W  dniu 26 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 288/20 ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej przez powodów z BRE
Bez kategorii, unieważnienie kredytu mbank
W  dniu 17 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt XXV C 2689/18 ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej przez naszych Klientów w
Bez kategorii, unieważnienie umowy kredytu frankowego  
  Wersja tekstowa: Dzień dobry, Adwokat Dawid Woźniak Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. W dzisiejszym materiale chciałbym omówić dla Państwa jeden z ostatnich wyroków uzyskanych przez naszą Kancelarię w
wygrane sprawy frankowicze mbank
Rzecz miała miejsce w Lublinie, gdzie nasi klienci złożyli przeciwko BNP Paribas pozew o zapłatę. Domagali się zapłaty wszystkich dotychczas zapłaconych przez nich na rzecz banku rat z uwagi na
unieważnienie kredytu fortis bank
Wersja tekstowa: Mamy przyjemność Państwa poinformować, że nasza Kancelaria odnotowała kolejny sukces w postaci prawomocnego wyroku w sądzie II instancji. W całości wygraliśmy proces przeciwko mBank S.A., sądy obu instancji
odfrankowienie kredytu mbank
W dniu 16 października 2020 r., w sprawie o sygn. akt XXV C 2898/19, rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, SSR del. Agnieszka Wlekły-Pietrzak w pkt 1 wyroku ustaliła, że
unieważnienie umowy kredytu frankowego
Wersja tekstowa: Dzień dobry adwokat Jacek Sosnowski. W dzisiejszym materiale powiem Państwu jak szybko można unieważnić umowę tak zwanego kredytu frankowego. Przygotowałem przykładowych 5 wyroków zapadłych w sprawach prowadzonych przez
unieważnienie umowy kredytu frankowego
  Wersja tekstowa: Adwo­kat Mar­tyna Krupa Kan­ce­la­ria Sosnow­ski Adwo­kaci i Rad­co­wie Prawni. Sza­nowni pań­stwo dzi­siej­szy mate­riał poświę­cony będzie wyro­kowi jaki zapadł 5 paździer­nika 2020 roku w Sądzie Okrę­go­wym w War­sza­wie w spra­wie pro­wa­dzo­nej przez naszą
unieważnienie kredytu frankowego getin bank
W ostatnich dniach Kancelaria uzyskała kolejne zabezpieczenie roszczeń w sprawie „frankowej”, tym razem wobec PKO BP S.A.  Z racji dokonanej spłaty kredytu ponad udostępniony przez Bank kapitał, obok roszczenia o ustalenie,
zabezpieczenie roszczenia PKO BP
Wyrokiem z 5 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpoznaniu sprawy naszego Klienta w dniu 14 września 2020 r. na rozprawie sprawy o sygn.. akt: XXV C 234/18 
unieważnienie umowy kredytu frankowego
Wersja tekstowa: Dzień dobry,   czy możliwe jest szybkie zakończenie sprawy frankowej bez przeprowadzania rozprawy? Pytanie wydaje się dziwne bowiem sprawę wytoczoną przed sąd każdy rozumie jako długotrwałą batalię toczoną
unieważnienie umowy kredytu frankowego
W dniu 5 października 2020 r., w sprawie o sygn. akt VI C 1358/19, rozpoznawanej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, SSR Anna Grabowska – Niećko w pkt 1
unieważnienie umowy kredytu frankowego
Mamy przyjemność Państwa poinformować, że nasza Kancelaria odnotowała kolejny sukces w postaci prawomocnego wyroku w sądzie II instancji. W całości wygraliśmy proces przeciwko mBank S.A., sądy obu instancji w całości
odfrankowienie umowy kredytu
Składając pozwy przeciwko bankom dość często jednocześnie zgłaszamy wniosek o zabezpieczenie roszczeń naszych klientów. Zabezpieczenie, o jakie wnosimy, może mieć dwojaki charakter, tzn. może przyjąć postać wstrzymania obowiązku spłaty rat
zabezpieczenie roszczenia - wstrzymanie płatności rat frankowicze
  Wersja tekstowa: Dzień dobry.   W dzisiejsze słoneczne wrześniowe popołudnie, znajdujemy się przed sądem okręgowym/w pobliżu sądu okręgowego w Gliwicach. Jednym z wielu polskich sądów, przed którym toczą się
poradnik frankowicza video

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

19 − 17 =