Prawomocnym wyrokiem z dnia 22 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I ACa 308/22 w osobie SSA Marzanna Góral, zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2021 r., sygn. akt I C 1181/19 (SSO Ewa Ligoń-Krawczyk) w ten sposób, że ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF pomiędzy Klientami Kancelarii, a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zasądził od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Klientów kwotę 10 029,48 zł wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty, a także zasądził od mBank S.A. z siedzibą Warszawie na rzecz Klientów kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Za postępowanie przed sądem II instancji zasądził od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Klientów kwotę 9.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Postepowanie w I instancji trwało 27 miesięcy. W sprawie odbył się tylko jeden termin rozprawy na którym został przesłuchany Powodowie. Sąd I instancji we wspomnianym składzie konsekwentnie twierdzi, że umowy powiązane z walutą obcą są ważne i oddalił powództwo. Dopiero postępowanie przed sądem odwoławczym pozwoliło skorygować ten wyrok. 

Postępowanie przed Sądem II instancji trwało 15 miesięcy, gdzie odbył się jeden terminy rozprawy – Sąd odebrał stanowiska od pełnomocników stron oraz pouczył Klientów o skutkach orzeczenia przesłankowo stwierdzającego nieważność umowy kredytu. Sprawne postępowanie przed Sądem II instancji po raz kolejny pozwoliło na uzyskanie wyroku zgodnego z przeważającą linią orzeczniczą ukształtowaną przez TSUE oraz Sn. Łącznie zatem postępowanie w obu instancjach trwało 42 miesiące. 

Sprawę prowadzi Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

 

PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach mBank „Multiplan”. Wygrywamy w Apelacji w Warszawie po SSO Ewa Ligoń-Krawczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *