Czy miał Pan/Pani inny kredyt związany z walutą obcą? TAKNIE
Czy kredyt był nadpłacany? TAKNIE
Czy zostały podpisane jakiekolwiek aneksy do umowy kredytu? TAKNIE
Czy została zwiększona kwota kredytu? TAKNIE
Czy kredyt został spłacony wcześniej? TAKNIE
Czy w nieruchomości była prowadzona działalność? TAKNIE
Czy nieruchomość była wynajmowana? TAKNIE


Możesz wybrać kilka plików o łącznej wartości max 50 mb. W przypadku problemów z wysłaniem załącznika skontaktuj się z nami tel: 604-905-856 lub prześlij zgłoszenie bezpośrednio na e-mail kredytywefrankach@adwokatjsosnowski.pl