Kredyt we frankach – profesjonalna analiza umowy kredytowej

Kancelaria wykonuje analizę umowy kredytu BEZPŁATNIE !

Nasza kancelaria posiada bardzo doświadczony i jeden z największych w kraju zespół adwokatów i radców prawnych wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw frankowych. Sprawy frankowe prowadzimy od 2014 r. Bieg sprawie nadajemy od razu bez zbędnej zwłoki. W Kancelarii zatrudniamy 25 adwokatów i radców prawnych – wszyscy z wieloletnią praktyką zawodową w prowadzeniu sporów z bankami. Kancelaria nie zatrudnia aplikantów więc każdą sprawę prowadzi od początku do końca adwokat lub radca prawny.

Poniżej przedstawiamy procedurę jak przebiega analiza umowy kredytowej oraz jak przygotować się do złożenia pozwu.

Umowy kredytowe sporządzone przez banki to dokumenty skomplikowane, wymagające skrupulatnej analizy, różniące się między sobą nawet w ramach tej samej instytucji finansowej. W związku z powyższym nie ma możliwości udzielenia wyczerpującej porady prawnej przez telefon lub też na konsultacji w kancelarii przez wcześniejszej dokładnej analizy dokumentacji. W związku z powyższym pierwszym krokiem jaki należy zrobić do zgromadzić dokumentację.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ANALIZY UMOWY KREDYTU WE FRANKACH

  1. umowa o kredyt hipoteczny
  2. regulamin ( Cześć Ogólna Umowy ), zmiany regulaminu wysyłane przez bank
  3. wszystkie aneksy do umowy ( np: odraczające spłaty, zmieniające walutę spłat, zwiększające kredyt

Skany dokumentów prosimy przesłać na adres kredytywefrankach@adwokatjsosnowski.pl

W treści maila koniecznie prosimy o podanie KONTAKTOWEGO NUMERU TELEFONU

W tytule e-maila prosimy wpisać „ANALIZA UMOWY KREDYT CHF – NAZWISKO „

W związku z dużą ilością zapytań w miesiącach czerwiec 2019 czas wykonania analizy może wynieść 5-7 dni roboczych. Jeśli po tym czasie nie uzyskają Państwo odpowiedzi prosimy sprawdzić folder SPAM w poczcie e-mail lub kontakt telefoniczny pod nr tel. (22) 2951294 . W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o wysłanie e-maila z zapytaniem lub kontakt telefoniczny – służymy pomocą.

Analiza umowy kredytowej polega na ustaleniu czy w danym przypadku występują w umowie niedozwolone postanowienia umowne oraz jakie roszczenia można sformułować na podstawie danej umowy.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ANALIZY FINANSOWEJ

Ponadto w ramach analizy umowy kredytowej zostanie sporządzona analiza finansowa obejmująca szacowane korzyści jakie może przynieść wystąpienie z roszczeniami wobec instytucji finansowej

Niezbędne do tej analizy są następujące dokumenty:

  1. zestawienie dat płatności każdej z rat oraz oprocentowanie zastosowane przez bank do każdej raty
  2. zestawienie kwot pobranych przez bank – kwoty wyrażone w PLN aż do momentu podpisania aneksu umożliwiającego spłacanie kredytu bezpośrednio we frankach – po podpsianiu aneksu może być wyrażone w CHF
  3. informacja o wysokości transz kredytu oraz o dacie wyplaty każdej transzy (PLN)

Zaświadczenia tego typu wydawane są przez banki odpłatnie. Należy je uzyskać od banku samodzielnie oraz przesłać na adres kredytywefrankach@adwokatjsosnowski.pl

Prosimy nie dołączać własnych zapisów, obliczeń, wyciągów z banku oraz innych dokumentów nie wyróżnionych powyżej.

JAK WYGLĄDA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Analiza obejmuje indywidualną analizę dokumentów pod kątem określenia czy wstępują w nich postanowienia niedozwolone a także określenie jakiego typu roszczenia wobec banku można wysunąć. Analiza fiansowa obejmuje natomiast jaki wpłayw na finanse kretytobiorcy ma zastsowanie niedozwolonych postanowień umownych.

W ramach analizy pracownicy kancelarii przygotują także jasną strategię działania oraz zostaną dokładnie oszacowane koszty prowadzenia całej sprawy.

ZASTANAWIASZ SIĘ CZY WARTO – ZOBACZ WYROKI ORAZ ILE MOŻNA ZYSKAĆ

Celem większości pozwów jest wykazanie, że umowa kredytu indeksowanego/waloryzowanego jest obarczona wadami prawnymi a co za tym idzie wyeliminowanie indeksacji/walaroyzacji. Innymi słowy wyeliminowanie z umowy CHF od samego początku jej istnienia.

 

Zobacz ostatnie korzystne wyroki:

WYGRANE SPRAWY FRANKOWE – SPRAWDŹ LISTĘ

WAŻNE INFORMACJE:

Pamiętaj, że jeśli od czasu zawarcia umowy kredytowej minie 10 lat następuje przedawnienie  tracisz część uprawnień. Nadal jednak możesz skutecznie walczyć o swoje prawa w sądzie.

Umowa kredytu CHF – możliwość dochodzenia roszczeń a przedawnienie. Przerwanie biegu przedawnienia

INNE WAŻNE WPISY:

PROWADZIMY SPRAWY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU, WARSZAWA, KATOWICE, POZNAŃ, WROCŁAW, KRAKÓW, ŁÓDŹ i inne miasta. Możesz nas odwiedzić w naszych biurach w Warszawie oraz Gliwicach po wcześniejszym umówieniu spotkania.
 

 

 

ZOBACZ NASZE PORADY VIDEO NA KANALE YOUTUBE

KANAŁ YOUTUBE SOSNOWSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI