Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 r. (XXVIII C 2311/21) to kolejna wygrana Kancelarii przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A., w której kwestionowana była umowa Banku Gospodarki Żywnościowej.

 

Pozew początkowo złożono do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy we wrześniu 2019 r. Po utworzeniu tzw. wydziału frankowego Sądu Okręgowego w Warszawie oraz ze względu na wolną pracę Sądu w Bydgoszczy, wraz z Klientem podjęto decyzję o przeniesieniu sprawy do Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie sprawa wpłynęła w dniu 19 kwietnia 2021 r.

Ta operacja pozwoliła już w czerwcu uzyskać korzystny dla Klienta wyrok sądu I instancji. Rozprawa odbyła się w sposób zdalny, co pozwoliło uniknąć konieczności wizyty kredytobiorcy w budynku sądu. Sąd pominął bądź oddalił wnioski dowodowe Banku oraz poprzestał wyłącznie na przesłuchaniu Powoda. Tym razem Sąd ustalił, że umowa łącząca Kredytobiorcę z bankiem jest nieważna oraz zasądził koszty postępowania.

Kredytobiorca w takim przypadku oddaje do banku otrzymany kapitał, co jednak istotne, bez żadnych odsetek, natomiast bank powinien oddać wszystkie pobrane raty, a więc kapitał wraz z odsetkami, prowizję pobraną za udzielenie kredytu, jak również inne opłaty, które kredytobiorca poniósł w związku z udzielonym kredytem.

W ramach niniejszej sprawy, do spłaty udostępnionego kapitału kredytu pozostawała niewielka kwota, po uiszczeniu której Kredytobiorca będzie wolny od zobowiązań względem banku. Niniejsze orzeczenie pozwoli także na wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość Kredytobiorcy.

Sąd wydający wyrok powołał się w tym przypadku na sprzeczność natury stosunku zobowiązaniowego oraz zasad współżycia społecznego. Zdaniem Sądu określenie świadczeń w taki sposób, że są zależne od woli jednej ze stron umowy, a także określenie kursów zawartych w tabeli kursów w sposób dowolny powodowało koniecznością wyeliminowania z umowy klauzul przeliczeniowych.

Słusznie zauważył Sąd, że bez zakwestionowanych warunków umowa nie została by podpisana. Co więcej bez tychże warunków nie jest możliwe jej wykonywanie. W związku z tym konieczne stało się stwierdzenie jej nieważności.

Inne ciekawe wyroki na naszym kanale YB

Unieważnienie kredytu BGŻ (BNP Paribas). Wygrywamy na 1 rozprawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *