Wyrokiem z dnia 9 czerwca 2022 r.  wydanym w sprawie o sygn. akt I C 1703/21, Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z pozwanym, Getin Noble Bank Spółka Akcyjna w Warszawie, jest nieważna, oraz zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji, zasądził od banku na rzecz Klientów kwotę 217 421,43 zł, wraz z ustawowymi odsetkami, nadto obciążył pozwanego wszelkimi kosztami procesu.

Pozew wpłynął do Sądu w dniu 24 września 2021 r. Sprawa trwała tylko 9 miesięcy.

Sprawa przebiegała bardzo standardowo. 

W trakcie trwania procesu Pełnomocnik banku nie zaproponował ugody.

Strony złożyły po dwa pisma, nadto, przed pierwszym terminem rozprawy, zaktualizowano stanowisko o wpłacane w międzyczasie przez Klientów raty.

Odbyły się dwa termin rozprawy – na pierwszym z nich w dniu 10 marca 2022 r. Sąd przesłuchał świadka.

Na terminie w dniu 26.05.2022, zostali przesłuchani Klienci.

Sąd zamknął przewód sądowy, oraz odroczył publikację wyroku do dnia 9 czerwca 2022 r.

Sąd  podzielił w całości argumenty Strony powodowej dotyczące występowania w umowie klauzul abuzywnych.

W ustnych motywach Sąd zwrócił uwagę na bezzasadność stosowania tabel kursowych przez Bank. Zaakcentował uwagę brak równorzędności stron umowy – bank mógł bowiem kształtować zobowiązanie w sposób dowolny.

Sąd podkreślał także status konsumentów Klientów i związaną z tym ochronę prawną.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach Getin Bank i 217 421,43 zł dla naszych Klientów. Szybko wygrywamy w Bielsku-Białej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *