzecz Klientów kwotę 112 914,45 zł. Sąd jednocześnie ustalił  inną datę, od której naliczył odsetki ustawowe.

 

Opis wyroku I Instancji:

Unieważnienie kredytu Getin Noble Bank + PRAWOMOCNE zabezpieczenie roszczenia. Wygrywamy w 11 MIESIĘCY

 

Sąd zasądził także na rzecz Klientów, jako strony wygrywającej, kwotę tytułem kosztów postępowania – w całości.

Sprawa została zarejstrowana w Sądzie Apelacyjnym w dniu 3 czerwca 2022 roku.

Została złożona odpowiedź na apelację banku. 

Na etapie drugiej instancji bank złożył dwa nieuwzględnione zarzuty – potrącenia  i zatrzymania.

Odbyła się jedna rozprawa.

Sprawa jest prawomocna.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu Getin Bank w Restrukturyzacji. Wygrywamy w SA w Warszawie w 28 MIESIĘCY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *