O tym, że banki chciały na kredytach frankowych zarobić, niekoniecznie w uczciwy sposób, wiadomo od dawna, kredytobiorcom natomiast nie pozostało nic innego jak szukać sprawiedliwości w sądzie.

Po kilku latach batalii sądowych wypracowano linię orzeczniczą, która sprzyja frankowiczom, wielu kredytobiorcom udało się bowiem odzyskać od banku pieniądze i pozbyć się z umowy niekorzystnych zapisów, taka korzystna sytuacja mobilizuje więc kolejnych kredytobiorców do walki o swoje prawa.

W skrócie :

Nasz damowy kalkulator dla frankowiczów (dokonaj sam obliczeń w 3 min) https://kalkulatorfrankowicza.pl

Co możesz zyskać pozywając bank o odfrankowienie

  • Odzyskanie ok 1/3 wpłaconych rat nadpłaconych w przeciągu ostatnich 10 lat
  • Zmniejszenie wysokości raty o ok 50%
  • Mniejsza kwota kredytu do spłaty w przyszłości ( zwykle ok 100 tyś zł )
  • Kredyt staje się złotówkowy z oprocentowaniem LIBOR
  • Brak ryzyka walutowego ( nie martwisz się o wzrost kursu franka )
  • Bank gdy przegra zwraca koszty procesu

 

Gdy już jednak kredytobiorca podejmie decyzję o wystąpieniu z pozwem przeciwko bankowi pojawia się kolejne pytanie, a mianowicie z jakim roszczeniem do banku wystąpić, w każdym pozwie należy przecież oznaczyć wartość przedmiotu sporu, czyli wskazać należy kwotę której od banku żądamy.

Dochodzona od banku kwota, a właściwie sposób jej wyliczenia, zależą przede wszystkim od tego z jakiego rodzaju żądaniem kredytobiorca wystąpi do banku, a więc czy będzie chciał unieważnić zawartą umowę kredytową, czy zainteresowany będzie tylko usunięciem z umowy niekorzystnych postanowień.

W przypadku żądania unieważnienia umowy kredytu nadpłatę oblicza się w bardzo prosty sposób, gdyż w takim przypadku umowa kredytowa traktowana jest jak nigdy nie zawarta, każda ze stron zobowiązana jest więc do zwrotu wszystkich tych świadczeń, które otrzymała od drugiej strony w ramach zawartej umowy.

Zobacz:

Baza wyroków – Wygrane sprawy frankowe

 

Jeśli więc kredytobiorca otrzymał kredyt na kwotę 250 000 zł, jednak do banku, z uwzględnieniem kolejnych rat, prowizji, odsetek i wszystkich kosztów około kredytowych, wpłacił kwotę 330 000 zł, to nadpłata w takim przypadku wynosi 80 000 zł i właśnie taką kwotę, po wzajemnym rozliczeniu, bank będzie zobowiązany zwrócić kredytobiorcy.

W procesach sądowych prowadzonych przeciwko bankom bardzo często pojawia się argument, że unieważnienie zawartej umowy wcale nie jest korzystne dla kredytobiorcy, gdyż może się okazać, że nadpłaty tak naprawdę nie ma, a dzieje się tak w sytuacji, gdy kwoty przekazane przez kredytobiorcę do banku nie pokrywają całego otrzymanego kredytu, wówczas więc powstaje niedopłata, którą na skutek unieważnienia zawartej umowy kredytobiorca będzie musiał przekazać do banku.

Owszem, taka sytuacja może nie być dla kredytobiorcy komfortowa, jeśli bowiem do banku przekazał 200 000 zł, a kredyt opiewał na kwotę 250 000 zł, to do spłaty pozostało mu jeszcze 50 000 zł, biorąc jednak pod uwagę ogólny rozrachunek, a więc, że po wpłacie owych 50 000 zł kredyt zostanie w całości rozliczony i tak naprawdę nie będzie on istniał, nie będzie więc również hipoteki na nieruchomości i nie będzie trzeba przez kilkanaście kolejnych lat spłacać comiesięcznych rat w zawyżonej wysokości, to takie rozwiązanie wcale nie musi być dla kredytobiorcy niekorzystne.

Nieco inaczej, bardziej skomplikowanie, wygląda natomiast sytuacja, gdy umowy nie unieważniamy, lecz jedynie chcemy usunąć z niej zapisy, które odnoszą się do waluty obcej, czyli gdy chcemy doprowadzić do tzw. odfrankowienia umowy.

W takim więc przypadku, gdy kredyt jest indeksowany do franka szwajcarskiego, po odfrankowieniu taki kredyt będzie kredytem złotówkowym, kwota kredytu wyrażona będzie w złotówkach i będzie taka jak na początku, lecz już bez indeksacji do waluty obcej, który powiększony następnie zostanie o oprocentowanie LIBOR i marżę banku.

Żeby więc w takiej sytuacji policzyć nadpłatę trzeba najpierw ustalić w jakiej wysokości kredytobiorca spłacałby kolejne raty kredytu, gdyby w umowie nie było zapisów dotyczących indeksacji, innymi więc słowy, trzeba zrobić symulację spłat poszczególnych rat kredytu złotówkowego powiększonego o oprocentowanie LIBOR.

Następnie, obliczone w ten sposób raty kredytu złotówkowego należy zsumować i otrzymaną kwotę odjąć od kwoty, która faktycznie została do banku wpłacona na podstawie zawartej umowy kredytowej. Wynik otrzymany po takim zabiegu stanowi nadpłatę o której zwrot kredytobiorca może ubiegać się w sądzie.

ZRÓB OBLICZENIA KORZYSTAJĄC Z NASZEGO KALKULATORA DLA FRANKOWICZÓW – KLIKNIJ PONIŻEJ

Odfrankowienie umowy kredytowej spowoduje zatem, że bank odda część środków wpłaconych przez kredytobiorcę, pamiętać jednakże należy, że odfrankowienie spowoduje również, że pozostałe do spłaty raty kredytu nie będą już zależne od kursu franka szwajcarskiego, zatem obliczane będą z pominięciem kursu waluty obcej, będą więc znacznie niższe.

Obliczenie nadpłaty, zwłaszcza w przypadku odfrankowienia kredytu, może nastręczać nieco trudności, zabieg ten jest jednak niezbędny by określić wartość przedmiotu sporu, dlatego gdy masz problem z określeniem tej wartości, nie bój się skorzystać z pomocy specjalisty w tym zakresie, gdyż jeśli nie podejmiesz działań przeciwko bankowi już nigdy nie zobaczysz swoich pieniędzy.

Jak policzyć nadpłatę dla kredytu frankowego – kalkulator
Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *