Kredyt z przeznaczeniem środków kredytu na finansowanie przedpłat na poczet budowy i nabycia od dewelopera lokalu mieszkalnego przyznany  na kwotę 329 000 zł, waloryzowany kursem CHF . Zawrotna kwota wkładu własnego, aż 10 000 zł – 2,95 % całkowitego kosztu Inwestycji (doprecyzowując, tak to kredyt z 2009 r., brzmi abstrakcyjnie przy obecnych 20 %). Brak możliwości pokrycia w większej kwocie wkładu własnego.  Start w nowe życie, gdzie zakup mieszkania to konieczność. Zaufany bank oferujący mPlan, który nie do końca okazał się dobrym planem na przyszłość dla naszego Powoda.

Tym razem pozywamy mBank na kwotę 9 884, 90 zł. W całości odzyskana, rzecz jasna  wraz z odsetkami. Znamiennym w tej sprawie jest okres czasu, po jakim staje się możliwe odzyskanie  od banku pieniędzy, które rzecz jasna w żadnym czasie nie były mu należne. Wszystkie trzy raty ubezpieczenia powróciły do Powoda. Równowartość wniesionego wkładu.

Kolejny raz mamy ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Zaś konstrukcja trochę odmienna. 36 – miesięczny okres ubezpieczenia, jeżeli w tym okresie nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ( z góry nierealne ) nastąpi jego automatyczna kontynuacja, z zastrzeżeniem 180 miesięcznego okresu maksymalnego jego trwania. Kwota ubezpieczenia znaczna 3 209,50 zł z automatu pobierane  z konta naszego Powoda.

W tym przypadku nieco bardziej znany ubezpieczyciel, mianowicie TUiR Allianz S.A., dalej mniej lub bardziej znany regres ubezpieczeniowy. Rzecz jasna nastąpił  brak spłaty zadłużenia objętego ubezpieczeniem niskiego wkładu w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie uległo przedłużeniu. Reklamacja nie odniosła pożądanego skutku. Raty ubezpieczenia powiększały się.

Nasz kredytobiorca nie miał realnej możliwości sfinansowania wkładu własnego w żądanej przez bank wysokości, zatem został wręcz zmuszony do skorzystania  z takiego a nie innego zabezpieczenia. Zmuszony okolicznościami i działaniem banku, celowo nie informującym o ryzyku wynikającym z takiego zabezpieczenia, czasu jego trwania, kosztów.

Kancelaria szczegółowo przyjrzała się ponownie samej umowie kredytowej jak i nieszczęsnemu UNWW. Jak się okazało należało sięgnąć dalej i zaczerpnąć orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd w uzasadnieniu wprost podzielił, że uznanie wskazanego postanowienia umownego za niedozwolone bez konieczności badania jego abuzywnego charakteru.  Miej na uwadze,  że mBank uprzednio działał pod nazwą BRE Bank S.A. czy też Multibank.

Ponownie nasz klient podpisuje wzorzec umowy, nie zostaje w żaden sposób poinformowany o zasadach działania zabezpieczenia, na które się decyduje. Kuriozalnym okazało się w toku prowadzonego postępowania sądowego – wypełnianie przez pracownika banku formularza kredytowego za naszego klienta. Niemożliwe a jednak!

Ubezpieczenie kredytu, odnawiające się, raty z tendencją wzrostu, tajemnicze okoliczności innego zdarzenia kończącego okres ubezpieczenia, pomimo spłacania kredytu, Twoje zadłużenie rośnie – na przestrzeni lat staje się znajomy w Twojej sprawie? Zatem czas oddać w ręce profesjonalisty swoją umowę kredytową.

Bank ponownie nieudolnie próbował forsować, udając,  że chyba sam nie wie co powinien świadczyć ogółem a co zaś dodatkowo. Sąd szczegółowo przeanalizował ekonomiczny aspekt udzielonego zabezpieczenia.  Upraszczając czy takie ubezpieczenie było dla Powoda korzystne czy też nie. Czy uzyskał coś w zamian od banku oraz czy może wszelkim ryzykiem i kosztami obciążony został kredytobiorca.

Pora zatem się zastanowić drogi Czytelniku jaka jest Twoja pozycja w relacji z bankiem czy czasem bank wykorzystując swoją przewagę jako profesjonalnego działającego przedsiębiorcę na rynku, na Ciebie przerzuca  całość zobowiązań finansowych i zagrożeń wynikających z umowy. Tym samym nie oferując Ci nic wzmian. W zamian możesz otrzymać co najwyżej żądanie regresu od banku, który i tak już zapewne wcześniej uzyskałby odszkodowanie od ubezpieczyciela. Ostatecznie mamy konsumenta ponoszącego koszty ubezpieczenia bez jakiegokolwiek dobrodziejstwa z niego płynącego.  Musisz ubezpieczyć – płacisz. Nie spłacasz kredytu – płacisz. I gdzie tu ochrona?

MASZ KREDYT WE FRANKACH —> Zleć analizę umowy kredytu CHF

CHCESZ ODZYSKAĆ UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO —> Odzyskaj ubezpieczenie niskiego wkładu UNWW

MASZ KREDYT W ZŁOTÓWKACH LUB INNY PROBLEM Z BANKIEM – NAPISZ adwokat@adwokatjsosnowski.pl

Uwaga! W większości przypadków banki dobrowolnie nie zwracają uiszczanych składek.  Najczęściej na przestrzeni wielu lat, których kwoty opiewają na kilkanaście tysięcy złotych.  Nieuniknionym zatem jest poddanie analizie zapisów umowy i postępowanie sądowe. mBank przyparty do muru pod względem wielości  prowadzonych postępowań sądowych podsuwa swoim klientom propozycje zmiany ubezpieczenia na podwyższoną marże. Nie do końca sprawiedliwie. Kwota oszczędności nieznaczna co wyłącznie dowodzi, iż już bank widzi ryzyko kolejnego wystąpienia z żądaniem zwrotu składek przez klienta.

mPlan nie takim dobrym planem na przyszłość – Mbank po raz kolejny oddaje UNWW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *