Czy miał Pan/Pani inny kredyt związany z walutą obcą? TAKNIE
  Czy kredyt był nadpłacany? TAKNIE
  Czy zostały podpisane jakiekolwiek aneksy do umowy kredytu? TAKNIE
  Czy została zwiększona kwota kredytu? TAKNIE
  Czy kredyt został spłacony wcześniej? TAKNIE
  Czy w nieruchomości była prowadzona działalność? TAKNIE
  Czy nieruchomość była wynajmowana? TAKNIE
  Czy kredyt służył do spłacenia innego kredytu? TAKNIE
  Cel/przeznaczenie kredytu:
  Czy w umowie znajduje się kilku Kredytobiorców? TAKNIE
  Czy którykolwiek z Kredytobiorców zmarł? TAKNIE

  Czy po zmarłym Kredytobiorcy przeprowadzono postępowanie spadkowe? TAKNIE

  Czy którykolwiek z Kredytobiorców został zwolniony z długu? TAKNIENIE WIEM


  Możesz wybrać kilka plików o łącznej wartości max 50 mb. W przypadku problemów z wysłaniem załącznika skontaktuj się z nami tel: 509-127-276 lub prześlij zgłoszenie bezpośrednio na e-mail kredytywefrankach@adwokatjsosnowski.pl