Wyrokiem z dnia 05 lipca 2023 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 947/23, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 05 lipca 2023 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Klienta przeciwko Santander Consumer Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, o ustalenie i zapłatę, na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2022 r., sygn. akt  I C 1353/21, zmienił zaskarżony wyrok Sądu I-ej Instancji, uwzględniając zarzut potrącenia banku –  oddalając apelację Banku w pozostałym zakresie. Potrącenie w konsekwencji wywołuje skutek jak przy teorii salda –   prowadzi do umorzenia wierzytelności obydwu stron (w przypadku Klienta – spłat na rzecz banku, w przypadku banku – wypłaconego kapitału) do wysokości wierzytelności niższej.

Pozew został zarejestrowany w Sądzie 06 września 2021 r., rozprawa odbyła się w dniu 22 września 2022 r., a 30 grudnia 2022 r. Sąd wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. 

Sprawę, po złożeniu apelacji przez bank, zarejestrowano w Sądzie Apelacyjnym w dniu 31 marca 2023 r.

Została złożona odpowiedź na apelację banku. 

Odbyła się jedna rozprawa, w dniu 05 lipca 2023 r., na której Sąd wydał wyrok zasadniczo korzystny dla Klienta. Nastąpiło prawomocne stwierdzenie nieważności umowy,  oraz dodatkowo bank musi zapłacić na rzecz Klienta  kwotę  141 192,57 zł i 4.239,66 CHF.

Sprawa jest prawomocna.

Łącznie sprawa w obydwu instancjach trwała niecałe dwa lata.  

Sprawę prowadzi Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

 

Szybkie PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu i 141 192,57 zł i 4.239,66 CHF dla naszych KLIENTÓW
Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *