Wyrokiem z dnia 30 maja 2023 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XXVIII C 145/21 przeciwko  Powszechnej Kasie  Oszczędności Bank Polski Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że:

  • umowa zawarta w dniu 21 września 2010 roku pomiędzy Klientami, a Nordea Bank Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdyni jest nieważna w całości, 
  • zasądził od  Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Klientów kwotę 108.144,59 złotych, oraz kwotę 73.805,78 franków szwajcarskich wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, 
  • zasądził całość kosztów sądowych.

Pozew został formalnie zarejestrowany w Sądzie 1 kwietnia 2021 r. – sprawa do wydania wyroku przez Sąd I-ej Instancji trwała zatem ok. 2 lat.

Strony wymieniły po trzy pisma procesowe, w tym Powodowie zaktualizowali stanowisko o dokonane wpłaty. 

Zostały wyznaczone w sprawie aż cztery terminy rozpraw – 21.11.2022 r., 09.01.2023 r., oraz 01.03.2023 r., 30.05.2023 r. 

Sąd pominął dowód z opinii biegłego.

Sąd przesłuchał dwoje świadków zgłoszonych przez bank – był problem z wezwaniem świadków na rozprawę, stąd konieczna była większa niż standardowa liczba rozpraw.

Pełnomocnik banku nie zaproponował ugody.

Sąd odstąpił od podawania ustnie zasadniczych motywów. Bank złożył wniosek o uzasadnienie – ale nie zostało sporządzone do dnia sporządzenia niniejszego opisu.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Sprawę prowadzi Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach PKO BP i 108.144,59 złotych, oraz kwotę 73.805,78 CHF dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *