W dniu 03 października 2019 roku zapadły długo oczekiwany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrok dotyczący  polskich kredytobiorców mianowicie Państwa Dziubak przeciwko bankowi Raiffeisen w przedmiocie kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które w pełni podziela wcześniej wydaną w maju tego roku opinia rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to kredytobiorca wskazuje sądowi, które rozwiązanie jest do niego korzystne.

To znaczy, jeżeli kredytobiorca w pełni świadomie zdaje sobie sprawy z konsekwencji unieważnienia umowy kredytu i wnosi o unieważnienie kredytu to sąd orzekający musi wziąć jego żądanie pod uwagę.

Nie może już oddalić żądania kredytobiorcy z uwagi na to, iż sąd swobodnie, dowolnie stwierdza że byłoby to niekorzystne dla kredytobiorcy skoro kredytobiorca znając konsekwencje uważa, że dla niego to rozwiązanie korzystne będzie.

Jednocześnie sąd Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykluczył możliwość uzupełnienia luki jaka powstaje na skutek wyeliminowania nieuczciwego mechanizmu indeksacyjnego jakimkolwiek innym kursem rzekomo godziwym takim jak średni kurs NBP a zatem tej luki która powstaje poprzez usunięcie  franka szwajcarskiego z umowy nie można niczym uzupełnić.

Czy zatem umowa może dalej funkcjonować jako umowa o charakterze złotówkową oprocentowana statką libor z orzeczenia dzisiejszego wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości wynika odpowiedź że jak najbardziej tak.

Nie mniej jednak sąd musi tutaj dokonać wyboru czy w świetle zaistnienia w danej indywidualnej umowie klauzul niedozwolonych  umowa może w dalszym ciągu funkcjonować jako złotówkowa czy też mieć charakter w całości nieważny tutaj należy rozpatrzyć w interes konsumenta ale interes konsumenta jaki temu konsumentowi przyświeca na moment złożenia pozwu a nie na moment zawarcia umowy kredytowej.

To są najważniejsze motywy rozstrzygnięcia tego niezwykłe obszernego orzeczenia niewątpliwie będzie miało ono istotny wpływ na orzecznictwo na linię orzeczniczą sądów powszechnych. Ujednolici linię orzeczniczą i uniemożli oddalenia pozwów na co najmniej kilku podstawach na których do tej pory czasami sądy tego typu sprawy oddały.

Dziękuję Państwu za uwagę pozdrawiam i do zobaczenia

Wyrok Tsue – co daje frankowiczom [ VIDEO ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *