Doświadczona kancelaria frankowa Katowice

Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni w Katowicach to jedna z czołowych polskich kancelarii, zajmująca się udzielaniem pomocy osobom, które zaciągnęły kredyt we frankach. 

Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych kancelarii w Polsce, ponieważ już od ponad 7 lat pomagamy naszym klientom w unieważnieniu umów kredytów frankowych zawartych z bankami. W imieniu naszych klientów prowadzimy sprawy dotyczące sporów z instytucjami finansowymi z całej Polski.

Naszym atutem jest skuteczność. Zaświadczyć o tym może ponad 550 wyroków korzystnych dla naszych klientów w prowadzonych przez nas sprawach dotyczących kredytów frankowych. Tak duża liczba pomyślnych wyroków oznacza jednocześnie ogromną liczbę zadowolonych klientów.

Dla naszej kancelarii pracuje duża, solidna oraz doświadczona grupa radców prawnych i adwokatów, prowadząca postępowania dotyczące frankowiczów. Nasz zespół posiada wiele sukcesów w tej dziedzinie. 

W naszej kancelarii pracują tylko doświadczeni specjaliści w zakresie sporów z bankami w sprawach kredytów frankowych.

Korzystając z naszych usług można mieć pewność, że sprawą zajmować się będzie adwokat lub radca prawny, który posiada odpowiednią wiedzę prawniczą i minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw przeciwko instytucjom finansowym. Traktujemy naszych klientów poważnie- ich sprawami nie zajmują się osoby bez doświadczenia.

Prawnicy pracujący w kancelarii zajmują się wyłącznie sprawami związanymi ze sporami z instytucjami finansowymi. Jest to nasz atut, gdyż skupieni jesteśmy na poszerzaniu wiedzy w konkretnej dziedzinie prawa, co czyni nas specjalistami w zakresie sporów z bankami i funduszami inwestycyjnymi. Bezspornie jest to zaleta naszej kancelarii, potrafimy korzystać z naszej wiedzy i doświadczenia.

Niewątpliwym atutem naszych prawników jest to, że doświadczenie zdobywali oni poprzez pracę w sądach na terenie całej Polski. Mają oni więc wiedzę nie tylko teoretyczną, ale też praktyczną. Wiedza ta obecnie jest wykorzystywana w toku skomplikowanych postępowań w sprawach związanych z kredytami zaciągniętymi we frankach.

Liczna kadra naszych radców prawnych i adwokatów stale poszerza swoje kompetencje poprzez wzajemną wymianę doświadczeń w ramach wieloosobowego zespołu. Jesteśmy na bieżąco z wszelkimi zmianami prawa w zakresie kredytów frankowych. W efekcie tego na naszym koncie mamy korzystne rozstrzygnięcia dla naszych klientów w wielu bataliach z instytucjami finansowymi.

 

 

KANCELARIA KREDYTY FRANKOWE W KATOWICACH

Początkiem współpracy z klientem jest analiza jego umowy kredytowej. Dodatkowo sprawdzamy, w jakiej sytuacji znajduje się klient w wyniku podpisania umowy kredytu frankowego.

W tym celu niezbędne będzie udzielenie przez klienta odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu bezpłatnej analizy umowy. Pozwoli to nam ocenić, jakie roszczenia są możliwe do wystosowania wobec banku.

Każdorazowo sprawdzamy, jak duże jest ryzyko ewentualnego niepowodzenia w wygraniu sporu z bankiem. Jeśli prawdopodobieństwo wygrania sprawy jest zbyt małe, informujemy o tym klienta i nie wszczynamy postępowania.

Jeśli uznamy, że są podstawy do wygrania sporu z bankiem, skierujemy do klienta ofertę prowadzenia postępowania w sprawie kredytu frankowego. Postępowanie prowadzone będzie w kierunku unieważnienia umowy kredytu. 

W trakcie współpracy z kancelarią klient będzie mógł skorzystać z wszelkich informacji uzyskanych od działu analiz prawnych. Oczywiście będzie można porozmawiać z adwokatem lub radcą prawnym w siedzibie kancelarii w Katowicach.

Umowa o obsłudze prawnej w sprawie frankowej może zostać zawarta na odległość. Istnieje również możliwość podpisania wymienionej umowy osobiście w Kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni w Katowicach.

Na blogu kancelarii można zapoznać się z zakresem naszej działalności, dotyczącej unieważnienia umowy kredytu lub odfrankowienia. Podkreślić należy, że zajmujemy się kompleksową ofertą prowadzenia sprawy dotyczącej kredytu frankowego. 

Nie zajmujemy się sporządzaniem pojedynczych pism w toku postępowania, takich jak np. napisanie pozwu. Nie przejmujemy też spraw prowadzonych wcześniej przez inne podmioty.

 

 

Kredyt we frankach – kancelaria adwokacka Katowice

  • Nasi pracownicy to eksperci w zakresie kredytów zaciągniętych we frankach.

  • Potrafimy wykorzystać wiedzę dotyczącą toksycznych kredytów frankowych.

  • Gwarantujemy uczciwe udzielenie  informacji o szansach w starciu z instytucjami finansowymi.

  • Skuteczność jest cechą, która nas wyróżnia. Wielu naszych klientów jest zadowolonych z przeprowadzonego przez nas postępowania.

  • Posiadamy dużą renomę. Nasze zalety, profesjonalizm i skuteczność są znane. W związku z tym duża część prowadzonych przez nas spraw kończy  się już podczas negocjacji z bankiem.

  • Jednym z naszych priorytetów jest terminowość w załatwianiu spraw. Nie podejmujemy niepotrzebnych kroków, nasze postępowania staramy się prowadzić bez zbędnej zwłoki.

Sprawy frankowe Katowice – co można zrobić?

Każdą sprawę rozpoczynamy od analizy konsekwencji podpisania przez klienta umowy kredytu frankowego. Taka ocena daje podstawy do określenia strategii działania. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, staramy się znaleźć wyjście nawet z trudnych sytuacji, w jakiej znalazł się klient. 

Każdorazowo oceniamy jednak, jakie jest ryzyko przegrania sprawy. Kancelaria frankowa Katowice stwarza możliwość dokonania niewiążącej opinii prawnej dotyczącej kredytu frankowego. 

W tym celu wystarczy przesłać do kancelarii umowę kredytową. Kolejnym krokiem będzie umówienie się na rozmowę z pracownikiem kancelarii.

Działamy w sposób transparentny. Jeśli szansa na wygranie sprawy z bankiem jest mała, poinformujemy o tym już po wstępnej analizie sytuacji klienta.

W celu uzyskania informacji o możliwościach rozwiązania problemu z kredytem frankowym, można skontaktować się telefonicznie z naszym specjalistą lub spotkać się z nim w siedzibie kancelarii na terenie Katowic.