Raptem 2 dni temu informowaliśmy o wyroku z 11 grudnia 2020 w którym Sąd uznał umowę kredytu indeksowanego ING Banku śląskiego za nieważną.

Zaledwie 4 dni później, tj. 15 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach ponownie wydał wyrok w sprawie przeciwko ING  (sygn. akt I C 396/20) ustalający nieważność umowy o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF z 2008 r.

 

Podobnie jak poprzednio, wniesiony w imieniu powodów przez kancelarię pozew identycznego wzorca umownego oferowanego przez bank ING jak ten omawiany w jednym z naszych wpisów z lipca tego roku.

Również tutaj, podobnie jak w wyroku z lipca, jak i z 11 grudnia sąd nie miał żadnych wątpliwości, że postanowienia wzorca umownego odnoszące się do przeliczeń kredytu do waluty szwajcarskiej przy wypłacie kredytu i jego spłacie są abuzywne (niedozwolone) .

Ustne motywy tego rozstrzygnięcia sądu są identyczne jak dwóch poprzednich orzeczeń i sprowadzają się do stwierdzenia, że po  wyeliminowaniu abuzywnych postanowień umownych powstaje luka w umowie, której nie można uzupełnić, i której nie da się przy tym tych klauzul zastąpić innymi przepisami prawa z uwagi na brak takich przepisów w systemie prawa jak też zmienić umowy w inny sposób(STOSUJĄC NP. kurs średni NBP)

Skutkiem tego powinno być unieważnienie umowy.

Także tutaj -w kontekście orzeczenia TSUE z 3.10.2020 (sygn.. C-260/19) – sąd potwierdził że kluczowa jest wola konsumenta, który świadomie, znając konsekwencje finansowe upadku umowy, od samego początku domagał się unieważnienia umowy. Wolę tę należy uszanować, zaś orzeczenie o nieważności umowy jest sankcją dla banku za stosowanie nieuczciwych postanowień umownych.

Co niezwykle ważne, również w tej sprawie docenić należy szybkość postępowania. Pozew w tej sprawie został wniesiony w kwietniu 2020 r. Także tu wyrok zapadł po przeprowadzeniu jednej rozprawy, na której przesłuchani zostali kredytobiorcy. Do wydania wyroku upłynęło więc 8 miesięcy! Sąd pominął wnioskowane przez bank dowody z zeznań świadków-pracowników banku, jako całkowicie zbędne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Jest to kolejne potwierdzenie wypracowania przez Sąd Okręgowy w Katowicach korzystnej dla kredytobiorców linii orzeczniczej i szybkiej ścieżki rozpoznawania tych spraw bez przeprowadzania zbędnego i czasochłonnego postępowania dowodowego, wbrew dążeniom banków usiłujących maksymalnie wydłużyć postępowanie. Pozwala to skrócić proces w pierwszej instancji do 8 miesięcy od wniesienia pozwu.

Jest to niezwykle istotne dla kredytobiorców wnoszących sprawy do sądu – którym zależy na szybkim rozpoznaniu sprawy i uwolnieniu się od toksycznego produktu finansowego.

Kolejne unieważnienie kredytu Ing Bank – ZNÓW Wygrywamy po 1 rozprawie i tylko 8 miesięcy od złożenia pozwu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *