Kredyt we frankach – analiza umowy kredytowej

Kancelaria wykonuje analizę umowy kredytu BEZPŁATNIE !

KANCELARIA ADWOKACKA SPECJALIZACJA KREDYTY WE FRANKACH

UWAGA – W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRZECZYTAJ:

KREDYT WE FRANKACH – OD CZEGO ZACZĄĆ WALKĘ Z BANKIEM – Instrukcja

Frankowicze nadal z determinacją walczą o swoje prawa i uchylanie niekorzystnych zapisów umów. Poniżej przedstawiamy procedurę jak przebiega analiza umowy kredytowej oraz jak przygotować się do złożenia pozwu.

Zobacz ostatnie korzystne wyroki:

Korzystny wyrok dla frankowiczów. Wyrok z Warszawy

Korzystny wyrok dla frankowiczów. Wyrok z Wrocławia

Korzystny wyrok dla frankowiczów. Wyrok z Warszawy

Zobacz stanowisko Rzecznika Finansowego:

Raport Rzecznika Finansowego ułatwi procesy prowadzone przez frankowiczów

Przeczytaj nasze opracowanie:

Jak unieważnić zapisy umowy kredytowej indeksowanej lub denominowanej we frankach szwajcarskich?

Jeśli także i Ty myślisz o rozwiązaniu problemu ze swoim kredytem we frankach zapoznaj się z informacjami przedstawionymi poniżej. Kancelaria Adwokacka Jacek Sosnowski specjalizuje się w sporach z bankami. Więcej informacji o prowadzony przez nas sprawach znajdziesz na stronie:

www.sprawy-przeciwko-bankom.pl

Umowy kredytowe sporządzone przez banki to dokumenty skomplikowane, wymagające skrupulatnej analizy, różniące się między sobą nawet w ramach tej samej instytucji finansowej. W związku z powyższym nie ma możliwości udzielenia wyczerpującej porady prawnej przez telefon lub też na konsultacji w kancelarii przez wcześniejszej dokładnej analizy dokumentacji. W związku z powyższym pierwszym krokiem jaki należy zrobić do zgromadzić dokumentację.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ANALIZY UMOWY KREDYTU WE FRANKACH

  1. umowa o kredyt hipoteczny
  2. regulamin ( Cześć Ogólna Umowy ), zmiany regulaminu wysyłane przez bank
  3. wszystkie aneksy do umowy ( np: odraczające spłaty, zmieniające walutę spłat, zwiększające kredyt

Skany dokumentów prosimy przesłać na adres kredytywefrankach@adwokatjsosnowski.pl

W treści maila koniecznie prosimy o podanie KONTAKTOWEGO NUMERU TELEFONU

W tytule e-maila prosimy wpisać „ANALIZA UMOWY KREDYT CHF – NAZWISKO „

W związku z dużą ilością spraw czas wykonania analizy może wynieść 10 dni roboczych

Analiza umowy kredytowej polega na ustaleniu czy w danym przypadku występują w umowie niedozwolone postanowienia umowne oraz jakie roszczenia można sformułować na podstawie danej umowy.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ANALIZY FINANSOWEJ

Ponadto w ramach analizy umowy kredytowej zostanie sporządzona analiza finansowa obejmująca szacowane korzyści jakie może przynieść wystąpienie z roszczeniami wobec instytucji finansowej

Niezbędne do tej analizy są następujące dokumenty:

  1. zestawienie dat płatności każdej z rat oraz oprocentowanie zastosowane przez bank do każdej raty
  2. zestawienie kwot pobranych przez bank – kwoty wyrażone w PLN aż do momentu podpisania aneksu umożliwiającego spłacanie kredytu bezpośrednio we frankach – po podpsianiu aneksu może być wyrażone w CHF
  3. informacja o wysokości transz kredytu oraz o dacie wyplaty każdej transzy (PLN)

Zaświadczenia tego typu wydawane są przez banki odpłatnie. Należy je uzyskać od banku samodzielnie oraz przesłać na adres kredytywefrankach@adwokatjsosnowski.pl

Prosimy nie dołączać własnych zapisów, obliczeń, wyciągów z banku oraz innych dokumentów nie wyróżnionych powyżej.

JAK WYGLĄDA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Analiza obejmuje indywidualną analizę dokumentów pod kątem określenia czy wstępują w nich postanowienia niedozwolone a także określenie jakiego typu roszczenia wobec banku można wysunąć. Analiza fiansowa obejmuje natomiast jaki wpłayw na finanse kretytobiorcy ma zastsowanie niedozwolonych postanowień umownych.

W ramach analizy pracownicy kancelarii przygotują także jasną strategię działania oraz zostaną dokładnie oszacowane koszty prowadzenia całej sprawy. Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna i oszacowanie kosztów prowadzenia sprawy jest możliwe dopiero po sporządzeniu analizy umowy kredytowej.

WAŻNE INFORMACJE:

Pamiętaj, że jeśli od czasu zawarcia umowy kredytowej minie 10 lat następuje przedawnienie  tracisz część uprawnień

Koniecznie przeczytaj:

Umowa kredytu CHF – możliwość dochodzenia roszczeń a przedawnienie. Przerwanie biegu przedawnienia

CO MOŻNA ZYSKAĆ

Celem większości pozwów jest wykazanie, że umowa kredytu indeksowanego/waloryzowanego jest obarczona wadami prawnymi a co za tym idzie wyeliminowanie indeksacji/walaroyzacji. Innymi słowy wyeliminowanie z umowy CHF od samego początku jej istnienia.

Przeczytaj także:

UWAGA:
PROWADZENIE KAŻDEJ SPRAWY ROZPOCZYNAMY OD ANALIZY UMOWY KREDYTU – OD TEJ ZASADY NIE MA ODSTĘPSTW – KOSZTY PROWADZENIA SPRAWY WYCENIANE SĄ INDYWIDUALNIE PO SPORZĄDZENIU ANALIZY! NIE PRZEJMUJEMY SPRAW W TRAKCIE PROWADZONYCH PRZEZ INNE KANCELARIE LUB BIURA PRAWNE
PROWADZIMY SPRAWY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU, WARSZAWA, KATOWICE, POZNAŃ, WROCŁAW, KRAKÓW, ŁÓDŹ i inne miasta – KANCELARIA ADWOKACKA SPECJALIZACJA KREDYTY WE FRANKACH