Czym jest unieważnienie kredytu frankowego, dlaczego „kredyt we frankach” można unieważnić i ile można zyskać?. Przedstawiamy cykl filmów przygotowanych przez adwokatów i radców prawnych z Kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni z oddziału w Gliwicach w których odpowiemy na kluczowe dla frankowiczów pytania. Zobacz 1 część materiału Video

 

 

Materiał w formie tekstowej:

Dzień dobry, adwokat Jacek Sosnowski. Witam Państwa z drugiej siedziby kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni która znajduje się na Śląsku. Razem ze mną jest zespół naszej kancelarii właśnie tutaj z południowej Polski a mianowicie adwokat Kamil Kozak, radca prawny Łukasz Tomiczek oraz adwokat Bartłomiej Górczyński. Mecenasi prowadzą postępowania na terenie województwa śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz oczywiście podkarpackiego. 

W dniu dzisiejszym chcieliśmy Państwu odpowiedzieć na pytania, które niezwykle często Państwo nam zadają a mianowicie czy w ogóle opłaca się pozwać bank? Co można zyskać? i czy gra warta jest świeczki?Zapraszam do zobaczenia dzisiejszego materiału.

Jednym z możliwych efektów do osiągnięcia w sporze z bankiem posiadając kredyt tak zwany walutowy jest możliwość unieważnienia takiej umowy kredytowej.

Podstaw takiego unieważnienia umowy kredytu frankowego może być kilka. Warto przytoczyć kilka z nich.

Po pierwsze wskutek tego, że w umowie znajdują się postanowienia, które umożliwiają z jednej strony przeliczanie kwoty kredytu przy jego wypłacie, który jest wypłacany w złotówkach a później jego przeliczanie według kursu kupna i tak ustalone jest saldo zadłużenia według kursu kupna z tabeli banku a po drugie które umożliwiają przy spłacie kredytu która dokonywana jest w złotówkach przeliczanie tego kredytu na franki szwajcarskie według kursu sprzedaży z tabeli banku ustalanej dowolnie przez bank takie mechanizmy powodują, że umowa nie zawiera tak naprawdę najistotniejszych elementów to jest tego jaka kwota kredytu została udzielona w końcu we frankach szwajcarskich jaką kwotę kredytu ostatecznie kredytobiorca będzie zobowiązany bankowi spłacić.

 

Wskutek tego naruszenia przepisu prawa bankowego, które mówią co umowa kredytu powinna zawierać  taką umowa winna być uznana za nieważną.

Po wtóre te klauzule o których mowa powyżej stanowią tak zwane klauzule abuzywne klauzule niedozwolone.

To są klauzule które nie były uzgadniane z klientem indywidualnie na które klient banku nie miał żadnego wpływu które zostały narzucone przez bank. 

W tej sytuacji tego typu zapisy nie uzgodnione z klientem indywidualnie nie wiążą go od samego początku.Bank nie powinien ich stosować.

Wobec powyższego jeżeli Sąd dojdzie do wniosku, że w umowie takie zapisy występują powinien wyeliminować te postanowienia z umowy tych wyeliminowanych przepisów postanowień umowy nie można w żaden sposób uzupełniać jakimikolwiek innymi postanowieniami przepisów powszechnie obowiązujących, tudzież jakimiś kursami godziwymi, kursami rynkowymi jak to często chciały by banki.

Wobec powyższego z braku możliwości uzupełnienia takiej luki umowa jest na tyle dziurawa, że nie może być dalej wykonywała, nie może istnieć, nie da się tej umowy w dalszy sposób wykonywać.

 

Skutek jest taki że wskutek istnienia tych klauzul niedozwolonych umowa powinna być unieważniona

Kolejnym elementem, który pozwala, przesłanką która pozwala na unieważnienie umowy kredytowej są przepisy Ustawy z 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.  

W myśl postanowień tej ustawy w przypadku jeżeli przedsiębiorca dopuścił się względem konsumenta nieuczciwej praktyki rynkowej.

Konsument ma tutaj roszczenie do przedsiębiorcy o to aby naprawił wynikłą z tego tytułu szkodę.  W tym przypadku  naprawienie szkody polega na u nieważnienie tak zawartej umowy kredytowej.

W przypadku umów tak zwanych kredytów frankowych za taką nieuczciwą praktykę uważa się brak należytego poinformowania konsumenta przez bank o ryzyku związanym z zawarciem tego typu umowy to jest o ryzyku związanym z tym że kurs waluty może w sposób znaczący wzrosnąć.

Tutaj wskazuje się w orzecznictwie, że takie informacje o tym, że ten kurs wzrośnie o powiedzmy 10, 15% na przestrzeni 15 do 20 lat obowiązywania umowy są informacjami niewystarczającymi.

Tutaj powinna być przedstawiono rzetelna symulacja tego kursu jak on może się zmieniać i to jest kolejna podstawa do tego żeby taką umowę kredytową unieważnić.  Co jednak bardzo istotne w tego typu przypadkach Ten argument można podnieść wyłącznie w zakresie umów które zostały zawarte od 21 grudnia 2007 roku ponieważ wtedy ta ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym weszła w życie a nie działa ona wstecz.

Co takie unieważnienie umowy kredytu frankowego daje klientowi bo jest to najistotniejsza kwestia o którą kredytobiorcy często podnoszą i pytają.

Przede wszystkim dochodzimy w takim razie do sytuacji, że umowa przestaje istnieć czyli odpada podstawa wzajemnych świadczeń.

W takim przypadku należy rozliczyć bezpośrednio to co dane strony sobie świadczyły.

Przykładowo klient banku 2008 roku zawarł umowę kredytową na kwotę 100000 zł na okres 30 lat w momencie do momentu wydania wyroku przez sąd unieważniającego taką umowę zdążył wpłacić do banku kwotę 60000 zł w tej sytuacji pozostaje mu do spłaty jeszcze kwota 40000 zł to on powinien oddać bankowi.

Może też być sytuacja nieco odmienna. Kredytobiorca zawarł umowę na taką samą kwotę ale na krótszy okres czasu na dziesięć, piętnaście lat zdążył do wydania wyroku przez sąd wpłacić kwotę już 120 000 zł powstaje ewidentna nadpłata czyli Klient wpłacił więcej niż od banku otrzymał.

Wobec tego klient banku może tym momencie żądać w postępowaniu sądowym wskutek unieważnia umowy kredytowej zwrotu przez bank tej że nadpłaty w kwocie 20000 zł.

Co jeszcze, przede wszystkim korzyścią takiego unieważnienia umowy kredytowej jest to że znikają wszelkie zabezpieczenia związane z tym kredytem. Znika hipoteka która obciąża nieruchomość pod którą był zawierany kredyt można taką nieruchomością swobodnie rozporządzać bez obawy jakiejkolwiek wpisów czy obciążeń. 

Także to są najważniejsze aspekty, najważniejsze korzyści które mogą płynąć z unieważnienia umowy kredytowej. Dlatego warto z takim roszczeniem wystąpić zwłaszcza biorąc pod uwagę najnowsze orzecznictwo.  Sądy coraz częściej orzekają w ten sposób że dopatrują się w tych umowach właśnie nieważności i w ten sposób na rzecz kredytobiorców orzekają

Unieważnienie kredytu frankowego – kredyt we frankach pozew [ VIDEO ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *