Kilka miesięcy temu informowaliśmy Państwa, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych w dniu 12 sierpnia 2021 roku, w ekspresowym tempie, po zaledwie 16 dniach od wpływu wniosku, dokonał wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 10 marca 2021 roku, sygn. akt I ACa 427/20. Wpis na ten temat Uzyskujemy WYKREŚLENIE HIPOTEKI W 16 DNI. Po prawomocnej WYGRANEJ z mBank!

Wydarzenie to zasługiwało na szczególną uwagę z tej przyczyny, że w czasie jego zaistnienia nie wyklarowało się jeszcze jednoznaczne stanowisko sankcjonujące możliwość wykreślenia hipoteki na podstawie prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytowej indeksowanej/denominowanej do waluty CHF.

W konsekwencji czego część Sądów wieczystoksięgowych stała na stanowisku, iż wykreślenie hipoteki może nastąpić jedynie na podstawie wydanego przez Bank listu mazalnego (którego w realiach przedmiotowej sprawy nie udało się uzyskać). Dopiero w uchwale z dnia 8 września 2021 roku, wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 28/21 Sąd Najwyższy potwierdził bowiem możliwość wykreślenia hipoteki na podstawie prawomocnego wyroku Sądu. 

Być może brak jednoznacznego stanowiska orzecznictwa w omawianej materii stanowił przyczynę tego, iż drugi ze złożonych przez nas, na kanwie niniejszej sprawy wniosków o wykreślenie hipoteki (zabezpieczeniem kredytu w przedmiotowej sprawie była bowiem hipoteka łączna kaucyjna ustanowiona na rzecz Pozwanego na dwóch odrębnych nieruchomościach) został rozpoznany dopiero w dniu 15 października 2021 roku (a zatem 3 miesiące po złożeniu wniosku).

W konsekwencji czego z działu IV księgi wieczystej została wykreślona hipoteka łączna kaucyjna na kwotę 379.500,00 zł ustanowiona na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Łodzi (poprzednika prawnego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie). Dokonując jednak porównania na tle analogicznych postepowań prowadzonych przed innym Sądami wskazać należy, iż sposób procedowania Sądu Rejonowego w Gliwicach VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych i tak cechował się wybitną sprawnością i efektywnością. 

Podsumowując, w skutek uzyskania prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytowej (po dokonaniu rozliczeń z Bankiem celem zwrotu nominalnej wartości udostępnionego kredytu) nasz Klient nie tylko nie musi nadal spłacać rat kredytu (co narażałby go na niepotrzebne dolegliwości finansowe), ale w praktyce może również swobodnie rozporządzać nieruchomościami, dotąd obciążonymi hipotecznie.

W tym miejscu warto bowiem doprecyzować, iż o ile możliwa jest sprzedaż nieruchomości obciążonej hipotecznie, o tyle potencjalnym nabywcom trudno jest na ogół zaakceptować fakt obciążenia nieruchomości hipoteką. Tymczasem w niektórych sytuacjach życiowych sprzedaż nieruchomości stanowi jedyne remedium na wyjście z problemów finansowych. Należy mieć na względzie, iż poza wyjątkiem całkowitej spłaty kredytu, tylko wyrok ustalający nieważność Umowy spowoduje wykreślenie hipoteki. Powyższe względy dobitnie przemawiają zatem zasadnością wytaczania powództw przeciwko Bankom. 

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Sprawnie uzyskujemy WYKREŚLENIE HIPOTEKI po unieważnieniu kredytu we frankach mBank.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *