W dniu 16 października 2020 r., w sprawie o sygn. akt XXV C 2898/19, rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, SSR del. Agnieszka Wlekły-Pietrzak w pkt 1 wyroku ustaliła, że umowa kredytu denominowanego, zaciągniętego przez Powodów w BGŻ S.A., jest w całości nieważna. W dalszych punktach zasądziła od banku na rzecz Powodów kwotę 11 817 zł kosztów sądowych.

Sędzia w ustnych motywach uzasadnienia stwierdziła, że przyznanie jednej ze stron stosunku prawnego możliwości arbitralnego kształtowania kursu, po którym będzie dokonywała wypłata oraz spłata kredytu skutkuje koniecznością uznania przedmiotowych klauzul za niewiążących konsumentów.

Sędzia uznała, że klauzule indeksacyjne regulują główne świadczenie stron umowy, ale można je ocenić z perspektywy abuzywności z uwagi na ich niejednoznaczność. Jako najważniejsze wady umowy sędzia podała brak transparentności, asymetryczne rozłożenie ryzyka i uprawnienie banku do swobodnego ustalania wysokości zobowiązania powódki.

W ocenie Sądu wyeliminowanie ww. klauzul przeliczeniowych, które w tym przypadku znajdowały się w Regulaminie, powodują że umowa nie może być w dalszym ciągu realizowana.

Sąd nie dał wiary dokumentom przedstawianym przez Bank, a wskazującym na rzekome negocjowanie kursu wypłaty kredytu. Przedmiotowe dokumenty nie były podpisane przez Kredytobiorców.

Na dzień wydania wyroku Kredytobiorcy nie spłacili jeszcze udostępnionego im kapitału, w związku z tym Sąd jedynie ustalił nieważność umowy, zgodnie z teorią salda.

Sprawę zainicjowano pozwem z dnia 4 listopada 2019 r. oraz rozstrzygnięto na pierwszej rozprawie. W toku postępowania przesłuchano jednego z kredytobiorców.

Sprawę prowadził Adw. Mateusz Jachimczyk, Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Unieważnienie kredytu denominowanego BGŻ S.A. (aktualnie Bnp Paribas) – kolejna WYGRANA na 1 rozprawie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *