Wyrokiem z dnia 22 maja 2023 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XXVIII C 22465/22 przeciwko mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że:

  • umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych ,,Multiplan” waloryzowany kursem CHF z dnia 20 sierpnia 2007 r. jest nieważna;
  • zasądza od  mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na rzecz Klientki kwotę 158.857,16  zł oraz 49.909,11 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  • zasądza koszty procesu w całości.

Sprawa stanowi swoisty ewenement na tle innych spraw procedowanych przed SO w Warszawie – mając na względzie czas trwania.

Pozew został formalnie zarejestrowany w Sądzie 18 listopada 2022 – sprawa do wydania wyroku przez Sąd I-ej Instancji trwała zatem tylko około 6 miesięcy!

Strony wymieniły po dwa procesowe. Z uwagi na krótki czas od złożenia pozwu do rozprawy, nie było potrzeby aktualizować stanowiska o dokonane wpłaty, tym bardziej, że już po niecałym miesiącu sąd rozpoznał na korzyść wniosek o zabezpieczenie – wstrzymanie rat na czas trwania postępowania. 

Został wyznaczony w sprawie tylko jeden termin rozprawy – 18.05.2023 r. 

Publikacja wyroku nastąpiła 4 dni później.

Sąd pominął dowód z opinii biegłego.

Sąd pominął dowód z przesłuchania świadków banku.

Pełnomocnik banku nie zaproponował ugody.

Jak skonstatował w uzasadnieniu Sąd: Powództwo zasługuje na uwzględnienie (…) z uwagi na fakt, iż umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” (…) zawiera  szereg postanowień abuzywnych, które nie mogą być zastąpione jakimikolwiek innymi regulacjami prawnymi, co skutkuje nieważnością ww. umowy.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Sprawę prowadzi Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Ekspresowe unieważnienie kredytu we frankach mBank w WARSZAWIE i 158.857,16  zł oraz 49.909,11 CHF dla naszych Klientów. Wygrywamy w 6 MIESIĘCY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *