Jaki jest wpływ złożenia pozwu przeciwko bankowi na  dalszą obsługę kredytu?

Podkreślenia wymaga, że wystąpienie przez osobę posiadającą kredyt we frankach z powództwem przeciwko bankowi w żadnym stopniu nie spowoduje zmiany sytuacji kredytobiorcy i nie pociągnie dla niego żadnych negatywnych konsekwencji. Po złożeniu pozwu umowa kredytowa będzie wykonywana jak dotychczas. 

Jednakże analizy wymaga sytuacja, w której wraz z pozwem, bądź też w odrębnym piśmie zostanie do Sądu skierowany wniosek o udzielenie zabezpieczenia zmierzający do unormowania praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania m.in. poprzez:

  • wstrzymanie obowiązku uiszczania przez Powodów spłat rat kapitałowo – odsetkowych kredytu w wysokości i terminach określonych w umowie kredytu w okresie od dnia wydania postanowienia o zabezpieczeniu do czasu uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w sprawie oraz 
  • wstrzymanie uprawnienia Pozwanego banku na wypadek naruszenia umowy przez Powodów do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu oraz uprawnienia do przekazywania przez Pozwanego informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Kredytowej lub Systemu Bankowy Rejestr, w okresie od dnia wydania postanowienia o zabezpieczeniu do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w niniejszej sprawie

Wydanie przez Sąd postanowienia uwzględniającego powyższy wniosek jest dla kredytobiorcy niezwykle korzystne i niejako „uwalnia” go  na czas trwania postępowania sądowego od konieczności uiszczania dalszych wynikających z harmonogramu spłat. 

Zauważyć jednakże należy, że zakres uwzględnienia wniosku zależy od autonomicznej decyzji Sądu. 

Niezwykle rzadkie są sytuacje, w których powyższy wniosek nie zostanie uwzględniony. 

FAQ – Frankowicze Najczęściej zadawane pytania

Czy bank może podwyższyć raty kredytu i zablokować konto?

Kiedy Bank może CIE wpisać do BIK. Frankowicze mogą nie płacić po złożeniu pozwu?

 

Bank może zająć nieruchomość Frankowicza  za złożenie pozwu o unieważnienie kredytu we frankach!?

 

Skutki złożenia pozwu o unieważnienie kredytu we frankach. Co zrobi bank?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *