Wersja tekstowa:

Mamy przyjemność Państwa poinformować, że nasza Kancelaria odnotowała kolejny sukces w postaci prawomocnego wyroku w sądzie II instancji. W całości wygraliśmy proces przeciwko mBank S.A., sądy obu instancji w całości uwzględniły nasze stanowisko procesowe, zaś Sąd Okręgowy  w Warszawie za bezzasadną uznał apelację banku.

 

W pierwszej kolejności, mając na uwadze wolę naszych klientów, dochodziliśmy roszczenia o zapłatę, czyli tzw. odfrankowienia umowy. Sąd zwrócił uwagę na niedozwolony charakter klauzul indeksacyjnych, które pozwalały bankowi kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorców w oparciu o kursy tabelowe banku. Doprowadziło to wykreowania nadpłaty na każdej racie kredytu, które w całości złożyły się na główne roszczenie pozwu.

 

Apelację od wyroku złożył mBank.

Po wymianie pism procesowych Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy wyznaczył na dzień 30 września 2020 r. termin rozprawy apelacyjnej. W toku rozprawy podtrzymaliśmy nasze stanowisko, zwracając w mowie końcowej na kluczowe aspekty w naszej argumentacji.

W ogłoszonym tego samego dnia wyroku, Sąd oddalił apelację banku i utrzymał dotychczasowy wyrok. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że bezpodstawny był zarzut braku statusu konsumenta po stronie kredytobiorców. Fakt zarejestrowania działalności gospodarczej w kredytowanej nieruchomości w kilka lat po zaciągnięciu kredytu nie przesądza zdaniem Sądu o ścisłym związku kredytu z działalnością.

W ocenie Sądu również fakt, że kredyt został zaciągnięty na spłatę poprzedniego kredytu hipotecznego, świadczy jednoznacznie o przeznaczeniu kredytu na cele mieszkaniowe, niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Odfrankowienie umowy przeznaczone jest dla klientów, którzy chcieliby utrzymania w mocy umowy kredytu, z niższą ratą, z uniknięciem końcowych rozliczeń z bankiem. Polega na przekształceniu kredytu w kredyt złotowy, oprocentowany według stawki LIBOR. Wyeliminowanie CHF i klauzul indeksacyjnych z umowy oznacza zasądzenie na rzecz klienta całej kwoty nadpłat dokonanych dotychczas oraz dalszą spłatę kredytu według nowego, czysto złotówkowego, harmonogramu. By takiego roszczenie skutecznie dochodzić, należy przedstawić sądowi kalkulację roszczeń z wyszczególnieniem kwoty nadpłat.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wywołana w toku sprawy opinia biegłego była spójna z dołączoną do pozwu kalkulacją nadpłat, przygotowaną na potrzeby pozwu przez współpracującego z Kancelarią analityka. Z tego względu sąd uznał przedstawione przez nas dowody za wiarygodne i uwzględnił w całości nasze roszczenie.

 

Wskazane motywy wyroku potwierdzają koncepcję Kancelarii w kształtowaniu roszczeń w sprawach frankowych, pozwalające zarówno na dochodzenie nieważności umowy, jak i jej odfrankowienie, z uwzględnieniem lepszego dla naszych klientów rozwiązania.

 

 

Bank musi oddać NASZEMU KLIENTOWI 70.000,00 zł – Prawomocnie WYGRYWAMY z mBank [VIDEO]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *