Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny w dniu 26 maja 2020 r. zabezpieczył powództwo naszej Klientki o ustalenie nieważności umowy kredytu mieszkaniowego Nordea-Habitat, zawartej z Nordea Bank Polska S.A., obecnie Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP S.A) poprzez wstrzymanie spłat rat kapitałowo-odsetkowych do czasu prawomocnego wyroku oraz zakazał wypowiedzenia umowy kredytu przez bank. Postanowienie to choć jest nieprawomocne, podlega natychmiastowemu wykonaniu, a sam fakt jego udzielenia można uznać za przełomowy. 

Wynika to m.in. z faktu, że: 

  • postanowienie to dotyczy banku PKO BP, który- porównując inne banki z dużymi portfelami kredytów powiązanych z walutą CHF (Getin Noble Bank, mBank czy Bank BPH)- znajduje się w relatywnie stabilnej kondycji finansowej;
  • Klientka, na dzień złożenia wniosku o zabezpieczenie nie wpłaciła jeszcze w wykonaniu umowy kredytu kwoty przewyższającej wartość wypłaconego kapitału kredytu– w takiej sytuacji sądy cywilne bardzo rzadko uwzględniają wnioski o zabezpieczenie;
  • jest to prawdopodobnie pierwsze tego rodzaju rozstrzygnięcie zapadłe wobec PKO BP SA gdzie Klient nie nadpłacił jeszcze kapitału;
  • skoro sąd udzielił naszej klientce zabezpieczenia, musiał uznać, że powódka uprawdopodobniła roszczenie dochodzone pozwem- pozwala to twierdzić, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd w wyroku kończącym sprawę potwierdzi naszą argumentację i uzna umowę kredytu za nieważną.

Konsekwencje takiego zabezpieczenia dla naszej Klientki są bardzo korzystne.

  • Przez cały okres procesu,  Klientka nie musi spłacać rat kredytu na poczet umowy, która de facto nie istnieje (jest bezwzględnie nieważna).
  • Nie musi przy tym obawiać się, że bank wypowie umowę kredytu czy wpisze do ją rejestru dłużników BIK (Biura Informacji Kredytowej).

W skrócie- takie zabezpieczenie prowadzi zarówno do zahamowania bezpodstawnego wzbogacania się banku, jak również rosnącej z każdym miesiącem szkody w majątku powódki. Nie bez znaczenia pozostaje również kurs waluty obcej CHF, którego zachowania względem waluty polskiej w żaden sposób obecnie nie można przewidzieć.

Satysfakcja jest tym większa, że do niedawna uzyskanie takiego postanowienia zabezpieczającego roszczenia kredytobiorcy było praktycznie niemożliwe. W przypadku banków, które nie dają gwarancji wypłacalności w przyszłości, szanse na wstrzymanie spłat rat kredytu są oczywiście znacznie większe. Natomiast w przypadku banku PKO BP, mimo że na koniec 2019 roku toczyło się 1645, a w lutym br. już 1500 postępowań sądowych dotyczących kredytów frankowych przeciwko PKO BP, których wartość szacuje się na prawie 400 mln zł, bank ten jest nadal jednym z bezpieczniejszych banków w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Powyższy przykład pokazuje, że warto składać wnioski o zabezpieczenie nie tylko w przypadku spraw z udziałem banków, które zmagają się z problemami finansowymi, ale przeciwko wszystkim bankom, które udzielił toksycznych kredytów powiązanych z walutą CHF.

Więcej informacji o zabezpieczeniach:

Kolejne zabezpieczenie roszczenia nasz Klient nie musi płacić rat po pozwaniu banku

Zmiana jaką można obecnie zaobserwować w podejściu sądów do składanych wniosków o zabezpieczenie może być następstwem wydanego w dniu 3 października 2019 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18. Z całą pewnością nie można z takim wnioskiem czekać. Wniosek o zabezpieczenie można złożyć zarówno w pozwie, jak również w toku postępowania, aż do uprawomocnienia się wyroku. Wniosek złożony w pozwie nie podlega dodatkowej opłacie, natomiast złożenie wniosku w trakcie procesu podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd ma obowiązek rozpoznać taki wniosek niezwłocznie.

MATERIAŁ VIDEO – CO TO JEST ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA W SPRAWACH FRANKOWYCH

 

Informacje na temat wad umów PKO BP w naszym materiale Video

PRZEŁOMOWE! Zabezpieczenie roszczenia naszej Klientki i wstrzymanie konieczności spłaty rat w banku PKO BP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *