Kredyt we Frankach – jakie zarzuty podnieść w sprzeciwie (odpowiedzi) od nakazu zapłaty?

Kredyt we Frankach – jakie zarzuty podnieść w sprzeciwie (odpowiedzi) od nakazu zapłaty?

Jeżeli kredytobiorca zalega z płatnościami w ratach kredytu to raczej wcześniej niż później może się spodziewać, że bank zawartą umowę kredytową wypowie i wystąpi do sądu o nakaz zapłaty, żeby swą wierzytelność odzyskać. W takiej jednak sytuacji, kiedy kredytobiorca otrzyma