Wersja tekstowa:

Dzień dobry,

Adwokat Dawid Woźniak Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

W dzisiejszym materiale chciałbym omówić dla Państwa jeden z ostatnich wyroków uzyskanych przez naszą Kancelarię w sprawie kredytu indeksowanego dotyczącego umowy przygotowanej przez bank. W dniu 5 października bieżącego roku uzyskaliśmy wyrok ustalający nieważność tej umowy w całości.

Klientka kancelarii złożyła pozew w lipcu roku 2019 w październiku 2020 mamy już orzeczenie korzystne. Wyrok nie jest prawomocny. Dosłownie tydzień temu uzyskaliśmy od sądu uzasadnienie tego orzeczenia.

Spodziewamy się w najbliższych dniach apelacji ze strony banku jednak uzasadnienie jest przykładem aktualnie najbardziej popularnej ścieżki prowadzącej do uznania umowy kredytu za nieważną.

Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie uznała że część klauzul znajdujących się w umowie jest abuzywna. Na 43 stronach uzasadnienia rozważyła spełnienie wszystkich przesłanek wynikających z właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego i uznała że kwestionowane przez nas klauzulę są niedozwolone w związku z tym rozważyła również, co powinno być skutkiem usunięcia tych klauzul z umowy i uznała że bez tych klauzul umowa nie może zostać wykonana i powinna w całości upaść.

Zostało to odzwierciedlone w punkcie pierwszym wyroku. Sprawa jest o tyle ciekawa, że zawiera pewne szerokie rozważania oparte o dowód z przesłuchania stron co pokazuje jak ważnym dowodem jest przesłuchanie strony w sprawie frankowej.

Sędzia uznała a ten dowód spontaniczny, za spójny i logiczny przez to potraktowała go jako najpełniejsze źródło tego w jaki sposób została zawarta umowa. W oparciu o ten dowód stwierdziła, że klient nie otrzymał od banku rzetelnej i pełnej informacji o ryzyku kursowym i to doprowadziło  do wniosku, że umowa jest nieważna.

Ciekawostką dotyczącą wyroku jest również zawarcie przez sędziego w treści uzasadnienia alternatywnej drogi do ustalenia nieważności umowy  bowiem sędzia uznała że umowa kredytu indeksowanego we  wzoru zaproponowanym przez bank jest sprzeczna z naturą kredytu jako stosunku prawnego, bowiem taka umowa  kredytu w której nie da się ustalić, ani wysokości kwoty zobowiązania, ani wysokości raty w oparciu o brzmienie tej umowy nie może być ważna z tych też względów sędzia w całości unieważniła umowę i zasądziła zwrot wszystkich kosztów procesu na rzecz naszego Klienta.

Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do zapoznania się z innymi materiałami

Unieważnienie kredytu mBank w sentencji wyroku [VIDEO]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *