Wyroki uzyskane przez Kancelarię adwokacką Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieścia z dnia 19.06.2020. (sygn.akt: I C 4085/18), pozwany: mBank S.A., odfrankowienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 21.07.2020 (sygn.akt: II C 461/19), pozwany ING Bank śląski, unieważnienie kredytu,

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.07.2020 (sygn. akt:I C 136/19), pozwany: mBank S.A., unieważnienie kredytu

WyrokSądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.08.2020 (sygn.. akt: III C 97/19), pozwany Millennium unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.08.2020 (sygn.. akt: XXV C 2489/19), pozwany Millennium, unieważnienie kredytu

Wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 30.09.2020 (sygn. akt: I C 3587/18), pozwany mBank S.A., odfrankowienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 29.10.2020 (sygn.. akt: I C 10/19), pozwany PNB Paribas, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.11.2020 (sygn.. akt: XXV C 2689/18), pozwany Raiffeisen, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26.11.2020 (sygn. akt: I C 288/20), pozwany mBank S.A., unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.12.2020 (sygn. akt XXIV C 731/19), pozwany: BGŻ, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11.12.2020 (sygn. akt: II C 288/20), pozwany ING Bank Śląski, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.11.2020 (sygn. akt: XXV C 129/19), pozwany Raiffeisen, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15.12.2020 (sygn. akt I C 396/20), pozwany ING Bank Śląski, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.12.2020 (sygn. akt XXIV C 207/18), pozwany PKO BP, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 18.12.2020 (sygn. akt I C 367/20), pozwany PKO BP, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2020 (sygn. akt XXV C 1287/17), pozwany Santander Bank, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Wola z dnia 07.12.2020 (sygn. akt II C 1672/17), pozwany Raiffeisen, odfrankowienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.01.2021 (sygn. akt: II C 1560/19), pozwany: Santander Consumer, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.01.2021 (sygn. akt XXIV C 549/19), pozwany: mBank S.A. unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.01.2021 (sygn. akt II C 850/18), pozwany: mBank S.A. unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25.01.2021 (sygn. akt I C 1402/20), pozwany: PKO BP SA, unieważnienie kredytu 

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29.01.2021 (sygn. akt: II C 529/20), pozwany : Santander Bank, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawiez dnia 05.02.2021 (sygn. akt I C 631/20), pozwany BNP Paribas, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.02.2021 (sygn. akt XXV C 2496/19), pozwany: Millennium, unieważnienie kredytu 

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.02.2021 (sygn. akt XXV C 2284/19), pozwany mBank S.A., unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26.02.2021 (sygn. akt: I C 223/20), pozwany: ING Bank Śląski, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 16.02.2021 (sygn. akt: I C 363/20), pozwany Getin Noble Bank, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów z dnia 02.03.2021 (sygn. akt: IC 1405/19), pozwany Millennium, odfrankowienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15.03.2021 (sygn. akt I C 353/20), pozwany: Raiffeisen, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 17.03.2021 (sygn. akt I C 1069/19), pozwany mBank S.A. unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22.03.2021 (sygn. akt II C 1065/20), pozwany: PKO BP, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 25.03.2021 (sygn. akt I C 759/20), pozwany Santander Bank, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29.03.2021 (sygn. akt I C 389/20), pozwany: PKO BP, unieważnienie kredytu

 Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30.03.2021 (sygn. akt I C 929/20 ), pozwany: PKO BP, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29.03.2021 (sygn akt I C 85/20), pozwany BPH, unieważnienie kredytu 

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13.04.2021 (sygn. akt II C 730/20), pozwany Getin Noble Bank, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22.04.2021 (sygn. akt I C 706/19), pozwany: ING Bank Śląski, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.05.2021 (sygn. akt XXV C 2050/19), pozwany: mBank S.A., unieważnienie umowy

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.05.2021 (sygn. akt XXIV C 918/19), pozwany: Raiffeisen, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13.05.2021 (sygn. akt I C 1025/20), pozwany mBank S.A., unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.05.2021 (sygn. akt XXVIII C 3869/21), pozwany Raiffeisen, unieważnienie umowy

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.04.2021 (sygn. akt II C 1411/19), pozwany: Raiffeisen, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24.05.2021 (sygn. akt I C 672/20), pozwany ING Bank Śląski, unieważnienie kredytu

Wyrok Sąd Okręgowy we Wrocławiu z dnia 28.05.2021 (sygn. akt: I C 2078/19), pozwany: Credit Agricole, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 31.05.2021 (sygn. akt II C 995/19), pozwany : ING Bank Śląski, unieważnienie kredytu

 Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 28.05.2021 (sygn. akt: I C 412/20), pozwany: Raiffeisen, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.05.2021 (sygn. akt: XXV C 1856/20, pozwany  Raiffeisen, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.05.2021 (sygn. akt II C 1027/20 ), pozwany Getin Noble Bank, unieważnienie kredytu

 Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27.05.2021 (sygn. akt XV C 261/1), pozwany: BPH, odfrankowienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.06.2021 (sygn. akt II C 996/20), pozwany PKO BP, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.05.2021 (sygn. akt II C 955/18), pozwany mBank S.A., unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.05.2021 (sygn. akt XXV C 703/19), pozwany Raiffeisen, unieważnienie kredytu

wyrok Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście z dnia 01.03.2021 (sygn. akt: I C 314/18), pozwany Credit Agricole, unieważnienie kredytu

wyrok Sądu Okręgowego Warszawa Praga z dnia 14.01.2021 (sygn. akt: II C 1060/19), pozwany Santander Consumer, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.11.2020 (sygn. akt: III C 533/17), pozwany: mBank S.A., odfrankowienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.10.2020 (sygn. akt: XXV C 234/18), pozwany: Getin Noble Bank, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy- Śródmieścia z dnia 5.10.2020 (sygn. akt: VI C 1358/19), pozwany: mBank S.A., unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.09.2020 (sygn. akt: XXVII Ca 701/20), pozwany mBank S.A., unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.01.2021 (sygn. akt: XXV C 3104/18) pozwany: Raiffeisen, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 14.06.2021 (sygn. akt: II C 900/20), pozwany: ING Bank Śląski, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 21.06.2021 (sygn. akt: II C 966/20), pozwany: ING Bank Śląski, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.06.2021 (sygn. akt: XXVIII C 2311/21), pozwany: BNP Paribas, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.06.2021 (sygn. akt XXV C 89/19), pozwany: Raiffeisen, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 .07.2021 (sygn. akt: XXVIII C 3387/21), pozwany: Millennium, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.06.2021 (sygn. akt: I C 341/21), pozwany: Santander Consumer, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.06.2021 (sygn. akt: I C 736/20), pozwany: mBank S.A., unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 21.06.2021 (sygn. akt: II C 801/20), pozwany: mBank S.A., unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 08.07.2021 (sygn. akt: I C 229/20), pozwany: Millennium, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 07.07.2021 (sygn. akt: I C 83/21), pozwany: Millennium, unieważnienie kredytu 

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 15.07.2021 (sygn. akt: I C 348/21), pozwany: mBank S.A., odfrankowienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.06.2021 (sygn. akt: I C 1257/19), pozwany: PKO BP, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 14.07.2021 (sygn. akt: I C 3552/19), pozwany: PKO BP, odfrankowienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.07.2021 (sygn. akt: XXV C 3214/19), pozwany: Raiffeisen, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.07.2021 (sygn. akt: II C 1185/20), pozwany: mBank S.A., unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.07.2021 (sygn. akt: XXV C 394/21), pozwany: Millennium, odfrankowienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 21.07.2021 (sygn. akt: I C 626/20), pozwany: Millennium, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.06.2021 (sygn. akt: XXV C 269/21), pozwany: Santander Bank, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.07.2021 (sygn. akt: XXIV C 955/18), pozwany: Millennium, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20.07.2021 (sygn. akt: XV C 951/19), pozwany: BPH, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 23.07.2021 (sygn. akt: I C 1807/20), pozwany: Raiffeisen, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.07.2021 (sygn. akt: XXVIII C 1427/21), pozwany: Santander Bank, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 30.07.2021 (sygn. akt: I C 396/20), pozwany: PKO BP, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30.07.2021 (sygn. akt: I C 1363/19), pozwany: Santander Consumer, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.08.2021 (sygn. akt: XXVIII C 2320/21), pozwany: Millennium, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 09.04.2021 (sgn akt: I C 493/17), pozwany: Millennium, odfrankowienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.08.2021 (sygn. akt: XXVIII C 133/21), pozwany: Millennium, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.08.2021 (sygn. akt: XXVIII C 3444/21), pozwany: Santander Consumer, unieważnienie kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 09.08.2021 (sygn. akt: II C 517/20), pozwany: ING Bank Śląski, unieważnienie kredytu

XXVIII C 2320/21- Bank Millennium S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.08.2021 roku,  sędzia (delegowany) Piotr Grenda – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 5 miesięcy.

XXVIII C 133/21 Bank Millennium S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.08.2021 roku; sędzia Paweł Krekora – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 5 miesięcy.

XXVIII C 3444/21 Santander Consumer wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.08.2021 roku; sędzia  (delegowany) Maciej Wójcicki – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

II C 517/20 ING Bank Śląski wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 09.08.2021 roku; sędzia Adrianna Wziętal- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2002 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

XXVIII C 3880/21 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.08.2021 roku; sędzia Piotr Bednarczyk – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 46 miesięcy.

I C 310/21 PKO BP S.A. wyrok Sąd Okręgowy w Katowicach z dnia 01.09.2021, sędzia Agata Witkowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 6 miesięcy;

XXVIII 330/21 Millennium  S.A. wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 02.09.2021, sędzia Aleksandra Orzechowska, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 5 miesięcy;

XXVIII C 2972/21 mBank S.A. wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 13.09.2021,sędzia Piotr Bednarczyk, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 23 miesiące;

XXVIII C 4150/21 Raiffeisen wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 13.09.2021, sędzia Piotr Bednarczyk, odfrankowienie, ; Czas trwania postępowania 13 miesięcy;

II C 241/21 mBank S.A. wyrok Sąd Okręgowy w Katowicach z dnia 15.09.2021, sędzia Joanna Kurek-Pachla, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 7 miesięcy;

I  C 1559/19 Raiffeisen wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 09.09.2021, sędzia Joanna Radzyńska-Głowacka, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące;

VI C 739/19 mBank S.A. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia  z dnia 23.09.2021, sędzia Szymon Łukasiewicz, odfrankowienie; Czas trwania postępowania 29 miesięcy;

VI C 3373/18 mBank S.A. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 23.09.2021, sędzia Szymon Łukasiewicz, odfrankowienie; Czas trwania postępowania 35 miesięcy;

XXV C 290/20 Millennium S.A. wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 27.09.2021, sędzia Tomasz Gal, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 19 miesięcy;

XXVIII C 1232/21 mBank S.A. wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 28.09.2021, sędzia Iwona Lizakowska-Bytof, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 5 miesięcy;

II C 990/21 Millennium S.A. wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 27.09.2021, sędzia Krystyna Dąbrowska, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 33 miesiące;

I C 929/20 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 30.09.2021, sędzia Rafał Kubicki, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy;

III C 190/20 PKO BP wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30.09.2021, sędzia Alina Gąsior,  ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy;

XXVIII C 3717/21 BPH S.A. wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 28.09.2021, sędzia Iwona Lizakowska-Bytof, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące;

II C 140/20 Raiffeisen S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29.09.2021, sędzia Lech Skórski, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 8 miesięcy;

XXV C 1509/19 Raiffeisen S.A. wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 21.09.2021, sędzia Krystyna Stawecka, , ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 27 miesięcy;

I C 180/19 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.09.2021, sędzia Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek, , ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 43 miesiące;    SPRAWA PRZEJĘTA PO INNEJ KANCELARII

XXVIII C 3113/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.09.2021, sędzia a Ewa Wiśniewska-Wiecha, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy;

XXVIII C 5538/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.09.2021r, sędzia Iwona Lizakowska-Bytof, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 38 miesięcy;

XXVIII C 2994/21 Getin Noble Bank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.09.2021, sędzia Agnieszka Wlekła-Pietrzak, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy;  

XXV C 2391/19 Millenium SA wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 1.10.2021, sędzia Kamil Gołaszewski – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania  25 miesięcy;

II C 704/21 ING Bank Śląski wyrok Sąd Okręgowy w Katowicach z dnia 04.10.2021, sędzia Joanna Głogowska, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania  4 miesiące;

II C 1882/19 mBank S.A. wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 4.10.2021, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania   23 miesiące;

III C 1010/20 Millennium SA wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 05.10.2021, sędzia Ewa Jończyk – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy;

XXIV C 1155/19 mBank S.A. wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 06.10.2021, sędzia Paweł Pyzio- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 24 miesiące;

XXV C 2807/18  Raiffeisen wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 07.10.2021, sędzia Krystyna Stawecka- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania  42 miesiące;

I C 2950/20  Santander S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 08.10.2021, sędzia Magdalena Jasińska, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku Czas trwania postępowania  21 miesięcy;

II C 942/20 BPH S.A. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 11.10.2021, sędzia Mariusz Metera, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy;

XXV C 1475/20 Getin Noble Bank S.A. wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 15.10.2021, sędzia Kamil Gołaszewski, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania   20 miesięcy;

XXV C 880/20 Millenium S.A. wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 15.10.2021, sędzia Kamil Gołaszewski, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania  21 miesięcy;

I C 679/20 Millennium S.A. wyrok Sąd Okręgowy w Olsztynie z dnia 18.10.2021, sędzia Przemysław Jagosz, odfrankowienie; Czas trwania postępowania 13 miesięcy;

I C 1173/20 ING Bank Ślaski S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19.10.2021, sędzia Marian K. Zawała, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 11 miesięcy;

II C 261/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20.10.2021, sędzia Bogusława Kubica, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 8 miesięcy;

 XXIV C 919/19 Santander Bank Polska S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.10.2021, sędzia Dorota Stokowska-Komorowska,  ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania  25 miesięcy;

III C 921/20 Raiffeisen Bank S.A. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 25.10.2021, sędzia Konrad Gradek, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy;

I C 24/19 Millenium S.A. wyrok Sądu Rejonowego Wrocławia-Śródmieścia z dnia 25.10.2021, sędzia Agata Masłowska, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania  34 miesiące;

XXVIII C 1322/21 mBank S.A. wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 25.10.2021, sędzia Edyta Sornat-Unisk , ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 9 miesięcy;

I C 632/20  . Raiffeisen Bank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 26.10.2021, sędzia Wojciech Hajduk, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 12 miesięcy;    

 I C 175/21  PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 27.10.2021, sędzia Wojciech Hajduk, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 7 miesięcy;    

XXVIII C 1685/21 Raiffeisen Bank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.10.2021, sędzia Paweł Krekora, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 7 miesięcy;   

III C 2949/20 mBank S.A. wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 29.10.2021, sędzia Ewa Jończyk , ustalenie nieważności umowy kredytu z roku; Czas trwania postępowania 11 miesięcy;

XXVIII C 12/21 Getin Noble Bank S.A  wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 27.10.2021, sędzia Iwona Lizakowska-Bytof , ustalenie nieważności umowy kredytu; Czas trwania postępowania 25 miesięcy;  

I C 1488/21 PKO BP wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 29.10.2021, sędzia Joanna Pąsik,  ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy; 

I C 726/20 Santander Consumer Bank wyrok Sądy Okręgowego w Gliwicach, sędzia Łucja Oleksy-Miszczyk , ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy;

XXVIII C 5338/21 mBank S.A. wyrok Sądy Okręgowego w Warszawie z dnia 28.10.2021, sędzia Aldona Szawrońska-Eliszewska, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 6 miesięcy; 

XXV C 3938/20 Getin Noble Bank S.A. wyrok Sądy Okręgowego w Warszawie z dnia 29.10.2021, sędzia Kamil Gołaszewski, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania  11 miesięcy; 

I C 659/20 BPH wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 4.11.2021, sędzia Tomasz Cegłowski – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2003 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy;

XXVIII C 1356/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.11.2021, sędzia Paweł Krekora – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postepowania 8 miesięcy;

I C 1076/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 16.11.2021r, sędzia Ewa Wilińska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006roku; Czas trwania postępowania  12 miesięcy; 

I C 924/18 ING Bank Śląski wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16.11.2021r, sędzia Agata Młynarczyk – Śmieja – odfrankowienie. Czas trwania postępowania 36 miesiące.

XXVIII C 97/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.11.2021r, sędzia Katarzyna Dawid – Birska – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006roku; Czas trwania postepowania 8 miesięcy.

XXV C 477/19 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.11.2021r, sędzia Elżbieta Mojsa- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 33 miesiący.

I C 366/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 3.11.2021r, sędzia Ewa Gatz-Rubelowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008roku; Czas trwania postepowania 14 miesięcy.

III C 1517/20 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego Warszawa Praga z dnia 22.11.2021r, sędzia Konrad Gradek-ustalenie nieważności umowy z 2006roku; Czas trwania postępowania 12 miesięcy. 

XXVIII C 400/21 BNP Paribas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.11.2021r, sędzia Piotr Grenda- ustalenie nieważności umowy z 2007roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

II C 1081/20 BPH S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16.11.2021r, sędzia Joanna Kurek-Pachla-ustalenie nieważności umowy z 2008roku, Czas trwania postepowania 11 miesięcy.

XXVIII C 8194/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.11.2021r, sędziaPiotr Grenda-ustalenie nieważności umowy z 2007roku, Czas trwania postepowania 5 miesięcy.

XXV C 2828/19 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.11.2021r, sędzia Paweł Duda-ustalenie  nieważności umowy z 2006roku; Czas trwania postepowania 25 miesięcy.

XXVIII C 1933/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.11.2021r, sędzia Paweł Krekora-ustalenie nieważności umowy kredytu z  2007 roku; Czas trwania postepowania 8 miesięcy.

XXVIII C 3552/21 Raiffeisen wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia  30.11.2021r, sędzia Joanna Dalba – Sobczyńska-ustalenie nieważności umowy z 2008 roku; Czas trwania postepowania 23 miesiące.

II C 1603/19 Millennium wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 22.11.2021r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska-ustalenie nieważności umowy z 2006roku; Czas trwania postępowania 25 miesięcy. 

XVIII C 1846/20 BNP Paribas wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29.11.2021r, sędzia Barbara Chylak-ustalenie nieważności umowy z 2006roku; Czas trwania postępowania 13 miesięcy.

VI C 2550/20 mBank S.A. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 25.11.2021r, sędzia Grzegorz Goss – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku;

I C 887/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa Praga z dnia 16.11.2021r, sędzia Eliza Nowicka – Skowrońska -oddalenie powództwa Banku; Czas trwania postępowania 40 miesięcy. 

XXIV C 992/19 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego  Warszawa z dnia 29.11.2021, sędzia Maria Piasecka – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006roku; Czas trwania postępowania 23 miesiące.

V ACa 491/21 Raiffeisen wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 2.11.2021r, sędzia Aleksandra Kempczyńska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 26 miesięcy.

I ACa 123/21 BNP Paribas wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18.11.2021r, sędzia Ewa Bazelan-  ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku;

I ACa 671/21 PKO BP wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23.11.2021r, sędzia Marzena Konsek- Bitkowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 26 miesięcy.

III Ca 504/21 BPH wyrok Sądu Okręgowego w Gdańskuz dnia 23.11.2021r, sędzia Przemysław Jasinkiewicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku;

I ACa 427/20 Raiffeisen, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 05.11.2021r, sędzia Beata Byszewska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 27 miesięcy.

GRUDZIEŃ 2021

I C 314/21 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 2.12.2021r, sędzia Renata Tarnowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 29 miesięcy.

I C 38/20 BPH wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 6.12.2021r,sędzia Tomasz Weiert, ustalenie nieważności umowy z 2007roku; Czas trwania postępowania 25 miesięcy.

 I C 390/21 Santander Bank Polska SA wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 6.12.2021, sędzia Agata Witkowska – ustalenie nieważności umowy z 2007roku, Czas trwania postepowania 9 miesięcy.

II C 489/20 BPH wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 1.12.2021, sędzia Joanna Głogowska – ustalenie nieważności umowy z 2007 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

I C 1360/19 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawiez dnia 7.12.2021r, sędzia Joanna Radzyńska-Głowacka – ustalenie nieważności umowy z 2007roku; Czas trwania postepowania 27 miesięcy.

III C 618/21 Millennium S.A. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa Praga z dnia 8.12.2021r, sędzia Bartosz Grajek-ustalenie nieważności umowy z 2007roku; Czas trwania postępowania 8 miesięcy.

III C 885/20 PKO SA wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.12.2021r, sędzia Ewa Jończyk – ustalenie nieważności umowy z 2006roku;Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

I C 1046/20 PKO BP wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13.12.2021r, sędzia Aneta Wolska, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania  14 miesięcy.

XXIV C 833/20 BNP Paribas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.12.2021, sędzia Agnieszka Bedyńska-Abramczyk, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 19 miesięcy.

I C 19/21 PKO BP wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15.12.2021r, sędzia Jarosław Klon, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku;

I C 2854/20 Santander Bank Polska wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 15.12.2021r, sędzia Elżbieta Kaziród, ustalenie nieważności umowy z 2007 roku; Czas trwania postępowania 12 miesięcy.

I C 1621/20 PKO BP wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 16.12.2021r, sędzia Mirosław Konieczka, ustalenie nieważności umowy z 2006 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

II C 828/21 PKO BP wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16.12.2021r, sędzia Bogusława Kubica, ustalenie nieważności umowy z 2008 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

I C  627/21 BPH wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej z dnia 16.12.2021r, sędzia Renata Kawecka, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postepowania 9 miesięcy.

II C 1057/20 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.12.2021r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska, ustalenie nieważności umowy z 2006 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

I C 504/20 Raiffeisen Bank wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 22.12.2021r, sędzia Antoni Czeszkiewicz, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

I C 379/21 Raiffeisen Bank wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 21.2.2021r, sędzia Ilona Kolarz, , ustalenie nieważności umowy kredytu z 2010 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy.

XXVIII C 1976/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie 28.12.2021r, sędzia Piotr Grenda, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 9 miesięcy.

I C 1238/20 Getin Noble Bank S.A wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 30.12.2021r, sędzia Klaudia Przeździecka,  ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

III C 1465/20 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2021r, sędzia Ewa Suchecka- Bartnik, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

 II C 502/20 BOŚ S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2021r, sędzia Anna

Bonkowska – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 23 miesiące.

 I C 1187/20 ING BANK ŚLĄSKI S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22.12.2021r, sędzia Ewa Dyja-ustalenie nieważności uowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 13 miesięcy.

 

 SPRAWY WYGRANE (wyroki prawomocne) – 9 szt naszych wygranych  wyroków – 9 szt ustalenie nieważności umowy 

I ACa 621/21 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8.12.2021r, sędzia Agnieszka Wachowicz – Mazur-ustalenie nieważności umowy z  2008 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

V ACa 573/21 BPH wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6.12.2021r, sędzia Leszek Jantowski  – ustalenie nieważności umowy z 2009 roku; Czas trwania postępowania 34 miesięcy.

I ACa 258/21 mBank wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyrok z dnia 13.12.2021r, sędzia Joanna Wiśniewska – Sadomska, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 31 miesięcy.

I ACa 343/21 Santander Bank Polska wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13.12.2021, sędzia Joanna Naczyńska, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania 15 postępowania 

III Ca 981/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14.12.2021r, sędzia Bożena Rządzińska, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 36 miesięcy.

I ACa 124/21 PKO BP S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6.12.2021r, sędzia Lucyna Morys-Magiera, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postepowania 20 miesięcy.

VI ACa 910/20 Millennium SA, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22.12.2021r, sędzia Maciej Kowalski, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 35 miesięcy.

I ACa 758/21 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22.12.2021r, sędzia Jarosław Pawlak, ustalenie nieważności umowy kredytu z  2007 roku; Czas trwania postępowania 36 miesięcy.

I ACa 656/21 Raiffeisen wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29.12.2021r sędzia Roman Dziczek, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 33 miesięcy.

STYCZEŃ 2022

SPRAWY WYGRANE (wyroki nieprawomocne)  18 szt naszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.

I C 630/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 04.01.2022r, sędzia Bożena Chłopecka – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 11 miesięcy.

I C 68/21 PKO BP S.A. wyrok sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 05.01.2022r, sędzia Juliusz Ciejek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postepowania 12 miesięcy.

I C 380/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 11.01.2022r, sędzia Marzena Buszka, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postepowania 10 miesięcy.

II C 852/21 mBank S.A.wyrok Sądu Okręgowy w Łodzi z dnia 12.01.2022r, sędzia Iwona Jamróz-Zdziubany, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 9 miesięcy.

II C 132/21 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11.01.2022r, sędzia Adrianna Wziętal-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 12 miesięcy.

XXV C 98/22 Deutsche Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.01.2022r, sędzia Ewa Jończyk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008r; Czas trwania postepowania 28 miesięcy.

XXVIII C 3655/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.01.2022r, sędzia  Aleksandra Orzechowska – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 27 miesięcy.

XXV C 1599/19 Getin Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.01.2022r, sędzia Adam Mitkiewicz – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 30 miesięcy.

I C 944/20 Getin Bank wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 20.01.2022r, sędzia Renata Kawecka – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

XXVIII 2305/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.01.2022r, sędzia Piotr Grenda – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 34 miesięcy.

XXV C 3355/19 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.01.2022r, sędzia Paweł Duda-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 25 miesięcy.

XXVIII C 5065/21 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.01.2022r, sędzia Joanna Dalba-Sobczyńska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 8 miesięcy.

I C 1217/21 Millennium S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 27.01.2022r, sędzia Renata Kawecka – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 6 miesięcy.

II C 958/20 PKO BP S.A.wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27.01.2022r, sędzia Joanna Głogowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

I C 151/21 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 28.01.2022r, sędzia Dariusz Podyma-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy.

I C 702/20 Credit Agricole wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 28.01.2022r, sędzia Piotr Suchecki – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

I C 4212/20 PKO BP S.A. wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa z dnia 29.01.2022r, sędzia  Karolina Dołęgowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

I C 388/20 ING Bank Śląski wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 31.01.2022r, sędzia Agata Witkowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

SPRAWY WYGRANE (wyroki prawomocne)  6 szt naszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.

I ACa 716/21 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18.01.2022r, sędzia Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 25.06.2007 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

I ACa 787/20 ING Bank Śląski wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25.01.2022r, sędzia Tomasz Ślęzak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 39 miesięcy.

VI ACa 371/20 Raiffeisen wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.01.2022r, sędzia Jolanta Pyźlak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 38 miesięcy.

V ACa 665/21 Getin Noble Bank wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26.01.2022r, sędzia Ewa Kaniok-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

I ACa 625/20 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27.01.2022r, sędzia Katarzyna Polańska – Farion-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 42 miesiące.

I ACa 587/21 Santander Bank wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27.01.2022r, sędzia Aneta Pieczyrak-Pisulińska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

LUTY 2022

SPRAWY WYGRANE (wyroki nieprawomocne)  16 sztnaszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.

II C 961/19 ING Bank Śląski wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 01.02.2022r, sędzia Anna Bogaczyk-Żyłka -ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 26 miesięcy.

I C 1337/19 Millennium S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 01.02.2022r, sędzia Rafał Lach-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku. Czas trwania postępowania 29 miesięcy.

I C 153/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowy w Toruniu z dnia 08.02.2022r, sędzia Maciej Plaskacz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku. Czas trwania postępowania 13 miesięcy.

II C 3984/19 PKO BP S.A. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 10.02.2022r, sędzia Jakub Kowalczyk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 31 miesięcy.

XXVIII C 3539/21 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.02.2022r, sędzia Agnieszka Kossowska-ustalenienieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 34 miesięcy.

XV C 1138/18 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 15.02.2022r, sędzia Marian Glembin- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 40 miesięcy.

I C 763/20 Bank Millennium S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15.02.2022r, sędzia Barbara Przybylska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

XXVIII C 2608/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.02.2022r, sędzia Agnieszka Kossowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy.

XVIII C 1651/20 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.02.2022r, sędzia Joanna Ciesielska-Borowiec-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy.

XXVIII C 1262/21 Paribas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.02.2022r, sędzia Joanna Dalba – Sobczyńska-ustalenie nieważność umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy.

XXVIII C 5996/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.02.2022r, sędzia Edyta Sornat-Unisk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 9 miesięcy.

XXVIII C 6420/21 Bank Paribas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.02.2022r, sędziaAldona Szawrońska-Eliszewska – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 9 miesięcy.

I C 1690/20 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24.02.2022r, sędzia Anna Strzebinczyk-Stembalska – ustalenie nieważności umowy kredytu z dnia 2006 roku; Czas trwania postępowania 24 miesiące.

XXVIII C 1459/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.02.2022r, sędzia Agnieszka Kossowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy.

I C 563/20 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 24.02.2022r, sędzia Renata Kawecka-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 22 miesiące.

XXVIII C 4168/21 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.02.2022r, sędzia Piotr Bednarczyk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku.

SPRAWY WYGRANE (wyroki prawomocne)  7 szt naszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.

I ACa 625/21 ING Bank Śląski wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 03.02.2022r, sędzia Piotr Łakomiak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 28 miesięcy.

I ACa 421/21 ING Bank Śląski wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 09.02.2022r, sędzia Mieczysław Brzdąk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 24 miesiące.

I ACa 318/21 BNP Paribas wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11.02.2022r, sędzia Joanna Wiśniewska-Sadomska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 23 miesiące. 

I ACa 552/21 PKO SA wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 07.02.2022r, sędzia Dorota Ochalska-Gola-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy.

I ACa 185/21 ING Bank Śląski wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10.02.2022r, sędzia Tomasz Ślęzak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

VI ACa 517/21 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17.02.2022r, sędzia Ksenia Sobolewska – Filcek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 33 miesiące.

VI ACa 1071/20 Getin Noble Bank wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17.02.2022r, sędzia Marta Szerel- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 48 miesięcy.

MARZEC 2022

SPRAWY WYGRANE (wyroki nieprawomocne)33 szt naszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.

I C 620/19 Raiffeisen wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 03.03.2022, sędzia Bożena Chłopecka, ustalenie nieważności umowy z dnia 2008 roku; Czas trwania postępowania 34 miesięcy.

I C 433/21 PKO BP SA wyrok Sąd Okręgowy w Olsztynie z dnia 02.03.2022, sędzia Ewa Oknińska, ustalenie nieważności umowy z dnia 2006 roku; Czas trwania postepowania 11 miesięcy.

XXVIII C 1076/21 Santander BANK wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03.03.2022, sędzia Tomasz Leszczyński, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 12 miesięcy.

I C 180/21 Getin Bank wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 4.03.2022, sędzia Jarosław Klon, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 12 miesięcy.

II C 231/21 Santander BANK wyrok Sąd Okręgowy Warszawa-Praga z dnia 9.03.2022, sędzia Mariusz Matera, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

I C 859/21 Santander Consumer wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 10.03.2022, sędzia Renata Kawecka, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy.

XXVIII C 5497/21 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.03.2022r, sędzia Joanna Dalba-Sobczyńska, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 64 miesięcy.

XXV C 221/22 Santander BANK wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.03.2022r, sędzia Ewa Jończyk, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 33 miesiące.

XXVIII C 3948/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.03.2022r, sędzia Edyta Sornat-Unisk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 11 miesięcy.

XXVIII C 5676/21 BNP Paribas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.03.2022r, sędzia Aldona Szawrońska-Eliszewska, ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy.

II C 1363/19 Deutsche Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.03.2022r, sędzia Marcin Polakowski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postepowania 19 miesięcy.

XXVIII C 3680/21 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.03.2022r, sędzia Maciej Wójcicki-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 25 miesięcy.

XXV C 491/20 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.03.2022r, sędzia Paweł Duda-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 25 miesięcy.

XXVIII C 7981/21 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.03.2022r, sędzia Piotr Grenda-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2011roku; Czas trwania postępowania 9 miesięcy.

I C 1352/20 Raiffeisenwyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.03.2022r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postepowania 22 miesięcy.

I C 2617/20 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.03.2022r, sędzia Joanna Radzyńska – Głowacka-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy.

I C 1178/20 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 21.03.2022r, sędzia Maria Stelska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

XXVIII C 3940/21 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.03.2022r, sędzia Aleksandra Błażejewska-Leoniak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009roku; Czas trwania postępowania 11 miesięcy.

I C 287/21 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 25.03.2022r, sędzia Emilia Dolińska-ustalenie nieważności umowy kredytu z roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

I C 280/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.03.2022r, sędzia Aldona Szawrońska-Eliszewska – ustalenie nieważności umowy z 2009 roku; Czas trwania postepowania 13 miesięcy.

XXVIII C 522/21 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.03.2022r, sędzia Iwona Lizakowska-Bytof-ustalenie  nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postepowania 11 miesięcy.

I C 2668/20 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia29.03.2022r, sędzia Joanna Radzyńska-Głowacka- ustalenienieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postepowania 36 miesięcy.

XXVIII C 4293/21 Getin Noble Bank  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.03.2022r, sędzia Agnieszka Wlekły-Pietrzak – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 30 miesięcy.

XXVIII 1495/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.03.2022r, sędzia Edyta Sornat-Unisk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 11 miesięcy.

I C 533/20 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 01.03.2022, sędzia Ilona Kolarz- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 23 miesiące.

XXVIII C 6701/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.03.2022r, sędzia Aldona Szawrońska-Eliszewska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy.

XXVIII C 2012/21 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.03.2022r, sędzia Piotr Grenda-ustalenie nieważnośći umowy kredytu z 2006; Czas trwania postępowania 11 miesięcy.

I C 1235/20 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29.03.2022r, sędzia Marian K. Zawała-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 15 miesięcy.

I C 157/21 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30.03.2022r, sędzia Agata Witkowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 13 miesięcy.

XXV C 2467/19 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.03.2022r, sędzia Adam Mitkiewicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 30 miesięcy.

XXVIII C 5062/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.03.2022., sędzia Agnieszka Kossowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy.

II C 824/20 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.03.2022r, sędzia Sylwia Urbańska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 24 miesiące.

XXVIII C 5336/21 Millennium  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.03.2022r, sędzia Aldona Szawrońska-Eliszewska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku. Czas  trwania postępowania 10 miesięcy.

SPRAWY WYGRANE (wyroki prawomocne)  6 szt naszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.

 I ACa 822/21 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjny w Warszawie z dnia  01.03.2022r, sędzia Anna Strączyńska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 40 miesięcy.

I ACa 100/21 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjny w Katowicach z dnia  02.03.2022r, sędzia Elżbieta Karpeta-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 24 miesiące.

V ACa 568/21 PKO BP SA wyrok Sądu Apelacyjny w Warszawie z dnia 10.03.2022r, sędzia Bogdan Świerczakowski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007roku; Czas trwania postępowania 11 miesięcy.

I ACa 189/21 BNP Paribas wyrok Sądu Apelacyjny w Warszawie z dnia 17.03.2022r, sędzia Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postepowania 32 miesiące.

V Ca 2787/19 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.03.2022, sędzia  Maria Dudziuk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postepowania 57  miesięcy.

I ACa 815/21 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjny w Warszawie z dnia 21.03.2022r, sędzia Roman Dziczek – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 34 miesięcy.

Kwiecień 2022

SPRAWY WYGRANE (wyroki nieprawomocne)34 sztnaszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.

XXVIII C 4895/21 PNB Paribas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 01.04.2022r, sędzia Aleksandra Orzechowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 11 miesięcy.

XXVIII C 4053/21 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 04.04.2022r, sędzia Piotr Bednarczyk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 12 miesięcy.

XXVIII C 857/21 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.04.2022r, sędzia Tomasz Leszczyński-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 12 miesięcy.

II C 2404/20 BPH wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.04.2022r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 20077 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

I C 1776/20 BPH wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 08.04.2022r, sędzia Joanna Kołłątaj-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 15 miesięcy.

XXVIII C 3073/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 01.04.2022r, sędzia Edyta Sornat-Unisk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 12 miesięcy.

XXV C 240/20 Getin Noble Bank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.04.2022r, sędzia Kamil Gołaszewski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 32 miesiące.

XXV C 2214/19 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.04.2022r, sędzia Adam Mitkiewicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 31 miesięcy.

XXV C 797/19 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.04.2022r, sędzia Adam Mitkiewicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 25 miesięcy.

II C 1656/20 PKO BP SA Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.04.2022r, sędzia Sylwia Urbańska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

I C 3122/20 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14.04.2022r, sędzia Piotr Pilarczyk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy.

I C 446/20 BPH wyrok sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11.04.2022r, sędzia Wacława Walencka -ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 23 miesiące.

I C 1364/20 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14.04.2022r, sędzia Tomasz Cegłowski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postepowania 21 miesięcy.

I C 353/21 BPH wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 14.04.2022r, sędzia Przemysław Majkowski-ustalenie nieważności umowy 2007roku; Czas trwania postępowania 6 miesięcy.

I C 1209/20 PKO BP wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14.04.2022r, sędzia Piotr Pilarczyk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 28 miesięcy.

I C 1383/21 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej z dnia 19.04.2022r, sędzia Marzena Buszka-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 8 miesięcy.

II C 3344/20 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.04.2022r, sędzia Anna Kiełek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku. Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

XXVIII C 4333/21 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.04.2022r, sędzia Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku. Czas trwania postępowania 16 miesięcy.

I C 511/20 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach  z dnia 08.04.2022r, sędzia Andrzej Kieć-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku. Czas trwania postępowania 19 miesięcy.

II C 2051/19 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.04.2022r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 28 miesięcy.

XXVIII C 1873/21 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.04.2022r, sędzia Agnieszka Wlekły-Pietrzak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 15 miesięcy.

XXVIII C 16791/21 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.04.2022r, sędzia Jowita Cieślik-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

XXV C 157/22 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.04.2022r, sędzia Ewa Jończyk -ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

XXVIII C 5675/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.04.2022r, sędzia Aldona Szawrońska-Eliszewska – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 11 miesięcy. 

I C 618/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 12.04.2022r, sędzia Anna Winnicka-Kaliszewska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 13 miesięcy.

I C 1633/20 Santander Consumer – wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.04.2022r, sędzia  Magdalena Sobczak-Chrzanowska – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

I C 2571/20 PKO BP wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27.04.2022r,sędzia Edyta Żyła-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

I C 253/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 28.04.2022r, sędzia Renata Żak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 15 miesięcy.

XXVIII C 147/21 PKO BP wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.04.2022r, sędzia Iwona Lizakowska-Bytof-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 12 miesięcy.

II C 3013/20 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.04.2022r, sędzia Anna Kiełek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

I C 4332/18 Millennium wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z dnia 29.04.2022r, sędzia Robert Bełczącki- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 45 miesięcy.

I C 1383/21 Santander Consumer wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 29.04.2022r, sędzia Marek Ciszewski – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postepowania 15 miesięcy.

XXVIII C 773/21 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.04.2022r, sędzia Tomasz Leszczyński- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 13 miesięcy.

I C 81/22 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 26.04.2022r, sędzia Igor Zduński-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 3 miesięcy.

XXVIII C 9731/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.04.2022r, sędzia Edyta Sornat-Unisk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 9 miesięcy.

XXVIII C 3593/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.04.2022r, sędzia Agnieszka Wlekły – Pietrzak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 22 miesięcy.

XXVIII C 2483/21 Deutsche Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.04.2022r, sędzia Ewa Wiśniewska-Wiecha-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 11 miesięcy.

SPRAWY WYGRANE (wyroki prawomocne)5  szt naszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.

I ACa 855/21 Raiffeisen wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 05.04.2022r, sędzia Roman Dziczek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postepowania 29 miesięcy.

VI ACa 805/21 Raiffeisen wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 08.04.2022r, sędzia Marzena Miąskiewicz- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 23 miesiące. 

II Ca 3746/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 11.04.2022r, sędzia Małgorzata Brulińska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 40 miesięcy.

I ACa 910/21 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.04.2022r, sędzia Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 30 miesięcy.

MAJ 2022 r. 

SPRAWY WYGRANE (wyroki nieprawomocne)29 szt naszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.

XXVIII C 2803/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.05.2022r, sędzia Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 19 miesięcy.

I C 1751/19 BPH wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 05.05.2022r, sędzia Piotr Szymankiewicz – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postepowania 29 miesięcy.

XXVIII C 3658/21 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.05.2022r, sędzia Maciej Wójcicki – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 23 miesiące.

XXV C 2347/19 ING Bank Śląski S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.05.2022r, sędzia Adam Mitkiewicz – ustalenie nieważności umowy kredytu 2008 roku; Czas trwania postępowania 32 miesiące.

II C 1657/19 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.05.2022r, sędzia Marcin Polakowski – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 46 miesięcy.

II C 2562/20 PKO BP wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.05.2022r, sędzia Sylwia Urbańska – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 19 miesięcy.

II C 490/19 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 12.05.2022r, sędzia Katarzyna Sałaj-Alechno-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 35 miesięcy.

XXVIII C 5481/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.05.2022r, sędzia Aleksandra Orzechowska – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 13 miesięcy. 

IV C 2388/20 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.05.2022r, sędzia Monika Włodarczyk – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 26 miesięcy.

II C 711/18 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.05.2022r, sędzia Magdalena Antosiewicz – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 46 miesięcy.

II C 1208/20 Raiffeisen Bank wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 18.05.2022r, sędzia Mariusz Metera –ustalenie nieważności umowy kredytowej z 2008 roku; Czas trwania postępowania 28 miesięcy.

II C 563/21 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 18.05.2022r, sędzia Lech Skórski – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postepowania 13 miesięcy.

XXVIII C 6947/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.05.2022r, sędzia Tomasz Leszczyński – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 11 miesięcy.

II C 349/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 18.05.2022r, sędzia Bogusława Kubica – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

I C 577/21 PKO BP wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11.05.2022r, sędzia Katarzyna Zadora – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 13 miesięcy.

I C 116/22 PKO BP wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 23.05.2022r, sędzia Alicja Wiśniewska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 3 miesiące.

XXIV C 1804/20 Pekao S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia z dnia 18.05.2022r, sędzia Agnieszka Bedyńska- Abramczyk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

I C 1193/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19.05.2022r, sędzia Agata Młynarczyk-Śmieja-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

I C 306/21 BPH wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20.05.2022r, sędzia Aneta Wolska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

XXV C 2985/18 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.05.2022r, sędzia Anna Pogorzelska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 41 miesięcy.

XXVIII C 7335/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.05.2022r, sędzia Piotr Grenda-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 11 miesięcy.

XXVIII C 7641/21 Millennium S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.05.2022 r, sędzia Tomasz Niewiadomski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 11 miesięcy.

XXVIII C 2199/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.05.2022r, sędzia Piotr Grenda-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

I C 1648/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej z dnia 30.05.2022r, sędzia Tatiana Kania-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku ; Czas trwania postępowania 8 miesięcy.

XXVIII C 9456/21 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.05.2022r, sędzia Tomasz Leszczyński-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy. 

XXVIII C 2695/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.05.2022r, sędzia Aleksandra Błażejewska-Leoniak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 13 miesięcy.

XXVIII C 101/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.05.2022r, sędzia Katarzyna Dawid-Birska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

XXVIII C 1460/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.05.2022r, sędzia Katarzyna Dawid-Birska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 13 miesięcy.

XXIV C 2823/20 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.05.2022r, sędzia Anna Zalewska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 32 miesiące.

XXVIII C 948/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.05.2022r, sędzia Paweł Krekora -ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 13 miesięcy.

XXVIII C 6354/21 Deutsche Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.05.2022r, sędzia Aleksandra Orzechowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 12 miesięcy.

SPRAWY WYGRANE (wyroki nieprawomocne)2 szt naszych wygranych dotyczących odfrankowienia.

XII C 273/21 Credit Agricole wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławie z dnia 17.05.2022r, sędzia Ziemowit Barański – odfrankowienie umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

XXV C 4252/20 Paribas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.05.2022r, sędzia Tomasz Gal-odfrankowienie umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

SPRAWY WYGRANE (wyroki prawomocne)6 szt naszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.

VI ACa 697/21 Raiffeisen wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 04.05.2022r, sędzia Tomasz Pałdyna – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 29 miesięcy.

I ACa 993/21 Santander Bank wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 06.05.2022r, sędzia Małgorzata Sławińska – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 30 miesięcy.

V ACa 973/21 Bank BPH wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.05.2022r, sędzia Małgorzata Szmit – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 23 miesięcy.

V Ca 1582/20 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie wydział Odwoławczy z dnia 25.05.2022r -ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 43 miesiące. 

VI ACa 29/21 Raiffeisen wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31.05.2022r, sędzia Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 53 miesiące.

I ACa 440/21 ING Bank Śląski wyrok Sądu apelacyjnego w Katowicach z dnia 31.05.2022r, sędzia Małgorzata Wołczańska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku;

CZERWIEC 2022 r. 

SPRAWY WYGRANE (wyroki nieprawomocne) – 32 szt naszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.
I C 335/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 08.06.2022r, sędzia Agata Witkowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 15 miesięcy.

I C 43/21 PKO BP wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 08.06.2022r, sędzia Jacek Grześkowiak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

XXVIII C 3938/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.06.2022r, sędzia Joanna Dalba-Sobczyńska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

I C 723/20 Raiffeisen wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 09.06.2022r, sędzia Beata Jakubowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 23 miesiące. 

II C 870/21 Pekao S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10.06.2022r, sędzia Bogusława Kubica-ustalenie nieważności umowy kredytu  2005 roku; Czas trwania postępowania 11 miesięcy.

II C 1798/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.06.2022r, sędzia Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 23 miesiące.

XXV C 206/20 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03.06.2022r, sędzia Paweł Duda-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

XXV C 801/20 BPH S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03.06.2022r, sędzia Paweł Duda-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 27 miesięcy. 

XXVIII C 6260/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.06.2022r, sędzia Aleksandra Orzechowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 13 miesięcy.

III C 334/22 Millennium S.A. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 14.06.2022r, sędzia Agnieszka Perehubka-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 11 miesięcy.

XXVIII C 3810/21 BNP Paribas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.06.2022r, sędzia Joanna Dalba – Sobczyńska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

I C 1172/18 Deutsche Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.06.2022r, sędzia Bożena Chłopecka-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 44 miesiące.

XXVIII C 5064/21 Millennium S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.06.2022r, sędzia Aldona Szawrońska-Eliszewska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 13 miesięcy.

III C 1104/22 Bank BPH S.A. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 10.06.2022r, sędzia Agnieszka Perehubka-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

XXVIII C 5627/21 Millennium S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.06.2022r, sędzia Agnieszka Kossowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 13 miesięcy.

I C 85/21 Bank BPH S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10.06.2022r, sędzia Marian K. Zawała – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

I C 1289/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10.06.2022r, sędzia Krzysztof Żyłka-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy.

IV C 2406/20 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.06.2022r, sędzia Monika Włodarczyk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 19 miesięcy.

IV C 587/19 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.06.2022r, sędzia Andrzej Sterkowicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 38 miesięcy.

XXVIII C 1977/21 Millennium S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.06.2022r, sędzia Piotr Grenda-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 15 miesięcy.

I C 1472/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 08.06.2022r, sędzia Wacława Walencka-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 8 miesięcy.

XVI C 217/21 PKO BP S.A wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa z dnia 29.06.2022r, sędzia Mariusz Pisarczyk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 24 miesiące.

I C 1220/20 Bank BPH S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 20.06.2022r, sędzia Anna Kruk-ustalenie nieważności umowy z 2008 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

II C 2964/20 PKO BP S.A wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.06.2022r, sędzia Anna Kiełek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 33 miesiące.

II C 744/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.06.2022r, sędzia Magdalena Antosiewicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 27 miesięcy.

V C 615/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.06.2022r, sędzia Aleksandra Różalska-Danilczuk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

XXIV C 2187/20 PKO BP S.A wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.06.2022r, sędzia Joanna Szekowska-Krym-ustalenie nieważności umowy z 2005 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

I C 620/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 21.06.2022r, sędzia Tatiana Kania-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania14 miesięcy.

II C 1088/17 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.06.2022r, sędzia Magdalena Antosiewicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 54 miesiące.

XXV C 224/22 PKO BP wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03.06.2022r, sędzia Ewa Jończyk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 30 miesięcy.

I C 2122/21 Santander Consumer wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30.06.2022r, sędzia Marcin Hałgas-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 11 miesięcy.

II C 3227/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 06.06.2022r, sędzia Anna Kiełek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 29 miesięcy.

II C 3940/20 mBank S.A.  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.06.2022r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska-ustalenie nieważności umowy kredytu 2007 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

I C 1439/19 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28.06.2022r, sędzia Adrianna Gołuńska-Łupina-ustalenie nieważności umowy kredytu  z 2006 roku; Czas trwania postępowania 32 miesiące.

I C 1703/21 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 09.06.2022 r, sędzia Ilona Kolarz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 9 miesięcy.

XXVIII C 17721/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.06.2022r, sędzia Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 23 miesiące.

II C 3233/20 PKO BP S.A wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.06.2022r, sędzia Anna Kiełek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 28 miesięcy.

SPRAWY WYGRANE (wyroki prawomocne) – 13 szt naszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.
V Ca 2548/19 BNP Paribas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział Odwoławczy z dnia 01.06.2022, sędzia Bożena Miśkowiec-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 66 miesięcy.

V ACa 804/21 Millennium wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 09.06.2022r, sędzia Alicja Fronczyk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 27 miesięcy.

I ACa 184/22 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 09.06.2022r, sędzia Anna Strączyńska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 15 miesięcy.

I ACa 486/21 Raiffeisen wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14.06.2022r, sędzia Roman Sugier-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2010 roku; Czas trwania postępowania 26 miesięcy.

VI ACa 338/21 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15.06.2022r, sędzia Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 33 miesiące.

I ACa 59/22 ING Bank Śląski wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21.06.2022r, sędzia Aneta Pieczyrak-Pisulińska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 44 miesiące.

V ACa 113/22 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22.06.2022r, sędzia Anna Daniszewska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 15 miesięcy.

I ACa 28/22 Bank BPH S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30.06.2022, sędzia Dorota Gamrat-Kubeczak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2003 roku; Czas trwania postępowania 25 miesięcy.

V ACa 4/22 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.06.2022r, sędzia Joanna Piwowarun-Kołakowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 31 miesięcy.

I ACa 899/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 28.06.2022r, sędzia Grażyna Wołosowicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postepowania 19 miesięcy.

VI ACa 948/20 Millennium wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.06.2022r, sędzia Grażyna Kramarska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 33 miesiące.

VI ACa 696/21 Raiffeisen wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30.06.2022r, sędzia Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 41 miesięcy.

I ACa 505/22 Getin Noble Bank wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14.06.2022r, sędzia Dagmara Olczak- Dąbrowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku;  Czas trwania postępowania 38 miesięcy.

LIPEC 2022 r. 

SPRAWY WYGRANE (wyroki nieprawomocne)29 szt naszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.

XXV C 474/20  Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.07.2022r, sędzia Paweł Duda-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 32 miesiące. 

XXV C 595/20 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.07.2022r, sędzia Paweł Duda-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 29 miesięcy.

III C 1605/20 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.07.2022r, sędzia Rafał Jasiński-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 19 miesięcy.

XXVIII C 12900/21 mBank S.A.wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.07.2022r, sędzia Maciej Wójcicki – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy.

XXVIII C 13374/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.07.2022r, sędzia Maciej Wójcicki – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy.

I C 918/21 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 8.07.2022r, sędzia Maria Stelska-ustaleni nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postepowania 13 miesięcy.

II C 3097/20 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.07.2022r, sędzia Anna Kiełek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 26 miesięcy.

I C 594/21 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 06.07.2022r, sędzia Elżbieta Kaziród-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 15 miesięcy.

I C 335/19 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14.07.2022r, sędzia Michał Jank-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 41 miesięcy.

XXVIII C 958/21 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.07.2022r, sędzia Joanna Dalba-Sobczyńska-ustaleni nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 15 miesięcy.

II C 2845/20 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.07.2022r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska-ustaleni nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

II C 950/19 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.07.2022r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 36 miesięcy.

XXVIII C 18591/21 Raiffeisen  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.07.2022, sędzia Aleksandra Błażejewska-Leoniak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 21 miesięcy.

II C 429/20 Millennium Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.07.2022r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska-ustalenie nieważności umowy z 2007 roku; Czas trwania postępowania 28 miesięcy.

XXVIII C 13918/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.07.2022r, sędzia Paweł Krekora-ustalenie nieważności z dnia 2006 roku; Czas trwania postępowania 35 miesięcy. 

XV C 1439/20 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20.07.2022r, sędzia Małgorzata Misiurna-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

XXVIII C 2411/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.07.2022r, sędzia Ewa Wiśniewska-Wiecha-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

XXVIII C 8191/21 Millennium  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.07.2022r, sędzia Paweł Krekora-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 13 miesięcy.

XXVIII C 3154/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.07.2022r, sędzia Ewa Wiśniewska-Wiecha-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

XXVIII C 3604/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.07.2022r, sędzia Paweł Krekora-ustalenie nieważności umowy z 2008 roku; Czas trwania postępowania 24 miesięcy.

II C 1155/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.07.2022r, sędzia Bogusława Kubica-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy.

II C 1176/20  PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.07.2022r, sędzia Marcin Polakowski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 28 miesięcy.

I C 112/21 PKO BP wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 13.07.2022r, sędzia Katarzyna Sznajder-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

 I C 609/20 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26.07.2022r, sędzia Agata Młynarczyk – Śmieja-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 24 miesiące.

I C 614/20 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 28.07.2022r, sędzia Iwona Szkudłapska – Ćwik-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

I C 1769/21 ING Bank Śląski wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 05.07.2022r, sędzia Katarzyna Zadora-ustalenie nieważności umowy kredytu  2008 roku; Czas trwania postępowania 48 miesięcy.

XV C 646/20 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28.07.2022r, sędzia Magdalena El-Hagin-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 37 miesięcy.

XXV C 53/20 BOŚ wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 07.07.2022r, sędzia Kamil Gołaszewski- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

SPRAWY WYGRANE (wyroki prawomocne)  6 szt naszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.

I ACa 1290/21 PKO BP SA wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21.07.2022r, sędzia Jolanta Polko-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy.

I ACa 211/22 ING Bank Śląski wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25.07.2022r, sędzia Jolanta Polko-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 49 miesięcy.

I ACa 747/21 ING Bank Śląski wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11.07.202r, sędzia Lucyna Morys-Magiera-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 24 miesiące.

I ACa 12/22 Raiffeisen wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.07.2022r, sędzia Katarzyna Polańska – Farion-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 16 miesięcy.

V ACa 730/21 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.07.2022r, sędzia Bogdan Świerczakowski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 26 miesięcy.

VI ACa 947/21 Bank BPH wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 08.07.2022r, sędzia Ksenia Sobolewska – Filcek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 36 miesięcy. 

SIERPIEŃ 2022

SPRAWY WYGRANE (wyroki nieprawomocne) 20 szt naszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.

XXVIII C 4616/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 04.08.2022r, sędzia Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 i 2008 roku; Czas trwania postępowania 11 miesięcy.

II C 3115/20 PKO BP. S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03.08.2022r, sędzia Anna Kiełek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas rwania postępowania 25 miesięcy.

XXVIII C 1466/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.08.2022r, sędzia Katarzyna Dawid-Birska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy. 

I C 855/21 PKO BP. S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 10.08.2022r, sędzia Rafał Szurka-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 29 miesięcy.

XXVIII C 3812/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.08.2022r, sędzia Tomasz Leszczyński-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy.

XXVIII C 3952/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.08.2022r, sędzia Maciej Wójcicki-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy.

I C 2017/20 Santander Consumer wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 16.08.2022r, sędzia Tatiana Kania-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

I C 63/21 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 09.08.2022r, sędzia Arkadiusz Fall-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 19 miesięcy.

I C 145/22 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 19.08.2022r, sędzia Lidia Dudek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 6 miesięcy.

XXVIII C 6005/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.08.2022r, sędzia Paweł Krekora-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 15 miesięcy.

XXVIII C 3617/21 Bank Bph S.A.  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.08.2022r, sędzia Iwona Lizakowska-Bytof-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy.

I C 327/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 19.08.2022r, sędzia Lidia Dudek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 15 miesięcy.

XXVIII C 125/21 Santander Bank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.08.2022r, sędzia Tomasz Leszczyński-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

I C 81/21 Raiffeisen Bank wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 30.08.2022r, sędzia Dariusz Krzysiak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 19 miesięcy.

XXVIII C 2317/21 Deutsche Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.08.2022r, sędzia Piotr Grenda-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

XV C 712/22 Bank Bph wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30.08.2022r, sędzia Piotr Kowalski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 50 miesięcy.

I C 197/20 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 18.08.2022r, sędzia Leokadia Krośniak-Cebulska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 29 miesięcy.

II C 62/19 Deutsche Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.08.2022r, sędzia Magdalena Antosiewicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 44 miesiące.

XIV C 1043/20 Bank Bph wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu XIV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pile z dnia 17.08.2022r, sędzia Marcin Garcia Fernandez-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

I C 558/22 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30.08.2022r, sędzia Ewa Dyja-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 5 miesięcy.

SPRAWY WYGRANE (wyroki prawomocne)5 szt naszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.

I ACa 1757/21 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19.08.2022r, sędzia Monika Michalska-Marciniak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 43 miesiące.

I ACa 48/22 Millennium wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 09.08.2022r, sędzia Roman Dziczek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 28 miesięcy. 

I ACa 990/21 Bank Bph wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19.08.2022r sędzia Małgorzata Szostak-Szydłowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 19 miesięcy.

V ACa 916/21 Millennium wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.08.2022r, sędzia Bogdan Świerczakowski -ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

VI ACa 900/21 Millennium wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.08.2022r, sędzia Małgorzata Borkowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z dnia 2006 roku; Czas trwania postępowania 31 miesięcy.

WRZESIEŃ 2022

SPRAWY WYGRANE (wyroki nieprawomocne)

I C 280/20 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 06.09.2022r, sędzia Krzysztof Dyl-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 32 miesiące.

II C 3059/20 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.09.2022r, sędzia Anna Kiełek- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 32 miesiące.

I C 875/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 09.09.2022r, sędzia Jakub Drzastwa- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy.

I C 849/20 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 02.09.2022r, sędzia Bożena Chłopecka- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 26 miesięcy.

XXVIII C 4625/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.09.2022r, sędzia Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postepowania 20 miesięcy.

XXVIII C 1749/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.09.2022r, sędzia Paweł Krekora- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postepowania 18 miesięcy.

I C 3284/21 mBank S.A.  wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 16.09.2022r, sędzia Małgorzata Bystrowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

XXVIII C 3301/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.09.2022r, sędzia Paweł Krekora- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

I C 1102/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 15.09.2022r, sędzia Wojciech Rybarczyk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 13 miesięcy.

I C 44/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15.09.2022r, sędzia Izabela Korpik- ustalenie nieważności umowy kredytowej z 2007 i 2008 roku; Czas trwania postępowania 32 miesiące.

XXVIII C 2511/21 Bank BPH. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.09.2022r, sędzia Ewa Wiśniewska-Wiecha- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 30 miesięcy.

XXVIII C 6700/21 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 12.09.2022r, sędzia Edyta Sornat-Unisk- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

III C 899/22 Bank PKO S.A. wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 26.09.2022r, sędzia Agnieszka Perehubka- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postepowania 9 miesięcy.

XXVIII C 1670/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 16.09.2022r, sędzia Paweł Krekora – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

IV C 1658/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 19.09.2022r, sędzia Agnieszka Derejczyk- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 25 miesięcy.

III C 1530/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 27.09.2022r, sędzia Bartosz Grajek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

XXVIII C 18221/21 BOŚ wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 26.09.2022r, sędzia Tomasz Niewiadomski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 41 miesięcy.

XXVIII C 3392/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 26.09.2022r, sędzia Agnieszka Kossowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 42 miesiące.

III C 1741/19 Millennium wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 21.09.2022r, sędzia Rafał Schmidt- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 33 miesiące.

I C 1717/20 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 28.09.2022r, sędzia Tatiana Kania-u ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

XXIV C 148/20 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 28.09.2022r, sędzia Maria Piasecka- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 32 miesiące.

V C 525/22 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 29.09.2022r, sędzia Joanna Radzyńska – Głowacka- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 40 miesięcy.

XXVIII C 13065/21 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 21.09.2022r, sędzia Paweł Krekora- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 41 miesięcy.

II C 170/21 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 30.09.2022r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania 21 miesięcy.

I C 3040/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.09.2022, sędzia Agnieszka Zwęglińska-Wójcik-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

I C 55/22 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28.09.2022r, sędzia Agnieszka Dutkiewicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 8 miesięcy.

XXV C 2348/19 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 29.09.2022r, sędzia Krystyna Stawecka- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 37 miesięcy.

XIV C 1079/20 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pile z dnia 30.09.2022r, sędzia Marcin Garcia Fernandez-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 oku; Czas trwania postepowania 23 miesiące.

XXVIII C 10447/21 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 12.09.2022r, sędzia Edyta Sornat-Unisk- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 15 miesięcy.

II C 1421/20 mBank S.A. SA wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 08.09.2022r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postepowania 28 miesięcy.

I C 360/22 ING Bank Śląski wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15.09.2022r, sędzia Anna Sekuła- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 6 miesięcy.

XXVIII C 6702/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 27.09.2022r, sędzia Aldona Szawrońska- Eliszewska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy.

XXVIII C 7040/21 BNP Paribas wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 29.09.2022r, sędzia Aldona Szawrońska-Eliszewska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postepowania 15 miesięcy.

XXIV C 416/20 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 13.09.2022r, sędzia Maria Piasecka-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2010 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy 

SPRAWY WYGRANE (wyroki nieprawomocne) 1 szt naszych wygranych dotyczących odfrankowienie.

XXVIII C 9050/21 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego  Warszawie z dnia 19.09.2022r, sędzia Piotr Grenda- odfrankowienie umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

SPRAWY WYGRANE (wyroki prawomocne) – 8 szt naszych wygranych dotyczących nieważności umów kredytu.

I ACa 347/22 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 02.09.2022r, sędzia Małgorzata Sławińska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 31 miesięcy.

V ACa 314/21 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12.09.2022r, sędzia Ewa Klimowicz-Przygódzka-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 48 miesięcy.

V ACa 903/21 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 09.09.2022r, sędzia Bernard Chazan- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 46 miesięcy.

I ACa 961/21 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 09.09.2022r, sędzia Julia Karnat- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 23 miesiące.

V ACa 184/21 Getin Noble Bank wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22.09.2022r, sędzia Aleksandra Janas- ustalenie nieważności u mowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 26 miesięcy. 

V Ca 2396/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego Odwoławczego w Warszawie z dnia 29.09.2022r, sędzia Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 62 miesiące.

I ACa 256/21 PKO BP S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29.09.2022r, sędzia Beata Kozłowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 55 miesięcy.

I ACa 553/21 Bank PKO S.A. wyrok Sądu Okręgowego Odwoławczego w Warszawie z dnia 29.09.2022r, sędzia Roman Sugier- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postepowania 23 miesięcy.

PAŹDZIERNIK 2022

SPRAWY WYGRANE (wyroki nieprawomocne)

XXV C 1976/20 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.10.2022r, sędzia Kamil Gołaszewski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 29 miesięcy.

XXIV C 559/21 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.10.2022r, sędzia Agnieszka Bedyńska-Abramczyk-ustalenie  nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

XXIV C 796/20 Deutsche Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.10.2022r, sędzia Agnieszka Bedyńska-Abramczyk-ustalenie  nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 29 miesięcy.

XXVIII C 954/21 Deutsche Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.10.2022r, sędzia Bartłomiej Biegański-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

II C 432/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.10.2022r, sędzia Marcin Polakowski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

XXVIII C 5343/21 Raiffeisen  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.10.2022r, sędzia Henryk Walczewski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

XXVIII C 2620/21 BNP Paribas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.10.2022r, sędzia Bartłomiej Biegański-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postepowania 18 miesięcy.

XXVIIIC 3076/21 PKO BP wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.10.2022r, sędzia Bartłomiej Biegański-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

XXVIII C 17820/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.10.2022r, sędzia Ewa Pawłowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 33 miesięcy.

XXV C 1259/20 PKO BP wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.10.2022r, sędzia Kamil Gołaszewski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 30 miesięcy.

II C 1483/19 PKO BP SA  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.10.2022r, sędzia Anna Bonkowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 45 miesięcy.

XXVIII C 2296/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.10.2022r, sędzia Piotr Grenda-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postepowania 21 miesięcy.

IV C 1376/19 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.10.2022r, sędzia Anna Tyrluk-Krajewska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 36 miesięcy.

I C 660/20 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 13.10.2022r, sędzia Andrzej Kirsch-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postepowania 28 miesięcy.

XXVIII C 3754/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.10.2022r, sędzia Katarzyna Dawid – Birska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 40 miesięcy.

III C 1208/19 Bank PKO SA wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.10.2022r, sędzia Ewa Uchman-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 37 miesięcy.

III C 1570/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 14.10.2022 r, sędzia Błażej Domagała-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

I C 2582/21 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17.10.2022r, sędzia Michał Jank-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 42 miesiące.

I C 279/21 Santander Consumer Bank wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11.10.2022r, sędzia Marian K. Zawała-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

XXVIII C 10483/21 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.10.2022r, sędzia Iwona Lizakowska-Bytof-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

II C 886/20 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.10.2022r, sędzia Marcin Polakowski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 31 miesięcy.

XXVIII 5623/21 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.10.2022r, sędzia Bartłomiej Biegański-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

I C 637/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 25.10.2022r, sędzia Katarzyna Zadora-ustalenie nieważności umowy z 2008 roku; Czas trwania postepowania 18 miesięcy.

XXVIII C 2612/21 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.10.2022r, sędzia Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

II C 3112/20 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.10.2022r, sędzia Anna Kiełek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 32 miesiące.

IV C 1073/19 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.10.2022r, sędzia Agnieszka Derejczyk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 38 miesięcy.

I C 563/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 11.10.2022r, sędzia Sławomir Łabuz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 19 miesięcy.

XXVIII C 4486/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.10.2022r, sędzia Paweł Krekora- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

I C 1307/21 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 11.10.2022r, sędzia Wojciech Machnicki-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy.

XXIV C 2782/20 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.10.2022r, sędzia Anna Zalewska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 30 miesięcy.

II C 1184/2 Deutsche Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.10.2022r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 30 miesięcy.

III C 922/19 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.10.2022r, sędzia Mariusz Solka-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 39 miesięcy.

XXV C 2453/20 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.10.2022r, sędzia Kamil Gołaszewski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 27 miesięcy.

I C 2232/20 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Rybiku z dnia 12.10.2022r, sędzia Beata Domagała-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 25 miesięcy.

XXV C 2820/19 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.10.2022r, sędzia Adam Mitkiewicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 35 miesięcy.

XXV C 3328/20 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.10.2022r, sędzia Adam Mitkiewicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 27 miesięcy.

I C 466/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 11.10.2022r sędzia Bartłomiej Fiejdasz -ustalenie nieważności przesłankowo, zasądzono żądaną kwotę, kredyt spłacony w trakcie postępowania, mowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 19 miesięcy.

II C 178/21 KO BP SA wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 27.10.2022, sędzia Piotr Rempoła-ustalenie nieważności przesłankowo, zasądzono żądaną kwotę, kredyt spłacony w trakcie postępowania, umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 25 miesięcy.

XXVIII C 15119/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.10.2022r, sędzia Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska-ustalenie nieważności przesłankowo, zasądzono żądaną kwotę, kredyt spłacony w trakcie postępowania, umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 45 miesięcy.

I C 108/21 Bank BPH SA wyrok Sądu Okręgowego  Łodzi z dnia 28.10.2022r sędzia Marcin Sumiński-odfrankowienie umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

III C 1763/20 Raiffeisen  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.10.2022r, sędzia Agnieszka Rafałko-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 30 miesięcy.

XXVIII C 5583/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.10.2022r, sędzia Aldona Szawrońska-Eliszewska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

SPRAWY WYGRANE (wyroki prawomocne)

I ACa 284/22 mBank wyrok Sądu apelacyjnego w Warszawie z dnia 3.10.2022r sędzia Roman Dziczek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 37 miesięcy.

I ACa 1791/21 PKO BP SA wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4.10.2022r, sędzia Jacek Świerczyński- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 33 miesiące.

I ACa 491/22 Millennium wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6.10.2022r sędzia Dagmara Olczak – Dąbrowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 43 miesiące.

VI ACa 986/21 Raiffeisen wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.10.2022r sędzia Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 46 miesięcy.

V ACa 412/21 Millennium wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19.10.2022r sędzia Dariusz Chrapoński-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 29 miesięcy.

I ACa 212/22 Paribas wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.10.2022r sędzia Marzena Konsek- Bitkowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 29 miesięcy.

I ACa 1032/21 Millennium wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17.10.2022r sędzia Beata Kozłowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

V Ca 2664/21 Millennium  wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.10.2022r sędzia Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 83 miesiące.

VI ACa 910/20 mBank wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.10.2022r sędzia Agata Wolkenberg-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 31 miesięcy.

I ACa 336/22 BANK PKO BP wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.10.2022r sędzia Małgorzata Sławińska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 31 miesięcy.

I ACa 121/22 mBank wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25.10.2022r sędzia Beata Byszewska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

VI ACa 758/21 Millennium wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.10.2022r, sędzia Krzysztof Grisztor-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 38 miesięcy.

LISTOPAD 2022

SPRAWY WYGRANE (wyroki nieprawomocne)
XXVIII C 5977/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.11.2022r, sędzia Bartłomiej Biegański-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

XXVIII C 17835/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.11.2022r, sędzia Maciej Wójcicki- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 11 miesięcy.

XXVIII C 707/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.11.2022r, sędzia Tomasz Leszczyński- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

II C 775/20 Bank PKO SA wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.11.2022r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 32 miesiące.

XXV C 1334/20 Deutsche Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.11.2022r, sędzia Paweł Duda- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 30 miesięcy.

XXVIII C 332/21 BOŚ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.11.2022r, sędzia Tomasz Leszczyński- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

XXVIII C 1796/21 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.11.2022r, sędzia Tomasz Niewiadomski– ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

II C 3763/20 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.11.2022r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 31 miesięcy.

I C 1079/19 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25.11.2022r, sędzia Ewa Kulawik-Rudzińska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 43 miesiące.

II C 1986/19 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.11.2022r, sędzia Marcin Polakowski- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 42 miesiące.

XXIV C 261/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.11.2022r, sędzia Maria Piasecka- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

II C 100/19 Deutsche Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.11.2022r, sędzia Magdalena Antosiewicz- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 48 miesięcy.

I C 838/19 BANK BPH S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 7.11.2022r, sędzia Agnieszka Gieral-Siewielec-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 55 miesięcy.

II C 257/21 BANK BPH S.A. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 10.11.2022r, sędzia Emil Lewandowski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

IV C 579/20 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.11.2022r, sędzia Anna Tyrluk-Krajewska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 32 miesiące.

I C 687/19 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 9.11.2022r, sędzia Marcin Śmigiel- ustalenie nieważności przesłankowa, zasądzono żądaną kwotę, kredyt spłacony w trakcie postępowania umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 41 miesięcy.

XXVIII C 6482/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.11.2022r, sędzia Bartłomiej Biegański- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

XXVIII C 8164/21 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.11.2022r, sędzia Bartłomiej Biegański- ustalenie nieważności przesłankowa, zasądzono żądaną kwotę, kredyt spłacony w trakcie postępowania umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

XXVIII C 3133/21 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.11.2022r, sędzia Ewa Wiśniewska-Wiecha- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 29 miesięcy.

XXVIII C 2610/21 BANK BPH S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.11.2022r, sędzia Tomasz Leszczyński- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

XXVIII C 6419/21 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.11.2022r, sędzia Aleksandra Orzechowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

I C 1130/20 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29.11.2022r, sędzia Agata Młynarczyk – Śmieja- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 24 miesiące.

XXV C 2305/19 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.11.2022r, sędzia Anna Ogińska-Łągiewka- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 39 miesięcy.

I C 331/22 PKO BP SA wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 24.11.2022r, sędzia Anna Kruk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 12 miesięcy.

IV C 1052/19 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.11.2022r, sędzia Karol Smaga- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 38 miesięcy.

IV C 340/21 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.11.2022r, sędzia Agnieszka Derejczyk- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 34 miesiące.

XXVIII C 2427/21 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.11.2022r, sędzia Ewa Wiśniewska-Wiecha- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 25 miesięcy.

IV C 572/22 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.11.2022r, sędzia Joanna Radzyńska-Głowacka- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 26 miesięcy.

XXVIII C 9641/21 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.11.2022r, sędzia Edyta Sornat-Unisk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy.

XXIV C 537/19 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.11.2022r, sędzia Monika Dominiak- ustalenie nieważności przesłankowa, zasądzono żądaną kwotę, kredyt spłacony w trakcie postępowania, umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 38 miesięcy.

XXVIII C 19709/22 Paribas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.11.2022r, sędzia Joanna Iwona Golda-Pauszek- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 31 miesięcy.

XXVIII C 19894/22 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.11.2022r, sędzia Michał Maj-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 35 miesięcy.

I C 1517/20 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga z dnia 22.11.2022r, sędzia Ewa Harasimiuk- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 26 miesięcy.

I C 1157/20 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 16.11.2022r, sędzia Małgorzata Chomiuk- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 26 miesięcy.

III C 25/21 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga z dnia 19.11.2022r, sędzia Błażej Domagała- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 23 miesiące.

XXVIII C 16091/22 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.11.2022r, sędzia Ewa Pawłowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 24 miesiące.

I C 414/21 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.11.2022r, sędzia Anna Lipińska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 30 miesięcy.
XXVIII C 1790/21 Getin Noble Bank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.11.2022r, sędzia Tomasz Niewiadomski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

XXVIII C 13438/22 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.11.2022r, sędzia Bartłomiej Biegański- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 5 miesięcy.

XII C 1156/18 Millennium wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.11.2022r, sędzia Jolanta Malik- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 57 miesięcy.

IV C 2653/20 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.11.2022r, sędzia Monika Włodarczyk- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 24 miesiące.

XVIII C 6559/21 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.11.2022r, sędzia Joanna Karczewska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

XVI C 3211/20 PKO BP S.A. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa z dnia 18.11.2022r, sędzia Paulina Korfanty-Pisana- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 25 miesięcy.

IV C 601/20 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.11.2022r, sędzia Karol Smaga-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 32 miesiące.

IV C 1980/20 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.11.2022r, sędzia Karol Smaga-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 25 miesięcy.

XXVIII C 878/21 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.11.2022r, sędzia Tomasz Leszczyński- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

IV C 260/20 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.11.2022r, sędzia Karol Smaga-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 33 miesiące.

III C 1465/20 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga z dnia 29.11.2022r, sędzia Karol Kopcewicz- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 24 miesiące.

XXVIII C 11060/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.11.2022r, sędzia Tomasz Leszczyński- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 15 miesięcy.

XV C 398/19 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 4.11.2022r, sędzia Małgorzata Misiurna- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 43 miesiące.

I C 1079/19 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25.11.2022r, sędzia Ewa Kulawik-Rudzińska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 43 miesiące.

IV C 1527/19 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.11.2022r, sędzia Agnieszka Derejczyk- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 42 miesiące.

I C 1519/20 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 10.11.2022r, sędzia Elżbieta Nowacka- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 23 miesiące.

I C 123/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 7.11.2022r, sędzia Elżbieta Nowacka- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

IV C 1549/19 BOŚ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.11.2022r, sędzia Agnieszka Derejczyk- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2010 roku; Czas trwania postępowania 35 miesięcy.

I C 2377/20 Millennium wyrok Sądy Rejonowego dla w Warszawie z dnia 28.11.2022, sędzia Dominika Podpora- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania 29 miesięcy.

IV C 1659/20 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.11.2022r, sędzia Agnieszka Derejczyk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 28 miesięcy.

SPRAWY WYGRANE (wyroki prawomocne)

I ACa 486/21 Raiffeisen wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8.11.2022r, sędzia Roman Sugier- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2010 roku; Czas trwania postępowania 31 miesięcy.

I ACa 1280/21 ING Bank Śląski wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16.11.2022r, sędzia Tomasz Ślęzak- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 25 miesięcy.

VI ACa 91/21 Raiffeisen wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29.11.2022r, sędzia Grzegorz Tyliński- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 46 miesięcy.

I ACa 1636/21Raiffeisen wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24.11.2022r, sędzia Jolanta Polko- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

VI ACa 322/21 Millennium wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18.11.2022r, sędzia Urszula Wiercińska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 38 miesięcy.

II Ca 1690/21 Credit Agricole wyrok Sądu Okręgowego Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 14.11.2022r, sędzia Piotr Korybut – Kotulewski- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 53 miesiące.

I ACa 917/21 Santander Consumer wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18.11.2022r, sędzia Roman Sugier- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

I ACa 1151/21 Getin Noble Bank wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14.11.2022r, sędzia Aleksandra Korusiewicz- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 27 miesięcy.

I ACa 1574/21 mBank wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15.11.2022r, sędzia Piotr Łakomiak- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 52 miesiące.

 

GRUDZIEŃ 2022

SPRAWY WYGRANE (wyroki nieprawomocne)
XXVIII C 19908/22 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.12.2022r, sędzia Michał Maj- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 31 miesięcy.

XXVIII C 13072/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.12.2022r, sędzia Agnieszka Kossowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 15 miesięcy.

I C 745/22 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.12.2022r, sędzia Anna Terlecka-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 13 miesięcy.
XXVIII C 19902/22 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.12.2022r, sędzia Joanna Iwona Golda-Pauszek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 23 miesiące.

XXVIII C 8435/22 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.12.2022r, sędzia Henryk Walczewski- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 8 miesięcy.

III C 2526/20 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.12.2022r, sędzia Rafał Schmidt-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 27 miesięcy.

XXVIII C 18168/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.12.2022r, sędzia Edyta Sornat-Unisk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 24 miesiące.

XXV C 3644/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.12.2022r, sędzia Kamil Gołaszewski- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 26 miesięcy.

XXVIII C 827/21 Bank Polska Kasa Opieki S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.12.2022r, sędzia Katarzyna Dawid-Birska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

III C 298/22 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 7.12.2022r, sędzia Agnieszka Perehubka-ustalenie nieważności umowy z 2006 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy.

IV C 459/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.12.2022r, sędzia Karol Smaga-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 22 miesiące.

I C 1923/21 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 1.12.2022r, sędzia Agnieszka Zwęglińska-Wójcik-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

XXV C 125/22 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.12.2022r, sędzia Ewa Jończyk- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postepowania 26 miesięcy.

XXVIII C 14235/22 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.12.2022r, sędzia Ewa Uchman- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2013 roku; Czas trwania postepowania 27 miesięcy.

II C 3162/20 DNB Bank Polska wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.12.2022r, sędzia Joanna Bitner-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 41 miesięcy.

XXV C 2018/19 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2022r, sędzia Krystyna Stawecka- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 40 miesięcy.

XXVIII C 11271/21 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.12.2022r, sędzia Aleksandra Orzechowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy.

II C 1087/20 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.12.2022r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 32 miesiące.

II C 3938/20 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.12.2022r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postepowania 24 miesiące.

IV C 1420/20 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.12.2022r, sędzia Magdalena Kubczak- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 29 miesięcy.

XXVIII C 3077/21 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.12.2022r, sędzia Iwona Lizakowska-Bytof-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

IV C 527/22 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.12.2022r, sędzia Joanna Radzyńska – Głowacka-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postepowania 24 miesiące.

XXVIII C 1682/21 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9.12.2022r, sędzia Paweł Krekora -ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 33 miesiące.

XII C 934/21 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14.12.2022r, sędzia Hanna Flisikowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

IV C 1345/19 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.12.2022r, sędzia Magdalena Kubczak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 38 miesięcy.

XXVIII C 13369/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.12.2022r, sędzia Aldona Szawrońska-Eliszewska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 15 miesięcy.

IV C 1411/19 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2022r, sędzia Magdalena Kubczak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 37 miesięcy.

XXVIII C 2417/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.12.2022r, sędzia Ewa Wiśniewska-Wiecha-ustalenie nieważności – nieważność przesłankowa, zasądzono żądaną kwotę, kredyt spłacony w trakcie postępowania umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 49 miesięcy.

XXV C 2142/19 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2022r, sędzia Krystyna Stawecka-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 40 miesięcy.

XXIV C 1115/20 BNP Paribas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.12.2022r, sędzia Monika Dominiak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 30 miesięcy.

II C 1317/22 Raiffeisen wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 16.12.2022r sędzia Piotr Blus-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 51 miesięcy.

I C 1449/ 20 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 15.12.2022r, sędzia Bożena Roman-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 29 miesięcy.

XXVIII C 14235/22 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.12.2022r, sędzia Ewa Uchman- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2013 roku; Czas trwania postepowania 27 miesięcy.

IV C 253/20 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.12.2022r, sędzia Anna Tyrluk-Krajewska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 34 miesiące.

I C 1377/20 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 16.12.2022r, sędzia Agnieszka Gradowska-Okrój-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 33 miesiące.

I C 953/21 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 14.12.2022r, sędzia Andrzej Westphal-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 19 miesięcy.
XXVIII C 518/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.12.2022r, sędzia Edyta Sornat-Unisk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

XXVIII C 320/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.12.2022r, sędzia Edyta Sornat-Unisk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 21 miesięcy.

IV C 1542/20 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2022r, sędzia Magdalena Kubczak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 29 miesięcy.

II C 1415/21 Deutsche Bank wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19.12.2022r, sędzia Adrianna Wziętal-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 ; Czas trwania postępowania 13 miesięcy.

I C 195/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19.12.2022r, sędzia Magdalena Sobczak – Chrzanowska-ustalenie nieważności – nieważność przesłankowa, zasądzono żądaną kwotę, kredyt spłacony w trakcie postępowania, umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 23 miesiące.

I C 842/21 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 19.12.2022r, sędzia Wojciech Machnicki-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

I C 4698/18 mBank S.A. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia z dnia 15.12.2022r, sędzia Małgorzata Smulewicz-ustalenie nieważności – nieważność przesłankowa, zasądzono żądaną kwotę, kredyt spłacony w trakcie postępowania, umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 48 miesięcy.

XXVIII C 3495/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.12.2022r, sędzia Piotr Grenda-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 20 miesięcy.

XXVIII C 532/21 BNP Paribas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.12.2022r, sędzia Agnieszka Wlekły-Pietrzak-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 23 miesiące.

XII C 279/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.12.2022r, sędzia Tomasz Chodkiewicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 23 miesiące.

XXVIII C 7944/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.12.2022r, sędzia Michał Maj-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

XVIII C 2431/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2022r, sędzia Ewa Wiśniewska-Wiecha- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

I C 976/18 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9.12.2022r, sędzia Ewa Kulawik – Rudzińska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 53 miesiące.

I C 1047/21 ING Bank Śląski wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12.12.2022r, sędzia Katarzyna Zadora-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

XXVIII C 1926/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2022r, sędzia Paweł Krekora-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

I C 372/20 ING Bank Śląski wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 28.12.2022r, sędzia Aleksandra Pawlik-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 33 miesiące.

XXVIII C 7988/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2022r, sędzia Edyta Sornat-Unisk- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

XXVIII C 1455/21 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2022r, sędzia Paweł Krekora- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

XXVIII C 8489/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2022r, sędzia Paweł Krekora-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

IV C 1433/19 BOŚ. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.12.2022r, sędzia Andrzej Sterkowicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 37 miesięcy.

IV C 1924/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.12.2022r, sędzia Karol Smaga- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 27 miesięcy.

XXIV C 870/20 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2022r, sędzia Paweł Pyzio- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 33 miesiące.

XXVIII C 4718/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.12.2022r, sędzia Agnieszka Wlekły – Pietrzak- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 28 miesięcy.

IV C 2730/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.12.2022r, sędzia Karol Smaga-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 25 miesięcy.

XXVIII C 2431/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2022r, sędzia Ewa Wiśniewska-Wiecha- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

II C 1214/19 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.12.2022r, sędzia Agnieszka Rafałko- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 42 miesiące.

XXVIII C 9647/21 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2022r, sędzia Edyta Sornat-Unisk- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

I C 712/22 ING Bank Śląski wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30.12.2022 r, sędzia Krzysztof Żyłka- ustalenie nieważności – nieważność przesłankowa, zasądzono żądaną kwotę, kredyt spłacony w trakcie postępowania, umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 8 miesięcy.

XXVIII C 18088/21 Deutsche Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.12.2022r, sędzia Ewa Wiśniewska-Wiecha- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 32 miesiące.

I C 153/20 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 29.12.2022r, sędzia Bartłomiej Drotkiewicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 35 miesięcy.

I C 1451/19 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28.12.2022r, sędzia Izabela Górnikiewicz-Wróbel-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 38 miesięcy.

I C 1353/21 Santander Consumer wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30.12.2022r, sędzia Anna Strzebinczyk – Stembalska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy.

III C 1188/19 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.12.2022r, sędzia Monika Odzimkowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 39 miesięcy.

II C 266/21 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.12.2022r, sędzia Marcin Polakowski-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postepowania 23 miesiące.

 

SPRAWY WYGRANE (wyroki prawomocne)
V ACa 1237/22 PKO BP S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21.12.2022r, sędzia Artur Fornal-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 33 miesiące.

VI ACa 939/21 Raiffeisen wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5.12.2022r, sędzia Grażyna Kramarska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 42 miesiące.

VI ACa 656/21 Santander Bank wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7.12.2022r, sędzia Agata Zając-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 34 miesiące.

V ACa 836/21 Santander Consumer wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.12.2022r, sędzia Przemysław Kurzawa-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 38 miesięcy.

V ACa 849/21 Raiffeisen wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29.12.2022r, sędzia Ewa Klimowicz –Przygódzka-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 28 miesięcy.

I ACa 1580/21 ING Bank Śląski wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23.12.2022r, sędzia Joanna Naczyńska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 26 miesięcy.

VI ACa 873/21 BNP Paribas wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16.12.2022r, sędzia Krzysztof Tucharz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postepowania 30 miesięcy.

VI ACa 915/21 Millennium wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16.12.2022r, sędzia Krzysztof Tucharz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

I ACa 559/22 Bank BPH wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28.12.2022r, sędzia Zbigniew Merchel-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 48 miesięcy.

I ACa 1261/21 Getin Noble Bank wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16.12.2022r, sędzia Grażyna Wołosowicz- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 24 miesięcy.

STYCZEŃ 2023

SPRAWY WYGRANE (wyroki nieprawomocne)

C 1854/21 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 10.01.2023r, sędzia Agnieszka Westwal- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 16 miesięcy.

II C 439/20 Millennium wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 17.01.2023r, sędzia Kamila Paluszkiewicz-Brolska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 35 miesięcy.

I C 902/21 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17.01.2023r, sędzia Grzegorz Buła-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

XXVIII C 16408/21 PNB Paribas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.01.2023r, sędzia Jowita Cieślik- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

XXVIII C 13425/22 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.01.2023r, sędzia Ewa Pawłowska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 7 miesięcy.

XXVIII C 9734/21 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.01.2023r, sędzia Edyta Sornat-Unisk – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

XXVIII C 17154/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.01.2023r, sędzia Paweł Krekora- ustalenie nieważności przesłankowej, zasądzono żądaną kwotę, kredyt spłacony w trakcie postępowania umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 26 miesięcy.

I C 1937/20 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25.01.2023r, sędzia Edyta Barańska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 31 miesięcy.

I C 450/21 Santander Consumer wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 13.01.2023r, sędzia Małgorzata Chomiuk-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 34 miesięcy.

XXVIII C 11275/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.01.2023r, sędzia Bartłomiej Biegański- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

XXVIII 9129/21 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.01.2023r, sędzia Edyta Sornat-Unisk- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

I C 74/20 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20.01.2023r, sędzia Magdalena Lemańczyk-Lis- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 36 miesięcy.

XXVIII C 11486/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.01.2023r, sędzia Marcin Czachura – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

I C 330/20 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 26.01.2023r, sędzia Krzysztof Popadiuk – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 30 miesięcy.

XXVIIIC 2592/21 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.01.2023r, sędzia Michał Maj – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 42 miesiące.

XXVIII C 3329/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03.01.2023r, sędzia Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 34 miesięcy.

XXVIII C 16237/22 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.01.2023r, sędzia Ewa Uchman – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 23 miesiące.

XXVIII C 1114/21 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 04.01.2023r, sędzia Katarzyna Dawid – Birska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

XXVIII C 914/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.01.2023r, sędzia Katarzyna Dawid – Birska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

I C 908/21 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgoweo w Krakowie z dnia 11.01.2023r, sędzia Agnieszka Włodyga- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

XXIV C 1090/19 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.01.2023r, sędzia Paweł Pyzio- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 45 miesięcy.

XXVIII C 14137/21 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.01.2023r, sędzia Marcin Czachura- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 15 miesięcy.

IV C 496/19 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.01.2023r, sędzia Andrzej Sterkowicz- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 45 miesięcy.

XXV C 2429/19 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.01.2023r, sędzia Adam Mitkiewicz- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 40 miesięcy.

I C 1371/19 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.01.2023r, sędzia Bożena Chłopecka- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 39 miesięcy.

I C 243/21 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 18.01.2023r, sędzia Beata Reichert- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

XII C 1345/18 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30.01.2023r, sędzia Izabela Cieślińska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 57 miesięcy.

XXVIII C 20451/22 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2023r, sędzia Edyta Sornat-Unisk- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

XXVIII C 9128/21 Deutsche Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.01.2023r, sędzia Tomasz Niewiadomski- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 18 miesięcy.

I C 1078/22 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 05.01.2023r, sędzia Alicja Wiśniewska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 2 miesiące.

XXVIII C 3160/21 Deutsche Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2023r, sędzia Ewa Wiśniewska-Wiecha-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 35 miesięcy.

XXVIII C 19464/21 PNB Paribas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.01.2023r, sędzia Marcin Czachura- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 13 miesięcy.

I C 1154/20 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 18.01.2023r, sędzia Piotr Mroczek-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 34 miesiące.

XXVIII C 5370/22 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.01.2023r, sędzia Robert Masznicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy.

I C 622/20 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 26.01.2023r, sędzia Andrzej Kieć- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 25 miesięcy.

II C 1135/21 ING Bank Śląski wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód z dnia 13.01.2023r, sędzia Anna Romańska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

II C 765/22 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23.01.2023r, sędzia Joanna Głogowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 6 miesięcy.

SPRAWY WYGRANE (wyroki prawomocne) 

V ACa 1720/22 mBank wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 04.01.2023r, sędzia Piotr Bednarczyk- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

I ACa 463/22 mBank wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30.01.2023r, sędzia Katarzyna Polańska – Farion- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

XXVII Ca 2121/20 mBank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 13.01.2023r , sędzia Adam Malinowski- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 41 miesięcy.

VI ACa 164/22 mBank wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16.01.2023r, sędzia Tomasz Pałdyna- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

VI ACa 94/22 PNB Paribas wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25.01.2023r, sędzia Beata Waś- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 34 miesiące.

I ACa 1297/21 Millennium wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26.01.2023r, sędzia Małgorzata Szostak-Szydłowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 28 miesięcy.

I ACa 383/22 Raiffeissen wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.01.2023r, sędzia Beata Byszewska – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 37 miesięcy.

VI ACa 777/22 Millennium wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30.01.2023r, sędzia Jolanta Pyźlak- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 35 miesięcy.

I ACa 207/22 Millennium wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25.01.2023r, sędzia Grażyna Wołosowicz-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 30 miesięcy.

LUTY 2023

SPRAWY WYGRANE (wyroki nieprawomocne)

II C 544/20 ING Bank Śląski wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 06.02.2023r, sędzia Anna Szymańska-Grodzka- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 33 miesiące.

II C 414/21 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.02.2023r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 37 miesięcy.

XXVIII C 8361/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.02.2023r, sędzia Joanna Dalba-Sobczyńska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 8 miesięcy.

I C 513/22 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 14.02.2023r, sędzia Tomasz Kita- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 7 miesięcy.

XXVIII C 20265/22 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.02.2023r, sędzia Joanna Iwona Golda-Pauszek- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 28 miesięcy.

XXVIII C 1462/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.02.2023r, sędzia Aleksandra Błażejewska-Leoniak- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postepowania 22 miesiące.

XXVIII C 208/22 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.02.2023r, sędzia Michał Maj- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

IV C 2730/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03.02.2023r, sędzia Karol Smaga- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 25 miesięcy.

XXIV C 2566/20 Deutsche Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.02.2023r, sędzia Anna Zalewska – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 37 miesięcy.

III C 921/20 Raiffeisen Bank wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 10.02.2023r, sędzia Konrad Gradek- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 35 miesięcy.

I C 315/20 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 09.02.2023r, sędzia Eliza Nowicka – Skowrońska-ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 35 miesięcy.

IV C 1211/20 BOŚ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.02.2023r, sędzia Karol Smaga- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2005 roku; Czas trwania postępowania 44 miesięcy.

I C 1347/22 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 08.02.2023r, sędzia Joanna Kitłowska-Moroz- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 14 miesięcy.

XXV C 3262/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.02.2023r, sędzia Paweł Duda- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 39 miesięcy.

IV C 1920/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.02.2023r, sędzia Radosław Tukaj- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 35 miesięcy.

I C 652/22 Millennium Bank wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 07.02.2023r, sędzia Wacława Walencka- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 10 miesięcy.

XXVIII C 9130/21 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.02.2023r, sędzia Piotr Grenda – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 19 miesięcy.

XXVIII C 12898/21 Raiffeisen Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03.02.2023r, sędzia Maciej Wójcicki – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 17 miesięcy.

XXVIII C 1412/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.02.2023r, sędzia Ewa Wiśniewska-Wiecha- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 26 miesięcy.

I C 1132/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 08.02.2023r, sędzia Piotr Ryng- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 28 miesięcy.

I C 1314/20 BANK BPH wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 15.02.2023r, sędzia Sławomir Łabuz- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 36 miesięcy.

II C 747/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10.02.2023r, sędzia Lech Skórski- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

XXVIII C 5402/22 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.02.2023r, sędzia Robert Masznicz- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 28 miesięcy.

I C 101/21 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 14.02.2023r, sędzia Paweł Bronkiewicz- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 24 miesięcy.

XVIII C 1607/20 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16.02.2023r, sędzia Magda Inerowicz- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 27 miesięcy.

II C 874/20 Getin Noble Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.02.2023r, sędzia Barbara Pyz-Kędzierska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 35 miesięcy.

IV C 1408/19 Raiffeisen Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.02.2023r, sędzia Agnieszka Derejczyk- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 39 miesięcy.

XXVIII C 5064/22 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.02.2023r, sędzia Robert Masznicz- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 29 miesięcy.

XXVIII C 13936/22 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.02.2023r, sędzia Bartłomiej Biegański- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 7 miesięcy.

XXVIII C 8169/21 Milennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.02.2023r, sędzia Maciej Wójcicki- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

XXVIII C 3803/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.02.2023r, sędzia Katarzyna Dawid-Birska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

IV C 810/22 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.02.2023r, sędzia Joanna Radzyńska – Głowacka- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 25 miesięcy.

IV C 1318/20 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.02.2023r, sędzia Magdalena Kubczak- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 32 miesiące.

IV C 1930/20 Santander Bank wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.02.2023r, sędzia Radosław Tukaj – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 29 miesięcy.

I C 495/22 Bank BPH wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 21.02.2023r, sędzia Tomasz Weiert- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 39 miesięcy.

I C 1470/20 Millennium Bank wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 27.02.2023r, sędzia Maria Stelska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 26 miesięcy.

II C 1865/20 PKO BP S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.02.2023r, sędzia Magdalena Antosiewicz – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2010 roku; Czas trwania postępowania 31 miesięcy.

XXVIII C 6949/21 Raiffeisen wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.02.2023r, sędzia Maciej Wójcicki- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

XXVIII C 2619/21 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.02.2023r, sędzia Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

XXVIII C 7039/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.02.2023r, sędzia Aleksandra Orzechowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 20 miesięcy.

I C 491/21 mBank S.A. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 07.02.2023r, sędzia Anna Ruszkowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 24 miesiące.

XXVIII C 13246/22 Millennium wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.02.2023r, sędzia Bartłomiej Biegański- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 8 miesięcy.

 

SPRAWY WYGRANE (wyroki prawomocne) 

I ACa 440/22 Millennium wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15.02.2023r, sędzia Iwona Iwaniak-Burska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 27 miesięcy.

I ACa 153/22 PKO BP S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 09.02.2023r, sędzia Magdalena Natalia Pankowiec- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 27 miesięcy.

V ACa 1714/22 Deutsche Bank wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 08.02.2023r, sędzia Piotr Bednarczyk- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2009 roku; Czas trwania postępowania 46 miesięcy.

I ACa 1296/22 Deutsche Bank wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 06.02.2023r, sędzia Dorota Markiewicz- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 21 miesięcy.

I ACa 151/22 Getin Noble Bank wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 03.02.2023r, sędzia Ewa Mierzejewska – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 28 miesięcy.

V ACa 276/22 Millennium wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 08.02.2023r, sędzia Bogdan Świerczakowski – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 41 miesięcy.

VI ACa 1029/21 Raiffeisen wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.02.2023r, sędzia Grażyna Kramarska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 35 miesięcy.

I ACa 738/22 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17.02.2023r, sędzia Roman Dziczek- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 33 miesiące.

VI ACa 344/22 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23.02.2023r, sędzia Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

V ACa 291/22 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.02.2023r, sędzia Edyta Jefimko – ustalenie nieważności umowy kredytu z 2006 roku; Czas trwania postępowania 34 miesiące.

V Ca 2198/22 Millennium wyrok Sądu Apelacyjnego Wydział Odwoławczy w Warszawie z dnia 27.02.2023r, sędzia Stanisław Gradus-Wojciechowski- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 55 miesięcy.

I ACa 364/22 mBank S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27.02.2023r, sędzia Jacek Świerczyński- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2008 roku; Czas trwania postępowania 22 miesiące.

VI ACa 508/22 PKO BP S.A. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16.02.2023r, sędzia Tomasz Pałdyna- ustalenie nieważności umowy kredytu z 2007 roku; Czas trwania postępowania 38 miesięcy.

Sygnatura Bank Data Sąd Wyrok Czas trwania