Wersja tekstowa:

Dzień dobry adwokat Kamil Kozak, kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Klienci, którzy są przekonani co do tego, że umowa wiążąca ich z bankiem jest nieważna bardzo często zadają pytania dotyczące zaprzestania płatności rat kredytu.

Szczególnie teraz w tej specyficznej sytuacji kiedy z jednej strony kondycja finansowa kredytobiorców jest coraz gorsza a drugiej strony następuje dosyć widoczny wzrost kursu franka szwajcarskiego.

Postaram się możliwie zwięźle w pierwszej kolejności wskazać Jakie są konsekwencje zaprzestanie płatności rat kredytu frankowego? a z drugiej strony jakie są konsekwencje tego zaprzestania jeżeli uczyni się  to w trakcie trwania procesu.

Na etapie przedsądowym  jak i na etapie sądowym możemy spodziewać się, że bank wystąpi przeciwko kredytobiorcy z pozwem.

Oczywiście nie zrobi tego od razu. W pierwszej kolejności wykorzysta procedurę związaną z wzywaniem do zapłaty poszczególnych rat może to przybrać formę wiadomość SMS bądź wezwań do zapłaty.

Jeżeli ilość niezapłaconych rat zgodnie z treścią umowy bądź regulaminu umożliwi bankowi wypowiedzenie umowy bank to zrobi.

 Bank prześle oświadczenie wraz z wezwaniem do zapłaty już całego kredytu.

Oczywiście w miedzyczasie bank musi proponować jakieś polubowne rozwiązania ale możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że te rozwiązania będą po prostu dla frankowiczów niekorzystne.

Jedyną niekorzystną konsekwencją tego że kredytobiorca zaprzestanie płatności rat kredytu jest to, że bank  może wpisać frankowicza do bazy BIK.

Nie może korzystać z takiej instytucji jak BTE, nie może od razu udać się do komornika nie może zaspokajać się z nieruchomości ( zabrać frankowiczowi mieszkania lub domu ) 

Bank ma  3 lata żeby wystąpić z pozwem przeciwko frankowiczowi. Możemy założyć że na pewno nastąpi to szybciej, nikt nie bedzie ryzykował, że jego roszczenie się przedawni.

 Tutaj należy wzmóc czujność, należy być przygotowanym że od momentu wypowiedzenia i otrzymania też wezwania do zapłaty w każdej chwili możemy otrzymać bądź pozew lub nakaz zapłaty.

 Trzeba na pewno w dużo większym stopniu kontrolować przychodzącą korespondencję, można założyć konto na portal informacji sądowej żeby się dowiadywać czy ewentualnie bank nie założył przeciwko nam sprawy.

To jest ten właściwy moment po wypowiedzeniu umowy przez bank żeby poszukać profesjonalisty adwokata, kancelarii od kredytów frankowych która pomoże nam w sprawie.

Procedura cywilna w szczególności w tego typu sprawach jest skomplikowana trzeba mieć wiedzę co do formowania prawidłowych twierdzeń, formowania prawidłowo wniosków dowodowych.

Trzeba wiedzieć jakie są konsekwencje ewentualnego zaniedbania terminów procesowych, trzeba znać orzecznictwo.Trzeba dołożyć należytej staranności aby żaden z terminów nie uniknął 

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć że akurat nasza kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni jeszcze nigdy nie przegrała sprawy, którą w takich okolicznościach bank założył przeciwko kredytobiorcy.

Oczywiście istnieje też druga możliwość którą sygnalizowałem na początku a mówicie, że kredytobiorca zaprzestanie płatności rat kredytu już w trakcie sprawy o ustalenie nieważności co będzie oczywiście naturalną konsekwencją tego że taki kredytobiorca będzie uważał przecież taka umowa jest nieważna.

Bank prawdopodobnie w takiej sytuacji zrobi dokładnie to samo o czym mówiłem wcześniej. Zastosuje tą samą procedurę która będzie zmierzała w pierwszej kolejności do wypowiedzenia umowy, wezwania do zapłaty całości kredytu a następnie albo wystąpienia z powództwem wzajemnym albo z pozwem.

Nie wykluczone jest, że obie te sprawy mogą być procedowane równolegle.

Sąd może je zawiesić ale takiej pewności nigdy nie mamy.

 

Absolutnie optymalnym rozwiązaniem jeżeli chodzi o zaprzestaniu płatności rat jest uzyskanie postanowienia o zabezpieczeniu w sprawie kredytu frankowego.

To postanowienie o zabezpieczeniu może mieć 2 formy.

Pierwsza forma to jest taka, że sąd zakazuje bankowi wypowiedzieć umowę kredytu klientowi a po drugie, że sąd może wstrzymać obowiązek płatności rat kredytu.

Jest to sytuacja oczywiście jak już wspomniałem optymalna ale która niestety rzadko zdarza się.

 Ponieważ trzeba wykazać interes prawny. Co do zasady dotychczas większe szanse na uzyskanie takiego postanowienia były w sprawach toczonych przeciwko Getin Nobel Bank, BPH.

Teraz ostatnio otworzyła się furtka bo 9 kwietnia 2020 roku zapadło orzeczenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu gdzie sąd udzielił zabezpieczenia w sprawie przeciwko mBank.

 Co do zaprzestania płatności rat rekomenduje, żeby tego nie robić.

 A co z tego względu, że tak jak już mówiłem wcześniej – istnieje taka możliwość, że będzie konieczność procedowania 2 spraw naraz co będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami po stronie klienta.

Po drugie jeżeli niestety rozstrzygnięcie spraw nie będzie takie jak można było tego na początku oczekiwać może się okazać że kredytobiorca będzie musiał jednorazowo spłacić całą należność.

 A to wychodzi zazwyczaj astronomiczna kwota biorąc pod uwagę wartości kredytów frankowych.

Poza tym należy się też liczyć z tym, że jeżeli kredytobiorca nie będzie w stanie zapłacić całej tej należności bank może zaspokoić się z nieruchomości.

 Na zakończenie jeżeli Państwo będą przeczuwać jakieś problemy finansowe po swojej stronie radzę w tej materii skonsultować się z profesjonalistą – doświadczoną kancelarią od spraw kredytów frankowych tym chociażby z prawnikami z naszej kancelarii.

 Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia

Utrata pracy, dochodów lub świadoma decyzja i zaprzestanie spłaty kredytu frankowego [VIDEO]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *