Czy miał Pan/Pani inny kredyt związany z walutą obcą? TAKNIE

  Czy kredyt był nadpłacany? TAKNIE

  Czy zostały podpisane jakiekolwiek aneksy do umowy kredytu? TAKNIE

  Czy została zwiększona kwota kredytu? TAKNIE

  Czy kredyt został spłacony wcześniej? TAKNIE

  Czy w nieruchomości była prowadzona działalność? TAKNIE

  Czy nieruchomość była wynajmowana? TAKNIE

  Czy kredyt służył do spłacenia innego kredytu? TAKNIE

  Cel/przeznaczenie kredytu:

  Czy w umowie znajduje się kilku Kredytobiorców? TAKNIE

  Czy którykolwiek z Kredytobiorców zmarł? TAKNIE

  Czy po zmarłym Kredytobiorcy przeprowadzono postępowanie spadkowe? TAKNIE

  Czy którykolwiek z Kredytobiorców został zwolniony z długu? TAKNIENIE WIEM

  Możesz wybrać kilka plików o łącznej wartości max 50 mb. W przypadku problemów z wysłaniem załącznika skontaktuj się z nami tel: 509-127-276 lub prześlij zgłoszenie bezpośrednio na e-mail kredytywefrankach@adwokatjsosnowski.pl