Wyrokiem z dnia dnia 05 sierpnia 2022 r., w sprawie o sygn. akt XXVIII C 1466/21, Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszą Klientkę z pozwanym, Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie , jest nieważna, oraz zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji, zasądził od banku na rzecz Klientki kwotę 56 789,72 zł oraz 33 334,12 chf, wraz z ustawowymi odsetkami, nadto obciążył pozwanego wszelkimi kosztami procesu.

Pozew wpłynął do Sądu w dniu 13 kwietnia 2021 r.

Strony wymieniły po dwa pisma.

Pozwany akcentował, iż Klientka została poinformowana o ryzyku, albowiem podpisała oświadczenia, nadto roztrząsana była pełnomocnika banku kwestia wynajmowania części nieruchomości, dwa lata po podpisaniu umowy kredytu indeksowanego co CHF

Nadto z uwagi na czas trwania postępowania, stanowisko Klientki zostało zaktualizowane.

W trakcie trwania procesu pełnomocnik banku zaproponował ugodę, jednak jej warunki były dla Klientki nieakceptowalne.

Odbyły się dwa zdalne termin rozprawy.

  • 14.01.2022 r.
  • 29.07.2022 r.

Przesłuchanie Powódki, w tej konkretnej sprawie, odbyło się dosyć drobiazgowo, stąd niezbędne były aż dwa terminy rozprawy.

Sąd odroczył publikację wyroku na dzień 5 sierpnia 2022 r. – wtedy to zapadł korzystny dla Klientów wyrok.

Sąd  podzielił w całości argumenty Strony powodowej.

W ustnych zasadniczych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, iż postanowienia umowy dotyczące klauzul indeksacyjnych stanowią postanowienia abuzywne, a po ich wyeliminowaniu, umowy nie można dalej wykonywać.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i adw. Kamil Kozak – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu mBank i 56 789,72 zł oraz 33 334,12 chf dla naszych Klientów. Bank proponował UGODĘ i przegrał. Wygrywamy w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *