W dniu 9 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w sprawie o sygn. akt I C 1559/19 wyrok unieważniający w całości umowę kredytu zawartą z d. EFG Eurobank Ergasias S.A., którego następcą prawnym jest Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu. Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów postępowania w kwocie 6 417 zł.

Sprawa dotycząca roszczeń kredytobiorców została zarejestrowana 3 grudnia 2019 r. Rozprawę w sprawie wyznaczono na dzień 12 sierpnia 2020 r., jednak została ona w ostatniej chwili odwołana z uwagi na delegację sędzi Kamili Spalińskiej do Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Po wyznaczeniu nowego sędziego referenta w sprawie nastąpiło przesłuchanie świadka zgłoszonego przez bank w formie pisemnej oraz wyznaczono kolejny termin rozprawy na dzień 7 września 2021 r.

 

Na rozprawie sędzia Joanna Radzyńska-Głowacka przesłuchała powodów i odroczyła ogłoszenie wyroku do dnia 9 września 2021 r. Dwa dni po pierwszej rozprawie sędzia ogłosiła wyrok uwzględniający główne żądanie pozwu. Sędzia wskazała na abuzywność klauzul przeliczeniowych zawartych w umowie i braku możliwości utrzymania umowy w mocy.

Obie rozprawy wyznaczone w sprawie odbyły się zdalnie. Sędzia skorzystała także z formy pisemnego przesłuchania świadka na piśmie. Zeznania nie przyniosły w sprawie przydatnych okoliczności, ale jednak przyniosły skutek oczekiwany przez bank – opóźniły termin rozprawy.

Wyrok nie jest prawomocny, bank złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski

Unieważnienie kredytu EFG Eurobank Ergasias S.A. (Raiffeisen BI). Kolejna wygrana w SO w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *