Wyrokiem z dnia 15 grudnia 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt: I C 19/21, Sąd Okręgowy w Gliwicach, I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawarta przez naszą Klientkę z  Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną w Warszawie, jest nieważna. Sąd zasądził od Banku na rzecz Klientki kwotę 26 505,23 złotych z ustawowymi odsetkami, nadto zasądził całość kosztów procesu, z uwagi na wygranie sprawy przez kancelarię.

Jest to sprawa wyjątkowa z dwóch przyczyn. 

Po pierwsze, wyrok zapadł w sądzie, który co do zasady, w zakresie rozpoznawania umów Własny Kąt, zawieranych z PKO Bank Polski S.A., charakteryzuje się  znaczącymi komplikacjami i często odmienną, niekorzystną praktyką orzeczniczą, względem innych sądów.

Po drugie, Klientka zgłosiła się do naszej kancelarii, w trakcie sprawy. Pierwotnie klientkę reprezentowała kancelaria niewyspecjalizowana w sprawach frankowych, co mimo zapewne najlepszych chęci, skutkowało rażącymi brakami w argumentacji, oraz niefortunną konstrukcją żądań.

Sprawa została formalnie zarejestrowana w Sądzie w styczniu 2021 r. 

Dopiero 24 sierpnia 2021 r., Klientka powierzyła naszej kancelarii prowadzenie sprawy.

Koniecznym okazała się czasochłonna, istotna modyfikacja stanowiska i rozbudowanie argumentacji. Dodatkowym kłopotliwym wątkiem był krótki termin do sporządzenia pisma z nowym stanowiskiem.

W sprawie odbyły się aż 4 rozprawy – w dniu 31 maja 2021 r., 26 lipca 2021 r., 4 października 2021 r., oraz 15 listopada 2021 r.

Sąd przesłuchał dwóch świadków banku. 

W sprawie, na skutek wniosku złożonego przez adwokata Kancelarii, Sąd dopuścił uzupełniające przesłuchanie Powódki, mające na celu poprawienie wydźwięku oświadczeń, składanych w czasie, gdy Klientkę reprezentowała inna kancelaria. 

Bank forsował w toku sprawy w szczególności okoliczność, iż Powódka mogła rzekomo od początku spłacać kredyt w CHF – kontrargumentację w tym zakresie przedstawił adwokat z naszej Kancelarii.

Pełnomocnik banku nie zaproponował ugody.

Z uwagi na stopień komplikacji sprawy, sąd odroczył publikację aż do dnia 15 grudnia 2021 r.

15 grudnia 2021 r., po niezwykle intensywnym, wymagającym dużego zaangażowania procesie, Sąd ogłosił orzeczenie, orzekając na korzyść Klientki. 

Sąd uwzględnił argumenty Strony powodowej dotyczące występowania w umowie klauzul abuzywnych, oraz okoliczności zawarcia umowy. 

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach „Własny Kąt” PKO BP. Wygrywamy w Gliwicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *