Wyrokiem z dnia 11 października 2021 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie  II Wydział Cywilny (SSO Mariusz Metera) w sprawie o sygn. akt: II C 942/20 ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z  GE Money Bankiem Spółką Akcyjną jest nieważna, ponadto obciążył Pozwanego kosztami procesu w całości.

W niniejszej sprawie pozew złożono w lipcu 2020 r. i już na drugim terminie rozprawy wydano rozstrzygnięcie. Już na pierwszej rozprawię sąd zdecydował się na pominięcie wniosku banku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego oraz przesłuchał Powodów.

Natomiast na drugiej rozprawie sąd pominął wniosek banku o przesłuchanie świadka – byłego pracownika, który podpisywał umowę z kredytobiorcami oraz po głosach końcowych wydał rozstrzygnięcie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że zawarta przez Strony Umowa jest nieważna na podstawie art. 58 k.c. oraz art. 3851 k.c.

W ocenie Sądu umowa będąca przedmiotem postępowania zawiera niedozwolone postanowienia umowne, które muszą zostać ze stosunku prawnego wyeliminowane. Chodzi przede wszystkim o postanowienia umowy dotyczące przeliczenia zobowiązania na złotówki.

Kredytobiorcy nie mieli żadnego, nawet hipotetycznego wpływu na kształtowanie stosunku prawnego, po drugie Tabele Kursowe stosowane przez Pozwanego były arbitralnymi decyzjami Banku. Eliminacja abuzywnych postanowień umownych w realiach niniejszej sprawy mija się z celem. Eliminacja z umowy postanowień dotyczących transzy, spłat oraz prowizji skutkowałby bowiem powstaniem stosunku prawnego, który nie był przez Strony planowany.

W ocenie sędziego nie przedstawiano w sposób rzetelny klientom banku ryzyk związanych z zawarciem umowy . Sędzia ocenił, że postanowienia dotyczące kursów były niejasne dla przeciętnego konsumenta, ale też dawały bankowi dowolność w zakresie ich ustalania. Wobec tego sąd uznał zarzut nieważności umowy za zasadny.

Wyrok również potwierdza słuszność interpretacji wyroku z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie C-19/20, wysuwanej przez stronę konsumencką. Sędzia nie dał się przekonać argumentom strony bankowej, zgłaszanym w pismach procesowych oraz mówię końcowej. Bank argumentował, że z ww. wyroku TSUE wynika konieczność utrzymania umów d. GE Money Banku w mocy.

Sąd potwierdził, że jest wręcz przeciwnie – nie da się usunąć z umowy części nieuczciwego warunku tj. marży banku i zostawić w umowie kurs średni NBP i potwierdził tym samym, że argumentacja strony bankowej nie jest trafna.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Mateusz Jachimczyk, Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

Unieważnienie kredytu frankowego GE MONEY BANK ( BPH SA). Wygrywamy w Warszawie na 2 ROZPRAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *