Z kredytem we frankach każdy radzi sobie jak może, większość kredytobiorców nadal spłaca zadłużenie zgodnie z umową, inni decydują się na skierowanie sprawy przeciwko bankowi do sądu, a niektórzy postanawiają „pozbyć” się zadłużenia sprzedając mieszkanie wraz z kredytem zaciągniętym na jego zakup.

Sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem do prostych czynności jednak nie należy, choć nie jest oczywiście niemożliwa, odrębną kwestią jest natomiast opłacalność takiego zabiegu.

Gdy już zdecydujesz się na sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym, w pierwszej kolejności ustalić musisz czy bank w ogóle zgodzi się na sprzedaż mieszkania.

Jeżeli bowiem brałeś kredyt na zakup nieruchomości to nieruchomość ta jest najpewniej obciążona hipoteką na rzecz banku, a więc bank, będąc wierzycielem hipoteki, musi się zgodzić na sprzedaż nieruchomości na której zostało ustanowione zabezpieczenie.

W praktyce zwykle nie ma problemów, żeby uzyskać zgodę na sprzedaż takiego mieszkania, a jeśli nawet jakiś bank nie ma w standardzie takiej usługi, to najczęściej podejmuje w tym zakresie indywidualną decyzję względem kredytobiorcy, próbować więc zawsze można.

Po uzyskaniu informacji, że mieszkanie obciążone kredytem we frankach możesz sprzedać, pora znaleźć nabywcę, i to chyba jest najtrudniejsze zadanie, które cię czeka.

Problem z kredytami we frankach jest bowiem tego rodzaju, że nawet po kilku latach jego spłacania, nie rzadko zadłużenie znacznie przewyższa wartość nieruchomości na którą kredyt był zaciągnięty, a to wszystko z powodu wzrostu kursu franka szwajcarskiego.

Może się więc okazać, że obecna wartość nieruchomości nie pokryje w całości kredytu, który został na nią zaciągnięty, a ponadto, chcą sprzedać zadłużone mieszkanie, możliwe, że będziesz musiał obniżyć jego cenę, czyli po prostu stracisz.

Jeśli jednak zdecydujesz się na sprzedaż, bank wyraził na nią zgodę i udało znaleźć ci się nabywcę, wówczas musisz zwrócić się o wydanie przez bank oświadczenia, w którym wskazana będzie wysokość kredytu pozostałego do spłaty oraz możliwość wykreślenia hipoteki.

W takim oświadczeniu umieszczona więc zostanie informacja ile wynosi hipoteka, jaka jest prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu (informacje na ten temat możesz znaleźć również w umowie kredytowej), numer rachunku bankowego na który należy wpłacić należność oraz promesa, czyli „obietnica” banku, że po uregulowaniu całego zadłużenia hipoteka zostanie wykreślona z ksiąg wieczystych nieruchomości. W oświadczeniu tym powinno także znaleźć się przeliczenie kursu franka szwajcarskiego na złotówki.

Uwaga – po spłacie kredytu także można pozwać bank![ Zobacz VIDEO ]

Sama sprzedaż może zostać przeprowadzona dwojako. Przede wszystkim sprzedaż może polegać na tym, że nabywca nieruchomości, po wcześniejszej cesji kredytu na niego, najpierw rozlicza się z bankiem, czyli spłaca hipotekę, a pozostałą z ustalonej za sprzedaż nieruchomości kwotę nadwyżki przekazuje zbywcy.

Sprzedający i kupujący mogą również tak się umówić, że to sprzedający spłaci hipotekę ze środków przekazanych od nabywcy i dokona wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, takie rozwiązanie jest jednak rzadziej praktykowane, gdyż jest mniej bezpieczne dla nabywcy nieruchomości.

https://www.sprawy-przeciwko-bankom.pl/zlec-analize-umowy-kredytu-chf/

Niestety z kredytami we frankach problem polega na tym, że na skutek zmiany kursu franka szwajcarskiego saldo zadłużenia może przewyższać wartość nieruchomości, decydując się więc wówczas na jej sprzedaż, kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje całego zadłużenia, a zatem sprzedaż mieszkania zmniejszy jedynie twój dług wobec banku, zostaniesz więc bez mieszkania i z pozostałą częścią kredytu do spłaty, decydując się na sprzedaż musisz więc wziąć to pod uwagę.

Innym sposobem na sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem we frankach jest przeniesienie hipoteki na inną na nieruchomość, w takim przypadku mieszkanie, które chcesz sprzedać staje się wolne od zadłużeń, prościej jest więc zbyć taką nieruchomość, a ponadto, cała kwota uzyskana ze sprzedaży takiego mieszkania trafia na twoje konto.

Żeby jednak przenieść hipotekę na inną nieruchomość musisz taką nieruchomością dysponować, nie rzadko bywa więc z tym problem, na szczęście jednak, kredytobiorca nie musi być wcale właścicielem nieruchomości na którą chce przenieść zabezpieczenie, możesz więc ustanowić hipotekę na nieruchomości najbliższych członków rodziny.

W takiej jednak sytuacji, właściciel nieruchomości musi wyrazić zgodę na takie obciążenie, jak również bank musi zgodzić się na ustanowienie zabezpieczenia na innej nieruchomości.

Wskazane rozwiązanie nie powoduje jednak, że zupełnie uwalniasz się od kredytu, gdyż kredyt nadal istnieje i nadal musisz go spłacać, od hipoteki uwalniasz tylko nieruchomość, którą chcesz sprzedać, łatwiej więc będzie ją zbyć.

Co zrobić, żeby sprzedać mieszkanie, nieruchomość z kredytem we frankach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *