Kancelaria kredyty we frankach Sosnowiec – doświadczona kancelaria adwokacka

Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni w Sosnowcu jest jedną czołowych kancelarii w Polsce, zajmujących się pomocom frankowiczom. Jesteśmy pionierami w naszym kraju w zakresie działalności związanej z prowadzeniem postępowań przeciwko bankom w sprawach kredytów frankowych.

Prowadzimy działalność w tym zakresie od ponad 7 lat. W ten sposób pomagamy frankowiczom unieważnić umowy kredytowe zawarte z bankiem.
Charakteryzuje nas efektywność naszych działań. Naszym osiągnięciem jest duża liczba korzystnych wyroków w sprawach dotyczących naszych klientów. Możemy pochwalić się ponad 550 takimi wyrokami.
W naszej kancelarii pracuje doświadczona kadra adwokatów i radców prawnych, która posiada liczne sukcesy w sprawach kredytów frankowych. Jest to nasza specjalność.
Kancelaria zatrudnia jedynie adwokatów i radców prawnych, którzy legitymują się minimum trzyletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw związanych ze sporami z instytucjami finansowymi. W związku z tym klient ma gwarancję, że jeśli zgłosi się do nas ze swoim problemem z kredytem frankowym, to sprawę pomoże mu rozwiązać doświadczony radca prawny lub adwokat. Dla nas pracują tylko specjaliści w dziedzinie kredytów frankowych.
Mając na uwadze powyższe, możesz mieć pewność, że Twoją sprawą nie będzie zajmować się ktoś bez doświadczenia. Pracownicy Kancelarii skupieni są jedynie na prowadzeniu spraw związanych ze sporach pomiędzy bankami czy funduszami inwestycyjnymi a ich klientami. Właśnie w takich sprawach wyspecjalizowana jest kadra Kancelarii, w tym zakresie wciąż poszerza ona swoją wiedzę i buduje doświadczenie.
Zespół Kancelarii składa się z prawników pochodzących z różnych miejsc Polski. Jest to liczna grupa, która wspólnie pracuje nad skuteczną strategią działania w zakresie prowadzenia postępowań związanych z kredytami frankowymi.
Naszym atutem jest to, że pomagamy naszym klientom na terenie całego kraju i pracujemy w dużej grupie prawników, którzy wzajemnie się wspierają. Sprawia to, że posiadamy duży zasób wiedzy, co lokuje nas w czołówce najlepszych specjalistów w zakresie kredytów frankowych.

 

 

KANCELARIA KREDYTY WE FRANKACH SOSNOWIEC

Współpraca z Kancelarią rozpoczyna się od skrupulatnego sprawdzenia sytuacji w jakiej znalazł się klient posiadający kredyt we frankach.

Należy w tym celu odpowiedzieć na kilka pytań, zawartych w formularzu bezpłatnej analizy umowy. Umożliwia nam to ustalenie, jakie roszczenia możemy wystosować wobec banku.

Postępowania w sprawach kredytów frankowych są dość skomplikowane. Każdorazowo określamy więc ryzyko niepowodzenia w danej sprawie. Jeśli ryzyko to jest zbyt duże, informujemy o tym klienta i odmawiamy wszczęcia postępowania.

W przypadku, gdy nasz dział analiz uzna, że jest szansa na skuteczne dochodzenie roszczeń od banku, klient otrzyma ofertę prowadzenia postępowania w tej sprawie. Postępowanie wszczęte będzie w celu unieważnienia umowy kredytu. 

Dział analiz prawnych jest wówczas do dyspozycji klienta, jeśli będzie miał on jakieś pytania w sprawie. Jeśli wolą klienta będzie  spotkanie osobiste w siedzibie Kancelarii w Sosnowcu z radcą prawnym lub adwokatem, będzie miał on taką możliwość.

Zawarcie umowy o obsłudze prawnej w sprawie kredytu frankowego nie wymaga osobistej wizyty w Kancelarii. Klient ma jednak możliwość podpisania ww. umowy osobiście w  naszej siedzibie. Można tego dokonać w Kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni w Sosnowcu.

Warto wiedzieć, że Kancelaria podejmuje działania adekwatne do sytuacji frankowicza. Podejmowane rozwiązania zależne są np. od banku, który udzielił kredytu. W związku z powyższym proponujemy rozwiązania prowadzące do unieważnienia umowy kredytowej. 

Zaznaczyć należy, że kancelaria nie podejmuje działań jednostkowych w postaci np. napisania pozwu lub pisma w toku postępowania. Nie przejmujemy też postępowań prowadzonych wcześniej przez inne kancelarie.

 

kredyt we frankach – kancelaria

  • Nasza kancelaria posiada w swoich szeregach ekspertów, którzy posiadają kompetencje w zakresie kredytów frankowych.
  • Zdajemy sobie sprawę z tego, jakiego rodzaju klauzule abuzywne umieszczane są przez polskie i zagraniczne instytucje bankowe w treści umów kredytów frankowych. Potrafimy wykorzystać naszą wiedzę w tym zakresie we właściwy sposób.
  • Klient, który powierza nam prowadzenie postępowania w sprawie kredytu frankowego, może być pewien, że będzie uczciwie informowany przez nas o tym, jak prawdopodobnie będzie wyglądało rozstrzygnięcie sądowe w jego sprawie.
  • Jesteśmy skuteczni, więc proces sądowy najczęściej kończy się na korzyść naszych klientów.
  • Wiedzieć należy o tym, że z uwagi na naszą wyjątkową skuteczność, duża część prowadzonych przez nas spraw kończy się już na etapie negocjacji z instytucją finansową.
  • Dodać należy, że jesteśmy znani z terminowości załatwiania powierzonych nam spraw. Do każdego problemu podchodzimy z sumiennością i zaangażowaniem. Dla nas naprawdę liczy się zadowolenie klienta. To nasz priorytet.

Sprawy frankowe Sosnowiec – co można zrobić?

Od czego zacząć? Podstawową czynnością, dającą podstawę do konkretnych działań w sprawie pomocy dla klienta związanego toksyczną umową z bankiem, jest analiza zapisów tej umowy. Wówczas będzie możliwość ocenienia, jakie są szanse na wygranie batalii z bankiem. 

Ocena ta opierać się będzie m.in. na sprawdzeniu potencjalnego ryzyka w związku z wytoczeniem procesu wobec instytucji finansowej. Kancelaria frankowa Sosnowiec umożliwia klientowi przeprowadzenie bezpłatnej konsultacji w zakresie wyjaśnienia wątpliwości w kwestii prowadzenia postępowania w sprawie kredytu frankowego.

W przypadku, gdy z analizy umowy kredytowej i zaistniałej sytuacji wynikać będzie, że szanse na wygranie procesu są nikłe, klient oczywiście zostanie o tym poinformowany już na tym etapie.

Aby przeanalizować swoją sytuację związaną z zaciągniętym kredytem frankowym, można skontaktować się telefonicznie z Kancelarią lub spotkać się bezpośrednio w jej siedzibie na terenie Sosnowca.